persoonlijke gegevens van Pieter Bootsma, hervormd predikant
Pieter Bootsma, geboren op 30 augustus 1882 te Offingawier, als zoon van Hinne Bootsma en Janke Schuurmans. Overleden op 16 december 1957 te ?, 75 jaar oud.
Op 21 april 1908 getrouwd in de gemeente Menaldumadeel met:
Tetje van Eyck van Heslinga, geboren op 2 september 1883 te Utrecht, als dochter van Hendrikus van Eyck van Heslinga, hervormd predikant te Berlikum, en Weltje de Witte. Overleden op ? te ?, ? jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrikus, geboren op 18 april 1909 te Exmorra.
Hendrikus Bootsma
bron: Leeuwarder Courant van 16 april 1909
2. Hinne, geboren op 25 februari 1911 te Balk.
Tjamko Bootsma
bron: Leeuwarder Courant van 28 februari 1911
3. Tjamko, geboren op 17 november 1912 te Balk.
Tjamko Bootsma
bron: Leeuwarder Courant van 20 november 1912
4. Hesseltje Janke, geboren op 2 jnui 1915 te Balk.
Hesseltje Janke Bootsma
bron: Leeuwarder Courant van 3 juni 1915
 
Uit 525 jaar Protestante Gemeente Balk gescheven door Yde Jan van de Lageweg:
deel 1, deel 2
 
 
 
Pieter Hinnes Bootsma Pieter Hinnes Bootsma
bron: Leeuwarder Courant van 3 april 1908 bron: Leeuwarder Courant van 24 april 1908
 
 
 
Pieter Bootsma Pieter Bootsma
bron: Leeuwarder Courant van 31 mei 1909 bron: Algemeen Handelsblad 16 juni 1909
 
Pieter Bootsma  
Pieter Bootsma
bron: Leeuwarder Courant van 15 juli 1916
 
 
 
Pieter Bootsma
bron: Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's van 20 februari 1920
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 15 april 1915
 
woonadressen familie Bootsma
periode adres bron
  Exmorra  
1909 - 1910 van Swinderenstraat 4 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 36; huisnummer Balk 36 / 42
1910 - 1920 van Swinderenstraat 4 bevolkingsregister 1911 - 1920 blad 133; huisnummer Balk 42
  Zwolle Enkstraat 31-35
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 16 november 2013 laatste wijziging: 27-10-2020