Fekke Johannes Boelsma HRegister hypotheken 69: 62 / 112
Fekke Johannes Boelsma, geboren op 11 september 1840 op nummer 39 te Wijckel, als zoon van Johannes Harmens Boelsma, werkman te Wijckel, en Immertje Fekkes van der Goot. Overleden op 23 juli 1904 te Amsterdam, 63 jaar oud.
schoenmaker te Balk, te Amsterdam
1. ) Op 15 mei 1864 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Rooske Frederiks van Diepenbos, geboren op 3 maart 1840 te Balk, als dochter van Frederik Franks van Diepenbos, en Beitske Hessels de Boer. Overleden op 11 maart 1869 te Balk, 29 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes, geboren op 1 maart 1865 te Balk. In 1897 vanuit Amsterdam naar korps grenadiers te Den Haag.
aangifte geboorte op 2 maart 1865 aktenummer 30, getuigen:
Jan de Vries winkelier 31 jaar wonende te Balk
Johannes Bernardus de Rooij veldwachter 30 jaar wonende te Balk
2. Frederik, geboren op 27 januari 1868 te Balk. Overleden op 19 maart 1870 te Balk, 2 jaar oud.
aangifte geboorte op 28 januari 1868 aktenummer 7, getuigen:
Hobbe Wouda rijkscommies 60 jaar wonende te Balk
Jelle Johannes Schaafsma klokmaker 34 jaar wonende te Balk
 
2. ) Op 17 februari 1871 getrouwd in de gemeente Workum met:
Ymkjen Annes de Jong, geboren op 9 september 1842 te Workum, als dochter van Anne Pieters de Jong, kleermaker, en Jantjen Hiddes Koornstra. Overleden op 1 maart 1918 te Haarlem, 75 jaar oud.
3. Ane Pieter, geboren op 23 augustus 1872 te Balk. Op 15 april 1896 in de gemeente Amsterdam met Marchje van den Berg, 23 jaar oud, geboren te Beilen als dochter van Jan van den Berg, timmerman, en Catharina Kamminga.
aangifte geboorte op 24 augustus 1872 aktenummer 100, getuigen:
Bernardus Jakobs Pelsma grofsmid 57 jaar wonende te Balk
Johannes Bernardus de Rooij gemeenteveldwachter 43 jaar wonende te Balk
Ane Pieter Boelsma
bron: Algemeen Handelsblad van 3 oktober 1905
4. Sjoerd Hidde, geboren op 29 december 1873 te Balk. Letterzetter te Amsterdam (. Op 12 oktober 1905 getrouwd in de gemeente Dordrecht met Gerdina van Dijk, 25 jaar oud, geboren te Buurmalsen als dochter van Willem van Dijk en Jantje Cornelia Dordmond.
aangifte geboorte op 31 december 1873 aktenummer 173, getuigen:
Jelle Johannes Schaafsma klokkenmaker 40 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 66 jaar wonende te Balk
5. Imme Hinricus, geboren op 16 september 1876 te Balk. Overleden op 11 februari 1879 te Balk, 2 jaar oud.
aangifte geboorte op 18 september 1873 aktenummer 127, getuigen:
Bernardus Jakobs Pelsma grofsmid 61 jaar wonende te Balk
Jelle Johannes Schaafsma klokkenmaker 43 jaar wonende te Balk
6. Levenloos kind, geboren op 19 mei 1879 te Balk.
aangifte overlijden op 20 mei 1879 aktenummer 49, getuigen:
Bernardus Jakobs Pelsma grofsmid 64 jaar wonende te Balk
Jelle Johannes Schaafsma klokmaker 46 jaar wonende te Balk
7. Imme Henricus, geboren op 4 augustus 1880 te Balk. Spraakonderwijzer te Amsterdam. Overleden op 7 maart 1947 te Nieuwer-Amstel, 66 jaar oud. Een relatie met Catharina Geertruida Müller.
aangifte geboorte op 5 augustus 1880 aktenummer 134, getuigen:
Bernardus Jakobs Pelsma grofsmid 65 jaar wonende te Balk
Jelle Johannes Schaafsma klokmaker 47 jaar wonende te Balk
Imme Henricus
bron: Het Centrum van 3 augustus 1915
8. Pieter, geboren op 2 april 1884 te Balk. Inspecteur bij de Rijksverzekeringsbank te Haarlem. Overleden op 2 december 1939 te Haarlem, 55 jaar oud. Op 18 september 1914 getrouwd in de gemeente Workum met Akke de Vries, oud 19 jaar, geboren te Workum als dochter van Anske de Vries en Afke Bosma.
aangifte geboorte op 3 april 1884 aktenummer 40, getuigen:
Hendrik Huisman arbeider 45 jaar wonende te Balk
Willebrordus Ignatius Maneman grofsmidsknecht 32 jaar wonende te Balk
9. Jantje Tjitske, geboren op 2 april 1884 te Balk.
aangifte geboorte op 3 april 1884 aktenummer 41, getuigen:
Hendrik Huisman arbeider 45 jaar wonende te Balk
Willebrordus Ignatius Maneman grofsmidsknecht 32 jaar wonende te Balk
10. Immertje, geboren op 1 oktober 1887 te Balk.
aangifte geboorte op 1 oktober 1887 aktenummer 127, getuigen:
Pier de Jong postbode 41 jaar wonende te Balk
Eibert Rinzes Hoekstra klerk 28 jaar wonende te Balk
 
