persoonlijke gegevens van Fokke Symens de Boer werkman te Balk
Fokke Symens de Boer, geboren op 2 januari 1783 te Balk, gedoopt op 23 januari 1783 te Balk (Hervormd) als zoon van Symen Fokkes en Janna Hendriks. Overleden op 23 maart 1850 op nummer 88 te Balk, 67 jaar oud. Werkman te Balk (1818)
aangifte overlijden op 23 maart 1850 blad 5, getuigen:
Jan Jacobs Jongstra werkman 50 jaar wonende te Balk
Jan Gerrits Jansma werkman 34 jaar wonende te Balk
Op 6 september 1815 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Akke Intes Kingma , geboren op 25 september 1786 te Bolsward, gedoopt op 22 oktober 1786 te Bolsward (Hervormd) als dochter van Inte Gabes Kingma en Baukjen Sjerps. Overleden op 12 december 1859 op nummer 53 te Balk, 72 jaar oud.
aangifte overlijden op 12 december 1859 aktenummer 126, getuigen:
Poppe Tjerks van der Feer winkelier 62 jaar wonende te Balk
Marten Sipkes Boonstra schoenmaker 37 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Symen, geboren op 18 augustus 1817 op nummer 101 te Balk. Overleden op 24 januari 1897 te Balk, 79 jaar oud. Op 15 april 1846 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Peekjen Luitjens Mulder, oud 23 jaar, geboren te Balk als dochter van Luitjen Johannes Mulder en Durkjen Cornelis van der Meer.
aangifte geboorte op 19 augustus 1817 aktenummer 61, getuigen:
Nanne Martens van der Goot winkelier 42 jaar? wonende te Balk op nummer 105
Pier Krijns Mulder schoenmaker 31 jaar wonende te Balk op nummer 104
aangifte overlijden op 25 januari 1897 aktenummer 5, getuigen:
Jan Doorenspleet arbeider 61 jaar wonende te Balk
Klaas Roosenberg koopman 54 jaar wonende te Balk
2. Baukjen, geboren op 20 augustus 1820 op nummer 109 te Balk. Overleden op 30 april 1881 te Franeker, 60 jaar oud. Op 4 juni 1854 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hendrik Hendriks Roorda, oud 29 jaar, geboren te Balk als zoon van Hendrik Hendriks Roorda en Boukje Lykles Bosma.
aangifte geboorte op 20 augustus 1820 aktenummer 65, getuigen:
Wander Annes Tuinier onzes politiedienaar 41 jaar wonende te Balk op nummer 109
Geert Annes Tuinier werkman 39 jaar wonende te Balk op nummer 109
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Fokke Symens de Boer 1783 - 1850 Symen Fokkes de Boer 1817-1897
     
woonadressen familie de Boer
periode adres bron
1817 Balk 101  
1820 Balk 109  
1840 Raadhuisstraat 77-80 volkstelling 1840; huisnummer 103
1849 - 185? Gaaikemastraat 8 woningregister 1849 - 1859 blad 132; huisnummer Balk 88a / 113
     
1859 van Swinderenstraat 22  
     
eigendommen van Fokke Symens de Boer
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
201
00 00 63
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 26, Fokke Simons de Boer te Balk
notariële acten
 
1820 Sloten, notaris J. Ruardi Koopakte Betreft de verkoop van een huis te Balk, koopsom fl. 60
- Fokke Symens de Boer te Balk, verkoper; en anderen
- Johannes Baukes Betsema te Balk, koper
bron: Tresoar, toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118006 Repertoirenr.: 427 d.d. 31 januari 1820
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 19-06-2019