persoonlijke gegevens van Kornelis Beerents van den Bosch, werkman te Harich, Wijckel en Balk
Kornelis Beerents van den Bosch, geboren op 2 augustus 1772, gedoopt op 9 augustus 1772 in Wijckel (Hervormd), als zoon van Beernt Jans en Aukje Lubbertz. Overleden op 12 oktober 1849 op nummer 162 te Balk, 76 jaar oud.
aangifte overlijden op 12 oktober 1849 pagina B 33/2-18, getuigen:
Pieter Johannes Mulder kuiper 47 jaar wonende te Balk
Sybren Pieters de Jong werkman 40 jaar wonende te Balk
1. ) Op 11 maart 1798 getrouwd in de Hervormde Kerk te Harich met:
Ink Geerts, geboren op ? te ?, als dochter van ? en ?. Overleden voor 1811.
Uit dit huwelijk:
1. Aukje, geboren op 15 november 1798 in Harich, gedoopt op 1 december 1798 in Harich (Hervormd).Overleden op 10 augustus 1884 te Balk, 85 jaar oud. Op 17 juni 1827 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Johannes Johannes Huisma, werkman te Balk, oud 24 jaar, geboren te Balk als zoon van Johannes Teeekes en Hendrikje Johannes van der Hol.
aangifte overlijden op 11 augustus 1884 aktenummer 48, getuigen:
Hendrik Roorda zonder beroep 85 jaar wonende te Balk
Bauke Johannes Betzema koopman 62 jaar wonende te Balk
2. Nolk, geboren op 2 maart 1800 in Harich Gedoopt op 16 maart 1800 in Harich (Hervormd). Overleden op 25 mei 1882 te Balk, 82 jaar oud. 1. ) Op 13 april 1828 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Franke Jakobs Jongsma, oud 23 jaar, geboren te Oudemirdum als zoon van Jacob Harmens Jongsma en Joltje Frankes Hornstra. 2. ) Op 6 februari 1834 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Jacob Brugts Groenhof, oud 36 jaar, geboren te Elahuizen als zoon van Brugt Gerbens Groenhof en Petronella Jacobs Bouman.
aangifte overlijden op 26 mei 1882 aktenummer 40, getuigen:
Willebrordus Ignatius Maneman smidsknecht 30 jaar wonende te Balk
Doede Johannes Bleeker koperslagersknecht 25 jaar wonende te Balk
3. Grietje, geboren op 12 oktober 1803 in Harich, gedoopt op 30 oktober 1803 in Harich (Hervormd). Overleden op 6 maart 1894 te Balk, 90 jaar oud. Op 28 juli 1847 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Johannes Anthonius Neyts, oud 24 jaar, geboren te Balk als zoon van Theodorus Neyts en Grietje Aukes Coldeweyer.
aangifte overlijden op 7 maart 1894 aktenummer 23, getuigen:
Cornelis Bijlsma grofsmid 42 jaar wonende te Balk
Johannes Samplonius arbeider 49 jaar wonende te Balk
4. Gooitske, geboren op 16 april 1809, gedoopt op 14 mei 1809 in Wijckel (Hervormd). Overleden op 22 november 1814 te Balk op nummer 162, 5 jaar oud.
aangifte overlijden op 22 november 1814 pagina B 40, getuigen:
Doede Jans Dijkstra mr. kuiper   wonende te Balk, geburen
Johan Konst kleermaker   wonende te Balk, geburen
 
2. ) Op 20 maart 1812 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Feikjen Johannis Metz (Messelink), geboren op circa 1780 te Balk, gedoopt op 2 mei 1780 te Balk (Rooms Katholiek) als dochter van Johannes Willems (Meslink, Messelink) en Gerbrig Feikes. Winkeliersche te Balk. Overleden op 10 oktober 1821 op nummer 162 te Balk, 41 jaar oud.
aangifte overlijden op 10 oktober 1821 pagina B 16, getuigen:
Piiter Teekes Teekens schipper 70 jaar wonende te Balk op nr 158
Doede Jans Dijkstra mr. kuiper 64 jaar wonende te Balk op nr 161
Uit dit huwelijk:
5. Geertje, geboren op 19 oktober 1812 te Balk op nummer 162. Op 11 mei 1842 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Nanne Hendriks Boertie, oud 24 jaar, geboren te Balk als zoon van Hendrik Huberts Boertie en Trientie Nannes de Vries.