 
 
Fekke Johannes Boelsma
bron: Leeuwarder Courant van 17 februari 1871
 
bron: Leeuwarder Courant van 21 februari 1871
 
    Kleine Kattenburgerstraat 98    
         
    Op 5 juni 1889 vestigt de familie Boelsma zich in de Kleine Wittenburgerstraat te Amsterdam. In februari 1890 verhuizen ze naar een woning op het nabijgelegen eiland Kattenburg in Amsterdam aan de Kleine Kattenburgerstraat. Schoenmaker Fekke heeft daar een winkel met schoenmakerij die later door zijn zoon Ane Pieter wordt overnomen. Kort na het overlijden van Fekke in 1904 gaat het bedrijfje failliet. Fekke Boelsma    
         
    Kleine Kattenburgerstraat 39,41,43 >>>    
    Deze foto geeft een indruk van het straatleven in Amsterdam rond de eeuwwisseling. Toch even iets anders dan de rustige Dubbelstraat in Balk.    
    foto: beelbank Amsterdam >>>    
         
         
    De familie Boelsma maakt daar in 1911 de zeeliedenstaking mee. Deze staking wordt bloedig neergeslagen.    
         
    Kattenburg    
    bron: beeldbank.Amsterdam    
    Kattenburg rond eeuwwisseling    
         
    zeeliedenstaking 1911    
    bron: Het geheugen van Nederland    
    Zeeliedenstaking. Een bewapende militaire patrouille trekt ter beveiliging van de burgers door de Kleine Kattenburgerstraat in Amsterdam.    
    Begin juli 1911 koos een klein leger van politieagenten, infanteristen en marechaussees strategisch positie op het Mariniersplein aan de noordrand van het eiland Kattenburg. Achter hen het spoor met de brug over de Dijksgracht, de ogen gericht op de Kleine Kattenburgerstraat en omgeving, waar stakende zeelieden, bootwerkers en andere Kattenburgers al zo’n twee weken in opstand waren. In de nacht van 5 op 6 juli 1911, rond twaalf uur, openden de soldaten na een opstootje het vuur. Het was het begin van de ‘Bloednacht van Kattenburg’, die tot vijf uur ’s morgens voortduurde. Tientallen raakten gewond, waaronder vier ernstig.    
    lees verder op: www.onsamsterdam.nl    
         
 
    Admiraal de Ruijterweg 55 te Sloten (NH)    
         
    Spraakonderwijzer Imme Henricus Boelsma vertrekt 4 augustus 1910 naar de nieuwe forenzenwoningen langs de trambaan van Amsterdam naar Haarlem, de Admiraal de Ruiterweg. Toen nog gesitueerd in de gemeente Sloten (NH).    
    Op 10 april 1912 trek zijn moeder Ymkjen de Jong bij hem in.    
         
