Jan Kornelis Bijlsma inschrijving hypotheken 2 register 69: 118 / 724
Jan Cornelis Bijlsma, geboren op 24 augustus 1888 te Tjalleberd, zoon van Kornelis Gabes Bijlsma en Antje Sietsma. Overleden op 30 september 1969 te Harlingen, 81 jaar oud
beroep: smidsknecht Hommerts (1906-1907), te Sint Nicolaasga (1907-1908) , te HON G68 (1908-1909), te Drachten (1909), smid te Balk
 
Op 8 maart 1912 getrouwd in de gemeente Doniawerstal met:
Sjoerdtje Bosma, geboren op 11 oktober 1886 te Sint Nicolaasga, dochter van Douwe Bosma en Afke Dijkstra. Overleden op 22 april 1969 te ?, 82 jaar oud.
Kinderen:
1. Kornelis, geboren op 15 augustus 1912 te Balk.
beroep:
aangifte geboorte op 16 augustus 1912 aktenummer 90, getuigen:
Johannes Hofstra voerman 40 jaar wonende te Balk
Jan Doele timmerman 36 jaar wonende te Balk
 
 
 
Jan Kornelis Bijlsma
foto 182-004 beschikbaar gesteld door Focco Bijlsma
Jan Kornelis Bijlsma
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Kornelis Gabes Bijlsma 1851-1906 Jan Cornelis Bijlsma 1888-1969  
  Gabe Cornelis Bijlsma 1879-1971  
woonadressen familie Jan Kornelis Bijlsma
periode huidig adres bron
1911 - 1917 register van huisnummering 1910 -1920; blad 025 nummer 339; vernummerd naar 374
1917 - 1920 Raadhuisstraat 77 bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 80; huisnummer Balk 247
1920 - ???? Harlingen  
     
eigendommen van Jan Kornelis Bijlsma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
185
 
koopacte
750,-
4 april 1917
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1123, folio 118, nummer 724
notariële acten
 
1917 Balk, notaris J. H. Noordenbos Boelgoed
- Jan Bijlsma, smid te Balk
bron: Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7095 Repertoirenr.: 79 d.d. 4 mei 1917
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 20 maart 2011 laatste wijziging: 28-01-2024