Pier Boorsma Register hypotheken 69: 106 / 83
Pier Boorsma, geboren op 21 september 1859 te Franeker, als zoon van Johannes Jacobs Boorsma en Janna Piers Osinga. Overleden op 7 oktober 1930 te Sneek, 71 jaar oud.
Onderwijzer aan de Bijzondere Lagere School te Balk. In december 1912 naar Noord Amerika. Op 31 maart 1913 terug in Balk.
1. ) Op 11 december 1890 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Marijke Boonstra, geboren op te Gorredijk, als dochter van Rinze Sipkes Boonstra, schoenmaker te Balk(1890), en Akke Durks van der Werf. Overleden op 3 april 1899 te Balk, 30 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Janna, geboren op 8 november 1891 te Balk. Dienstbode. Op 22 februari 1912 naar Heemstede. Op 23 mei 1918 van Ermelo. Op 20 juni 1918 naar Amsterdam. Op 23 augustus 1920 naar Grand Rapids.
2. Rinze, geboren op 24 januari 1893 te Balk. Overleden op 30 januari 1893 te Balk, 1 week oud.
3. Rinske, geboren op 1 maart 1894 te Balk. Op 22 februari 1912 naar Heemstede.
4. Johannes, geboren op 24 augustus 1896 te Balk. Overleden op 13 november 1903 te Balk, 7 jaar oud.
5. Boukje, geboren op 31 maart 1899 te Balk.
 
2. ) Op 19 maart 1908 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Tjeerdje de Jong, geboren op 26 november 1867 te Balk, als dochter van Cornelis Willems de Jong, bakker te Balk (1867), en Froukje Tjeerds Visser. Overleden op 8 juli 1952 te Balk, 84 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
6. Froukje Johanna, geboren op 12 februari 1909 te Balk.Overleden op 3 april 1986 te Balk, 77 jaar oud.
7. Johanna, geboren op 14 augustus 1912 te Balk. Overleden op 17 september 1985 te Balk, 73 jaar oud.
 
 
 
Pier Boorsma Pier Boorsma
bron: Leeuwarder Courant van 25 mei 1881 bron: De Standaard van 10 mei 1881
 
Pier Johannes Boorsma werkte als onderwijzer bij de
Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Balk en Wijckel, gevestigd te Balk
 
Pier Boorsma
bron: Het nieuws van de dag van 3 november 1892
 
Marijke Boonstra
bron: Rotterdamsch Nieuwsblad 8 april 1899
 
Pier Boorsma
bron: Leeuwarder Courant van 12 februari 1904
 
Pier Boorsma  
Pier Boorsma
bron: Nieuws van de Dag van 5 juli 1906
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 3 juli 1906
 
Pier Boorsma
bron: Leeuwarder Nieuwsblad van 8 oktober 1930
 
uit het fotoalbum van Jan Haasnoot, onderwijzer te Balk, en één van de vele kostgangers (1927-1930) bij de familie Boorsma
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Pier Johannes Boorsma 1859-1930  
Rinze Sipkes Boonstra (1832-1920)    
woonadressen familie Pier Boorsma
periode adres bron
18?? - 1881 Deventer  
1881 - 1890 van Swinderenstraat 63 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 49; kadastrale gem. Balk sectie A nummer 236
1890 - 1890 Meerweg 7 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 24; huisnummer Balk 27
1890 - 1895 Meerweg 9 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 22; huisnummer Balk 24
1895 - 1900 van Swinderenstraat 29 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 56; huisnummer Balk 57
1900 - 1910 van Swinderenstraat 29 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 58; huisnummer Balk 57 / vervallen
1911 - 1920 van Swinderenstraat 29 bevolkingsregister 1911 - 1920 AB blad 132; huisnummer Balk 64
1920 - 1930 van Swinderenstraat 29 bevolkingsregister 1920 - 1930 blad 57; huisnummer Balk 63
1930 - 1939 van Swinderenstraat 29 bevolkingsregister 1930 - 1939 blad 56; huisnummer Balk 65
1939 - 1952 van Swinderenstraat 29  
Rond 1914 vertrekt Pier Boorsma naar Grand Rapids in Noord-Amerika. Tjeerdje blijft achter in Balk. Op 15 november 1925 keert hij als manufacturier terug in Balk.
 
eigendommen van Pier Boorsma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
346
toewijzing
1755,-
25 apr 1896
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1111, folio 106, nummer 83
notariële acten
 
1896 Balk, notaris L. H. Potma Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 1750
- Grietje Drijfhout te Nieuwer Amstel, verkoper
- Pier Boorsma te Balk, koper
bron Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7069 Repertoirenr.: 2 en 4 d.d. 2 januari 1896
 
1896 Balk, notaris L. H. Potma Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 1000
- Pier Boorsma te Balk, debiteur
- Cornelis Willems de Jong te Balk, crediteur
bron Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7069 Repertoirenr.: 41 d.d. 1 mei 1896
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 10 november 2013 laatste wijziging: 24-09-2020