persoonlijke gegevens van Geert Arjens Boerstra, korenmolenaar
Geert Arjens Boerstra, geboren op 28 april 1833 te Sneek, als zoon van Arjen Boerstra, rogmlenaarsknecht te Sneek (1833) en Froukje Melles de Haan. Overleden op 9 januari 1865 op nummer 685 te Bolsward, 31 jaar oud.
korenmolenaarsknecht te IJlst (1856), te Balk (1859-1863), te Bolsward
Op 27 november 1856 getrouwd in de gemeente Haskerland met:
Hiltje Fokkes van der Tuin, geboren op 28 juli 1836 te Joure, als dochter van Fokke Idzes van der Tuin, winkelier te Joure (1836), boomkweker te Joure (1856), en Wimke Frankes Hospers. Overleden op 8 december 1865 op nummer 316 te Joure, 29 jaar oud.
aangifte overlijden op 8 december 1865 aktenummer 153, molenaar, getuigen:
Bouwe Durks Hoekstra armenvader 43 jaar wonende te Joure
Hermanus Falkema zonder beroep 63 jaar wonende te Joure
Uit dit huwelijk:
1. Pieter, geboren op 2 oktober 1857 te IJlst. Overleden op 5 maart 1860 op nummer 238 te Balk, 2 jaar oud.
aangifte geboorte op 2 oktober 1857 aktenummer 33, korenmolenaarsknecht, getuigen:
Jetze Luitzen Hoekema verver? 47 jaar wonende te IJlst
Ruurd Bakker ambtenaar ter secrtarie 39 jaar wonende te IJlst
aangifte overlijden op 5 maart 1860 aktenummer 22, molenaar, getuigen:
Seth Henneman kleermaker 43 jaar wonende te Balk
Arend Nijmeijer koopman 41 jaar wonende te Balk
2. Levenloos kind, geboren op 4 januari 1860 op nummer 238 te Balk.
aangifte overlijden op 5 januari 1860 aktenummer 3, korenmolenaarsknecht, getuigen:
Johannes Sybrens Dooper grossier 31 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 50 jaar wonende te Balk
3. Pieter, geboren op 29 januari 1861 te Balk. Overleden op 8 maart 1861 te Joure, 4 weken oud.
aangifte geboorte op 30 janauri 1861 aktenummer 10, korenmolenaar, getuigen:
Arend Nijmeijer koopman 42 jaar wonende te Balk
Seth Henneman kleermaker 47 jaar wonende te Balk
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Geert Arjens Boerstra 1833-1865  
     
woonadressen familie Boerstra
periode adres bron
- 1859 IJlst  
1859 - 1863 Lytse Side 13 woningregister 1859 - 1869 blad 111; kad. gem. Balk sectie A nr. 95; huisnr. Balk 238
1863 - 1865 Bolsward  

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 12 juli 2009 laatste wijziging: 23-09-2020