    admiraal de Ruiterweg    
         
    De Admiraal de Ruijterweg is aangelegd in 1908 langs de in 1904 geopende tramlijn Amsterdam - Haarlem - Zandvoort van de ESM en lag in de beginjaren nog geheel tussen onbebouwde weilanden in de gemeente Sloten (NH). De weg begint bij de voormalige buurtschap de Baarsjes, waarnaar het voormalige stadsdeel De Baarsjes is genoemd. Hier werd de bestaande Tolbrug in 1904 vervangen door de Wiegbrug, waarmee de verbinding met de De Clercqstraat werd gerealiseerd. De Wiegbrug werd in 1988 door nieuwbouw vervangen. Vanaf de Wiegbrug loopt de straat eerst in westelijke richting. Bij de Krommert (vroeger een slootje in deze buurt) buigt de weg af naar het noordwesten. Tot het dorp Sloterdijk werd voor de aanleg van de trambaan en de weg een strook land gebruikt dat het oude slotenpatroon volgde. Deze strook had de gekromde loop die deze weg nu nog kenmerkt. Aan het einde bij de Haarlemmerweg splitst de weg in zich in tweeën, het doorgaande gedeelte naar rechts en een woonstraat (waar tot 1957 de tram naar Zandvoort reed) naar links. Tussen beide gedeelten ligt een kleine groenstrook.    
         
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Fekke Johannes Boelsma 1840-1904  
     
 
periode adres bron
1864 - 1869 Dubbelstraat 11 woningregister 1859 - 1869 blad 105; huisnummer Balk 225
1869 - 1879 Dubbelstraat 11 woningregister 1869 - 1879 blad 64; kad. gem. Balk sectie A 109, huisnummer 319
1880 - 1889 Dubbelstraat 11 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 5; kad. gem. Balk sectie A 109
1889 - 1890 Amsterdam Kleine Wittenburgerstraat 91
1890 - 1912 Amsterdam Kleine Kattenburgerstraat 98a
1912 - Sloten (NH) Admiraal de Ruijterweg 55
eigendommen van Fekke Johannes Boelsma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
109
 
publ. verkoop
2107,-
9 mei 1864
f 1600,-
13 juni 1864
   
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1066, folio 61, nummer 112
notariële acten
 
1864 Lemmer, notaris J.L.T. Waubert de Puiseau  Veiling en finale toewijzing
Betreft een winkelhuis met erf en tuin te Balk, koopsom fl. 2007
- Bouwe Sjoerds Stienstra te Sneek als curator
- Siepkjen Fokke te Balk, erflater
- Gerardina Hendrika Fokke te Balk, verkoper
- Fekke Johannes Boelsma te Balk, koper
bron Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 97051 Repertoirenr.: 11 en 16 d.d. 28 januari 1864
 
1864 Lemmer, notaris J.L.T. Waubert de Puiseau  Hypotheek Betreft een kapitaal van fl. 1600
- Fekke Johannes Boelsma te Balk, schuldenaar
- jonkheer Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen te Rijs, schuldeiser
bron Tresoar:  toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 97051 Repertoirenr.: 52 d.d. 11 mei 1864
 
1885 Balk, notaris L. H. Potma Provisionele en finale toewijzing en inhouding
Betreft de verkoop van 2 huizen met erven en tuin te Balk, koopsom fl. 1375
- jonkheer Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen te Rijs, verkoper
- Fekke Johannes Boelsma te Balk, weduwnaar van Rooske Frederiks van Diepenbos,  verkoper, tevens als vader van en voogd over Johannes Fekkes Boelsma
- Geertje Jurjens Stuurman, weduwe van Siemen Sipkes Kiep, verkoper, tevens als  moeder van en voogd over Durkje, Janke, Sipkjen, Sipke en Siementje Siemens Kiep
Betreft de koop van 2 huizen met erven en tuin, koopsom fl. 1375
- Bernardus Hendriks Nieuwenhuis te Balk, koper
Betreft de koop van 2 huizen met erven en tuin, koopsom fl. 1375
- Gerrit Klazes Pelsma te Balk, koper
bron Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7058 Repertoirenr.: 107 en 110 d.d. 16 december 1885
 
1886 Balk, notaris L. H. Potma  Royement, akte niet aanwezig
- jonkheer Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen te Rijs
- Fekke Johannes Boelsma te Balk
bron Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7059 Repertoirenr.: 33 d.d. 30 april 1886
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 6 februari 2016 laatste wijziging: 26-10-2020