Gerben Hendriks Blaauw inschrijving register hypotheken 69: 90 / 277
Gerben Hendriks Blaauw, geboren op 9 januari 1839 te Bolsward, als zoon van Hendrik Gerbens Blaauw, houtzaagmolenaasrknecht te Bolsward (1839), en Yda Jochems Dijkstra. Overleden op 19 februari 1909 te Bolsward 70 jaar oud.
Winkelbediende te Balk (1868), winkelier (1869, 1871),
1. ) Op 10 mei 1868 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Alida Jurjens Stuurman, geboren op 29 maart 1845 te Balk, als dochter van Jurjen Alderts Stuurman, koopman te Balk, en Janke Fokkes Roelofsma. Overleden op 28 september 1869 te Balk, 24 jaar oud.
Hoedenmaakster te Balk (1868)
aangifte overlijden op 29 september 1869 aktenummer 57, getuigen:
Harmen de Vries suikerbakker 53 jaar wonende te Balk
Gerlof Kornelis Postma wieldraaier 26 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk: geen kinderen
 
2. ) Op 4 juni 1871 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Teetske Klazes Pelsma, geboren op 12 november 1844 op nummer 147 te Balk, als dochter van Klaas Wiebes Pelsma, schoenmaker te Balk, en Willemke Willems Steenbeek. Overleden op 4 november 1929 te Bolsward, 84 jaar oud.
Uit dit huwelijk: geen kinderen
 
 
 
gerben Blaauw  
Gerben Blaauw en Teetske Pelsma
bron: Leeuwarder Courant van 8 juni 1896
 
Gerben Blaauw
bron: Leeuwarder Courant van 9 november 1901
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 3 maart 1896
In 1896 koopt Gerben Blaauw een perceel weiland te Wijckel, B 1279, uit de erfenis van grofsmid Bernardus Jacobs Pelsma uit Balk. Het perceel weiland ligt achter het huidige (2019) adres Wikelerdyk 40. Rond 1990 is op dit weiland de Bosmastrijitte aangelegd.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Gerben Hendriks Blaauw 1839-1909  
     
woonadressen familie
periode adres bron
18?? - 1871 Westein 9 woningregister 1859 - 1869 blad 61; kad. gem. Balk sectie A 405; huisnr. Balk 139
1871 - 1875 Lemmer  
1875 - 1879 Raadhuisstraat 65 woningregister 1869-1879 blad 25; kad. gem. Balk sectie A 452, huisnr. 93 / 80
1879 - 1890 Raadhuisstraat 68 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 27; kadastrale gemeente Balk sectie A 181
1890 - 1900 Raadhuisstraat 68 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 207; huisnummer Balk 150
1900 - 1901 Raadhuisstraat 68 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 214; huisnummer Balk 150 / 226
1901 - 1929 Bolsward  
eigendommen van Gerben Hendriks Blaauw
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
181
  publ. verkoop 1305,- 3 mei 1879        
Balk
B
1279
  toewijzing 1422,- 8 mei 1896        
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1095, folio 90, nummer 277
notariële acten
 
1878 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Provisionele en finale toewijzing Een huis en erf te Balk, koopsom fl 1305,-
- Jelle Zijlstra, curator wonende te Langweer, verkoper
- Anne Berends Coldeweyer wonende te Balk, verkoper
- Gerben Blaauw wonende te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7051 Repertoirenr.: 7071 Aktenrs. 115 en 121, d.d. 2 november 1878
 
1879 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Obligatie. Bedrag: kapitaal fl. 1200
- Gerben Blaauw wonende te Balk, debiteur
- Jhr. Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen wonende te Rijs, crediteur
- Otte Jans Luinenburg wonende te Rijs, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7052 Repertoirenr.: 7071 Aktenrs. 93, d.d. 1 oktober 1879
 
1886 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Obligatie.Bedrag: kapitaal fl. 1000,-
- Gerrit Klazes Pelsma wonende te Balk, debiteur
- Gerben Blaauw wonende te Balk, crediteur
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: ? Repertoirenr.: 7071 d.d. 1 mei 1886
 
1896 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Provisionele en finale toewijzing
Een huis met grofsmederij en erf te Balk, weiland te Wijckel (B1279). Koopsom fl. 2974,- en fl. 1422,-
- Bernardus Jacobs Pelsma , erflater.
- Anna Pelsma weduwe van Antonius Hubee, wonende te Sneek, verkoper
- Johannes Sinnes van der Weide gehuwd met Durkje Pelsma, wonende te Bolsward, verkoper
- Anna Taekes van Dijk,weduwe van Taeke Lutterhof, wonende te Leeuwarden, verkoper
- Elisabeth Pelsma, weduwe van met Johannes Blom, wonende te Sneek, verkoper
- Jacobus Blom wonende te Sneek, verkoper
- Gerrit Nieuwkamp, gehuwd met Margaretha Blom, wonende te Rotterdam, verkoper
- Leopold Hergarden, gehuwd met Gesina Blom, wonende te Amsterdam, verkoper
- Lubertus Blom wonende te Sneek, verkoper
- Bernardus Blom wonende te Sneek, verkoper
- Johanna Blom wonende te Sneek, verkoper
- Margrieta Pelsma, weduwe van Feike Busker, moeder van en voogd over Helena, Antonetta, Maria en Feike Jacobus Feikes Busker, wonende te Sneek, verkoper
- Dominicus Gerbens Busker,toeziend voogd, wonende te Sneek, verkoper
- Geertruida Jacobs Pelsma wonende te 's-Gravenhage, verkoper
- Willebrordus Ignatius Maneman wonende te Wolvega, verkoper
- Gerben Blaauw wonende te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7069 Repertoirenr.: 7071 Aktenrs. 17 en 20, d.d. 11 maart 1896
 
Gerben Hendriks Blaauw
bron: hisgis / timemachine / netteplan 1887
kadastraal perceel Balk B 1279 achter B 1281 (Wikelerdyk 40 in 2019)
 
1901 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Provisionele en finale toewijzing.
Greidland (B 1279) te Wijckel, koopsom fl. 1512,-
- Gerben Blauw wonende te Balk, verkoper
- Feye Meinderts Bouma wonende te Wijckel, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7076 Repertoirenr.: 7081 Aktenrs. 103 en 109, d.d. 30 oktober 1901
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 4 april 2019 laatste wijziging: 1-11-2023