persoonlijke gegevens van Thewis Bijl
Thewis Bijl, geboren op 13 april 1902 te Oppenhuizen, als zoon van Hans Bijl, scheepstimmerman te Oppenhuizen, en Wytske Thewis Hettinga. Overleden op 26 mei 1953 te Balk, 51 jaar oud. Onderwijzer.
Op ? getrouwd in de gemeente ? met:
Baukje de Jong, geboren op 19 juli 1902 te Oppenhuizen, als dochter van Gerrit de Jong, kuiper te Oppenhuizen, en Wybrigje Koopmans. Overleden op 4 november 1994 te Apeldoorn, 92 jaar oud.
Uit dit huwelijk: geen kinderen
 
 
 
Thewis Bijl
bron: Leeuwarder Courant van 1 mei 1920
Bovenstaand overzicht stond onder de mededelingen van de ambachtsschool in Sneek. Tot 1922 was er geen Christelijke Kweekschool in Sneek. Die kwam pas in 1922 in combinatie met de kweekschool in Leeuwarden. A.L.J. Wytzes werd directeur van de nieuwe school gebouwd aan de Paralelweg in Sneek. Het zou kunnen dat er in de Ambachtsschool te Sneek al les werd gegeven voor de akte Lager Onderwijs.
 
Thewis Bijl
bron: De Tijd van 28 april 1921
 
Kweekschool Sneek Christelijke Kweekschool Sneek
bron: www.tresoar.nl
De Christelijke Kweekschool aan de Paralelweg te Sneek gebouwd in 1921. Vanaf 1975 de Rooms-katholieke St. Jozef Mavo en na 1992 een dependance van het RSG te Sneek. Sinds een aantal jaren is het gebouw in gebruik als wooncomplex.
bron: Leeuwarder Courant van 25 augustus 1973  
 
Thewis Bijl woonde in Balk van 7 december 1921 tot 31 oktober 1923 en was in dienst van de:
Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Balk en Wijckel, gevestigd te Balk
 
Thewis Bijl
foto 504-008 archief De Bolster
het onderwijzend personeel in 1921 / 1922 v.l.n.r.
Thewis Bijl, onderwijzer (1921-1923), Botte de Boer, onderwijzer (1921-1925), Gerritje de Roest - de Jager, Christina Elisabeth Wilhelmina Piersma-Ketting, onderwijzeres (19??-1925), Willem de Roest, hoofd van de school (1913-1930).
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Thewis Bijl 1902-1953  
     
woonadressen familie Bijl
periode adres bron
  Bunschoten  
1920 - 1920 Sloten bevolkingsregister Sloten 1816-1926 blad 323; huisnummer 68
1920 - 1921 Oppenhuizen  
1921 - 1921 Sloten bevolkingsregister Sloten 1816-1926 blad 174; huisnummer 64, 62, 68
1921 - 1923 van Swinderenstraat 22 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 52; huisnummer Balk 57
  Jutrijp  
  Vlaardingen  
  Apeldoorn  

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 10 april 2018 laatste wijziging: 20-08-2019