aangifte geboorte op 20 oktober 1812 aktenummer 55, Kornelis Berends van der Bosch werkman te Balk, getuigen:
Doede Jans Dijkstra mr. kuiper 55 jaar wonende te Balk op nr 161
Johannes Konst mr. kleermaker 45 jaar wonende te Balk op nr 164
6. Johannes, geboren op 10 juni 1814 te Balk op nummer 162. Overleden op 20 oktober 1814 te Balk op nummer 162, 4 maanden oud.
aangifte geboorte op 11 juni 1814 aktenummer 29, Kornelis Berends Bos werkman te Balk, getuigen:
Doede Jans Dijkstra kuiper 55 jaar wonende te Balk op nr 161
Johannes Konst kleermaker 51 jaar wonende te Balk op nr 157
aangifte overlijden op 20 oktober 1814 pagina B 32, getuigen:
Doede Jans Dijkstra mr. kuiper   wonende te Balk, geburen
Johannes Konst kleermaker   wonende te Balk, geburen
7. Gooitske, geboren op 28 mei 1816 te Balk op nummer 162. Overleden op 30 oktober 1816 te Balk op nummer 162, 25 weken oud.
aangifte geboorte op 28 mei 1816 aktenummer 50, Kornelis Berends van der Bosch werkman te Balk, getuigen:
Doede Jans Dijkstra kuiper 57 jaar wonende te Balk op nr 161
Theodorus Neits koperslager 32 jaar wonende te Balk op nr 157
aangifte overlijden op 31 oktober 1816 pagina B 21, getuigen:
Doede Jans Dijkstra mr. kuiper 57 jaar wonende te Balk, geburen
Albert Alberts Ekker molenaar 22 jaar wonende te Balk, geburen
8. Johannis, geboren op 10 juni 1819 te Balk. Overleden op 21 juli 1904 te Balk, 85 jaar oud. Op 1 juli 1855 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Janna Roelofs de Boer, oud 19 jaar, geboren te Balk als dochter van Roelof Symens de Boer en Antje Tjidzes de Vries.
aangifte geboorte op 10 juni 1819 aktenummer 40 door Kornelis Berends vd Bosch werkman te Balk, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg politiedienaar 27 jaar wonende te Balk op nummer 120
Hidde Jakobs Koornstra politiedienaar 38 jaar wonende te Balk op nummer 60
aangifte overlijden op 22 juli 1904 aktenummer 43, getuigen:
Kornelis Bijlsma grofsmid 53 jaar wonende te Balk
Eibert Rinzes Hoekstra zonder beroep 45 jaar wonende te Balk
9. Willemke, geboren op 16 september 1821 te Balk op nummer 162. Overleden op 25 mei 1822 te Balk op nummer 162, 6 maanden oud.
aangifte geboorte op 16 september 1821 aktenummer 74 door Kornelis van der Bosch werkman te Balk, getuigen:
Joeke Jansz Sterkenburg agent van politie 30 jaar wonende te Balk op nummer 120
Sjirk Jansz Haga brievenbode 43 jaar wonende te Balk op nummer 86
aangifte overlijden op 26 mei 1822 pagina B 9, getuigen:
Doede Jans Dijkstra meester kuiper 63 jaar wonende te Balk op nummer 161
Hendrik Kaspers Betz werkman 24 jaar wonende te Balk op nummer 163
 
 
www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 224 - huisnummer Balk 162
klik hier voor het complete formulier ondertkend door J.J. Sterkenburg namens Kornelis Berends van den Bosch
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Cornelis Berents vd Bosch 1772-1849 Joh.s Antonius Neits (1822-1868)
Johannes Willems Meslink 1731-1808   Joh.s Kornelis vd Bosch 1819-1904
woonadressen familie Kornelis Beerents van der Bosch
periode adres bron
1798 - 1808 Harich  
1809 - 1811 Wijckel  
1812 Dubbelstraat 27 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 162
1829 Dubbelstraat 27 volkstelling 1829; blad 224 huisnummer Balk 162
1840 Dubbelstraat 27 volkstelling 1840; huisnummer Balk 162
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 3 mei 2015 laatste wijziging: 23-01-2022