Marten Tjalkes de Boer inschrijving hypotheken 2 register 69: 112 / 657
Marten de Boer, geboren op 7 december 1873 te Warns, als zoon van Tjalke Martens de Boer, arbeider te Warns (1873), winkelier te Warns (1900) en Ids Sytzes de Jong. Overleden op 16 september 1962 te ? , 89 jaar oud.
stoombootkapitein te Nijega (1900, 1901), koopman en schipper, autobusondernemer te Balk
Op 14 juni 1900 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met:
Sjoukje de Vries, geboren op 31 mei 1877 te Wijckel, als dochter van Harmen Hendriks de Vries, koemelker te Warns (1900), en Jetske Herres van der Wal. Overleden op 1 december 1940 te Velp (huize Avondzon), 63 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Tjalke, geboren op 26 maart 1901 te Elahuizen. Overleden op 23 december 1971 te Oranjewoud, 70 jaar oud. Op 25 september 1924 getrouwd in de gemeente ? met Janke Bakker, 26 jaar oud, geboren te Nijland, als dochter van Geeuwke Bakker en Jantje Bruinsma.
2. Harmen, geboren op 13 mei 1903 te Elahuizen. Overleden op 19 november 1958 te ?, 55 jaar oud. Op 2 september 1926 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Johanna de Jong, 22 jaar oud, geboren te Balk als dochter van Hendrik Pieters de Jong, koperslager te Balk, en Jeltje Jans Dijkstra.
3. Sietje Cornelis, geboren op 1 oktober 1907 te Balk. Op 10 juni 1930 naar Afrika.
4. Jetske, geboren op 13 september 1910 te Balk.
 
 
 
Marten de Boer
bron: archief gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 159-126
klik hier voor de volledige brief
 
oprichter van de firma Marten de Boer & Zn, later autobusonderneming "De Zuidwesthoek"
 
Marten de Boer Marten de Boer
bron: Leeuwarder Courant van 20 september 1962 bron: Balkster Courant van 22 september 1962
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Marten Tjalkes de Boer 1873-1962 Tjalke Martens de Boer 1901-1971
    Harmen Martens de Boer 1903-1958
woonadressen familie de Boer
periode adres bron
  Elahuizen  
1904 - 1905 Dubbelstraat 22 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 304; huisnummer Balk 214 / ---
1905 - 1910 Raadhuisstraat 68 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 214; huisnummer Balk 150 / 226
1910 - 1919 Raadhuisstraat 68 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 19; huisnummer Balk 226 / 261
1919 - 1920 Meerweg 6 register van huisnummering 1911 - 1920 blad 2; huisnummer Balk 33
1921 - 1927 Meerweg 6 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 29; huisnummer Balk 31
1927 - 1930 Julianastraat bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 281; huisnummer Balk 208b
1931 - 1931 Julianastraat bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 181; huisnummer Balk 213
1931 - 1939 Raadhuisstraat 5 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 300; huisnummer Balk 354
  Velp  
eigendommen van Marten de Boer
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
181
 
koopacte
2200,-
28 dec 1907
       
Balk
A
591
 
toewijzing
1200,-
30 dec 1911
       
Balk
A
784
 
1/2 koopacte
3000,-
19 mei 1917
       
Balk
A
938
  koopacte
5000,-
16 okt 1918
       
Balk
A
939
         
Balk
A
971
 
toewijzing
3350,-
9 april 1923
       
Balk
H
1470
 
toewijzing
3471,-
16 dec 1926
       
Balk
A
946 ged.
 
koopacte
6500,-
31 dec 1926
       
Balk
A
790 ged.
 
koopacte
172,-
29 dec 1928
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1117, folio 112, nummer 657
eigendommen van firma Marten de Boer & Zn
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk A 946 ged   vennootschap   29 mrt 1927        
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1134, folio 129, nummer 308
notariële acten
 

1908 Balk, notaris J. H. Noordenbos Gemeente: Gaasterland Obligatie
- Marten de Boer te Balk, schuldenaar
- Cornelis Jan Tromp te Balk, schuldeiser

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7085 Repertoirenr.: 64 d.d. 11 mei 1908
 

1911 Balk, notaris J. H. Noordenbos Gemeente: Gaasterland Finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis met erf te Balk, koopsom fl. 1200
- Hendrik Kortekamp te Balk, verkoper
- Gooitzen Ferwerda te Sneek, gehuwd met Baukjen Hendriks Smit, verkoper
- Johannes Haringsma te Balk, gehuwd met Berber Hendriks Smit, verkoper
- Symen Jacobs Kuiper te Limmen, gehuwd met Aaltje Hendriks Smit, verkoper
- Marten de Boer te Balk, koper

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7088 Repertoirenr.: 141 d.d. 27 december 1911
 

1917 Balk, notaris J. H. Noordenbos Gemeente: Gaasterland Obligatie
Betreft een huis, werkplaats, hok en erf te Balk, koopsom fl. 3000
- Jan de Groot te Balk, koper
- Jan Wiebes Brouwer te Balk, verkoper
- Marten de Boer te Balk, koper

Bron : Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7095 Repertoirenr.: 48 d.d. 31 maart 1917
 

1917 Balk, notaris J. H. Noordenbos Gemeente: Gaasterland Wisselprotest, akte niet aanwezig
- Marten de Boer te Balk
- Johannes Jacobus Hendrikus Smeenk te `s Gravenhage; commandant van de
  interneringsgroep Gaasterland te Oudemirdum

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7095 Repertoirenr.: 157 d.d. 10 november 1917
 

1918 Balk, notaris J. H. Noordenbos Gemeente: Gaasterland Koopakte
- Klaas Dijkstra te Harich, gehuwd met Wiepkje Ykes Stoffelsma, verkoper
- Marten de Boer te Balk, koper

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7096 Repertoirenr.: 130 d.d. 28 september 1918
 

1918 Balk, notaris J. H. Noordenbos Gemeente: Gaasterland Koopakte
- Marten de Boer te Balk, verkoper
- Sietze Hofstra te Balk, koper

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7096 Repertoirenr.: 134 d.d. 15 oktober 1918
 

1922 Balk, notaris J. H. Noordenbos Gemeente: Gaasterland Wisselprotest, akte niet aanwezig
- Marten de Boer te Balk
- Antoon Bijlhout te Balk

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7103 Repertoirenr.: 27 d.d. 16 maart 1922
 

1923 Balk, notaris J. H. Noordenbos Gemeente: Gaasterland Finale toewijzing
- Frank Hulscher te Kampen, verkoper
- Marten de Boer te Balk, koper

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7104 Repertoirenr.: 35 d.d. 8 maart 1923
 

1923 Balk, notaris J. H. Noordenbos Gemeente: Gaasterland Obligatie
- Marten de Boer te Balk

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7105 Repertoirenr.: 131 d.d. 28 september 1923
 

1925 Balk, notaris L. K. van Giffen Gemeente: Gaasterland Wisselprotest, akte niet aanwezig
- Marten de Boer te Balk, houder
- Johannes van Hes te Balk

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7109 Repertoirenr.: 239 d.d. 3 oktober 1925
 
wisselprotest = een ambtelijke verklaring, dat een wissel bij aanbieding niet geaccepteerd of op de vervaldag niet betaald werd
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 augustus 2015 laatste wijziging: 17-01-2024