Johannes van den Bijllaardt inschrijving hypotheken 2 register 69: 121 / 710
Johannes van den Bijllaardt, geboren op 31 augusutus 1891 te Leeuwarden als zoon van Gerhardus Johannes Huibertus van den Bijllaardt, banketbakker te Leeuwarden; verzekeringsagent te 's Gravenhage, en Grietje Barlinckhoff. Overleden op 19 augustus 1977.
arts te 's Gravenhage, arts te Balk
1. ) Op 26 september 1919 getrouwd in de gemeente 's Gravenhage met:
Adriana Annie Dekker, geboren op 23 juli 1895 te Hoorn als dochter van Gerrit Dekker, koopman in verlichtingsartikelen te 's Gravenhage, en Jansje Blok. Overleden op 6 maart 1935 te Balk, 39 jaar oud.
2. ) Op 29 oktober 1937 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Neeltje Marie Herman, geboren op 17 juli 1895 te Zaandam als dochter van Pieter Herman winkelier en Clasina Ouwejan. Overleden op 5 oktober 1969 te Amersfoort 75 jaar oud. Eerder gehuwd geweest (18 juni 1919 te Zaandam) met Johan Hendrik Dekker, bouwkundig tekenaar.
 
echtpaar van den Bijlaard
Het echtpaar van den Bijllaardt in de achtertuin aan de Raadhuisstraat
 
Bijllaardt schaken
bron: Leeuwarder Courant van 1 april 1933
 
Bijllaardt Bijllaardt
bron: Leeuwarder Courant van 7 maart 1935 bron: Leeuwarder Courant van 13 oktober 1937
 
receptie
afscheidsreceptie op 25 februari 1957 in het Lokaal voor Christelijke Belangen aan de Meerweg
 
advertentie
Een commissie onder voorzitterschap van burgemeester Thoe Schwarzenberg organiseerde de afscheidsreceptie. Namens de patienten werd een zwartwit televisie aangeboden.
 
receptie receptie receptie
foto 029-095 foto 029-096 foto 029-097
echtpaar van den Bijllaardt
foto 029-099
Bijllaardt Bijllaardt Bijllaardt
foto 029-100 foto 029-101 foto 029-102
spreker spreker spreker
foto 029-103 foto 029-105 foto 029-108
de tafel
foto 029-104
spreker zaal zaal
foto 029-110 foto 029-111 foto 029-119
zaal spreker zaal
foto 029-113 foto 029-106 foto 029-114
zaal zaal spreker
foto 029-118 foto 029-121 foto 029-120
dr. Sierk Westra   dankwoord
Sierk Westra afkomstig uit Gaastmeer is de opvolger van Johannes van den Bijllaardt en verhuist binnenkort naar de praktijk aan de Raadhuisstraat.
 
 
 
 
foto 029-122   foto 029-123
  bedankt
aubade
Een serenade uitgevoerd door Concordia op dinsdagavond 26 februari 1957 voor de praktijk aan de Raadhuisstraat.
 
foto's beschikbaar gesteld mevrouw W. Ruiter
 
eigendommen van Johannes van den Bijllaardt
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
822
 
koopacte
8000,-
20 okt 1919
       
Balk
A
954
 
koopacte
1350,-
22 nov 1923
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1126, folio 121, nummer 710
notariële acten
 
1919 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Koopakte
- Jacob Johannes Herman te Balk, verkoper
- Johannes van den Bijlaardt te `s Gravenhage, koper
bron Tresoar : Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7098 Repertoirenr.: 219 d.d. 27 september 1919
 
1923 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Koopakte
- Johannes van den Bijlaardt te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7105 Repertoirenr.: 170 d.d. 14 november 1923
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 6 april 2009 laatste wijziging: 3-02-2024