persoonlijke gegevens van Rinze Sipkes Boonstra, schoenmaker
Rinze Sipkes Boonstra, geboren op 30 september 1832 te Gorredijk, als zoon van Sipke Martens Boonstra en Maria Anes Waller. Overleden op 13 november 1920 te Balk, 88 jaar oud.
1. ) Op 14 juni 1867 getrouwd in de gemeente Opsterland met:
Akke van der Werf, geboren op 11 augustus 1841 te Gorredijk, als dochter van Durk Aukes van der Werf en Ike Thomas Boontje. Overleden op 22 april 1877 te ?, ? jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Marijke, geboren op 21 juli 1868 te Gorredijk. Op 11 december 1890 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Pier Boorsma, oud 31 jaar, geboren te Franeker als zoon van Johannes Jacobus Boorsma en Janna Piers Osinga.
2. Yke, geboren op 26 december 1869 te ? Overleden 10 mei 1870 te ?, 4 maanden oud.
3. Yke, geboren op 15 november 1871 te ?. Overleden op 29 april 1872 te ?, 6 maanden oud
4. Durk, geboren op 15 november 1873 te ? Overleden op 5 maart 1874 te ?, 3 maanden oud.
5. Durk, geboren op 21 juni 1875 te ?. Overleden op 30 juli 1875 te ? , 1 maand oud.
6. Roelofje, geboren op 11 mei 1883 te Gorredijk. Op 8 mei 1913 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Bouwe Faber, oud 29 jaar, geboren te Winsum, als zoon van Jacob Bouwes Faber en Maike Annes Bouma.
 
2. ) Op 20 juli 1882 getrouwd in de gemeente Opsterland met:
Baukje Munniks, geboren op 19 augustus 1857 te Wolsum, als dochter van Jelle Idzes Munniks en Roelofje Jogchums de Jong. Overleden op
Uit dit huwelijk:
7. Sipkje, geboren op 12 januari 1887 te Gorredijk. Overleden op 6 maart 1888 te ?, 1 jaar oud.
 
 
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 27 januari 1904
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Rinze Sipkes Boonstra (1832-1920)  
  Marten Sipkes Boonstra 1822-1913  
woonadressen familie Boonstra
periode adres bron
  Gorredijk  
1890 - 1900 van Swinderenstraat 24 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 52; huisnummer Balk 54
1900 - 1910 van Swinderenstraat 24 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 54; huisnummer Balk 54 / 60
1910 - 1920 van Swinderenstraat 24 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 4; huisnummer Balk 60
     
notariële acten
 
1901 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Inventaris.
- Pier Boorsma te Balk als voogd over Janna, Rinske,  Johannes en Baukje Boorsma
- Rinze Boonstra te Balk als toeziend voogd
- Ferdinant Keulen te Balk, taxateur
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7076 Repertoirenr.: 43 d.d. 13 april 1901
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 5 november 2016 laatste wijziging: 27-10-2020