persoonlijke gegevens van Wiltje Edjers Bootsma, veldwachter te Koudum
Wiltje Edjers Bootsma, geboren op 17 januari 1851 te Bozum, als zoon van Edjer Luitjens Bootsma en Heerkje Luitjens Kleiterp. Overleden op 22 december 1929 te Koudum, 78 jaar oud.
beroep: boerenknecht te Scharnegoutum (1872), arbeider te Bozum(1875, 1876), veldwachter te Molkewerum (1878), veldwachter te Warns (1881), gemeenteveldwachter te Koudum (1900-
aangifte overlijden op 20 oktober 1865 aktenummer 76, getuigen:
? ? ? jaar wonende te Balk
? ? ? jaar wonende te Balk
1. ) Op 2 mei 1874 getrouwd in de gemeente Baarderadeel met:
Sjoerdtje Folkerts Bruinsma, geboren op 5 maart 1854 te Bolsward, als dochter van Folkert Douwes Bruinsma en Yke Pieters Rijpkema. Overleden op 5 juli 1884 te Franeker (wonende te Warns), 30 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Levenloos kind, geboren op 4 maart 1875 te Bozum.
2. Yke, geboren op 1 mei 1876 te Bozum. Overleden op 10 augustus 1942 te Koudum, 66 jaar oud. Op 3 juni 1897 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Foppe de Jong, oud 23 jaar, geboren te Koudum als zoon van Siebren Jans de Jong en Jetske Foppes Wiersma.
3. Heerkjen, geboren op 17 november 1878 te Molkwerum. Overleden op 5 mei 1942 te ?, 63 jaar oud. Op 30 mei 1901 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Wiebe Harmens de Jong, oud 22 jaar, geboren te Balk, als zoon van Harmen Wiebes de Jong en Durkje Ottes Schilstra.
4. Folkert (Philip Boatsma), geboren op 6 september 1881 te Franeker. Overleden op 10 februari 1958 te Los Angeles. Op 27 november 1920 getrouwd in Los Angeles met Hendrikje (Henrietta) Zoete (Zentz).
 
2. ) Op 24 december 1884 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met:
Gerritje Hiemstra, geboren op 16 april 1844 te Idzega, als dochter van Marten Sytzes Hiemstra en Gerritje Roels Abma. Overleden op 26 februari 1922 te Koudum, 77 jaar oud.
 
 
 
Wiltje Bootsma Wiltje Bootsma
bron: Fan Galama oant Gemeente Himmelumer Aldefurd bron: Leeuwarder Courant van 6 november 1897
door Gerhard Koopmans  
 
Wiltje Bootsma
bron: Nieuwsblad van Friesland van 22 februari 1916
 
foto 390-007 beschikbaar gesteld door Michael Arnold
Wiltje Edjers Bootsma
 
Wiltje Bootsma
bron: Leeuwarder Courant van 23 december 1929
 
woonadressen familie Bootsma
periode adres bron
1875 - 1878 Bozum  
1878 Molkwerum  
1878 - 18?? Koudum bevolkingsregister 1870-1879 Hemelumer Oldeferd blad 106 A 43
  Warns bevolkingsregister 1880-1889 Hemelumer Oldeferd blad 106 nr C/43 Noorderburen
  Warns bevolkingsregister 1880-1889 Hemelumer Oldeferd blad 131 nr C/43 Noorderburen
  Koudum bevolkingsregister 1890-1899 Hemelumer Oldeferd blad 133 A 328
  Koudum bevolkingsregister 1890-1899 Hemelumer Oldeferd blad 133 A 274
  Koudum bevolkingsregister 1900-1916 Hemelumer Oldeferd blad 136 A 373 buiten
  Koudum bevolkingsregister 1900-1916 Hemelumer Oldeferd blad 136 114
  Koudum  
     
notariële acten
 

1884 Koudum, notaris H. J. de Carpentier Gemeente: Hemelumer Oldeferd Inventaris
- Wiltje Edjers Bootsma te Koudum, weduwnaar van Sjoerdtje Folkerts Bruinsma als vader van en voogd over Yke, Heerkje en Folkert Wiltjes Bootsma
- Pieter Folkerts Bruinsma te Kubaard als toeziend voogd

Bron : Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 72064 Repertoirenr.: 85 d.d. 23 december 1884
 

1922 Koudum, notaris T. Sluis Gemeente: Hemelumer Oldeferd Verklaring van scheiding
- Wiltje Edjers Bootsma te Koudum             

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 72116 Repertoirenr.: 391 d.d. 29 maart 1922
 

1923 Koudum, notaris T. Sluis Gemeente: Hemelumer Oldeferd Koopcontract
- Wiltje Edjers Bootsma te Koudum

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 72117 Repertoirenr.: 581 d.d. 21 februari 1923
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 28 april 2015 laatste wijziging: 2-10-2023