Wabe Innes Betzema inschrijving register hypotheken 69: 92 / 49
Wabe Betzema, geboren op 2 oktober 1845 op nummer 78 te Balk, zoon van Inne Johannes Betzema, bakker te Balk, en Baukje Wabes Wieringa. Overleden op 3 januari 1910 te Kortenhoef, 64 jaar oud.
beroep: bakker te Balk, broodbakker te Amsterdam, zonder beroep te Kortenhoef
aangifte geboorte op 4 oktober 1845 blad 50, getuigen:
Roelof Peeke de Vries koopman 47 jaar wonende te Balk
Wiebe Tietema klerk 36 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 5 januari 1910 aktenummer 2, getuigen:
Willem Hendrik de Haan spekslager 62 jaar wonende te Kortenhoef
Hendrik Ridder gemeenteveldwachter 49 jaar wonende te Kortenhoef
Op 20 december 1867 getrouwd in de gemeente Doniawerstal met:
Feikjen Pieters Jager, geboren op 7 januari 1849 te Dijken, dochter van Pieter Piers Jager, veehouder te Dijken, en Grietje Feyes Dijkstra. Overleden op 16 januari 1908 te Kortenhoef, 59 jaar oud.
beroep: zonder beroep te Kortenhoef
aangifte overlijden op 17 januari 1908 aktenummer 4, getuigen:
Wabe Innes Betzema zobder beroep 62 jaar wonende te Kortenhoef
Hendrik Ridder gemeenteveldwachter 47 jaar wonende te Kortenhoef
Kinderen:
1. Baukje (Betsema) , geboren op 7 juli 1868 te Balk. Op 7 december 1895 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met Rindert Hof, oud 28 jaar, geboren te Lemmer, zoon van Anne Hof en Geertje Rinderts de Vries.
aangifte geboorte op 9 jul;i 1868 aktenummer 90 door Wabe Innes Betzema bakker te Balk, getuigen:
Marius van Scheltinga brievengaarder 57 jaar wonende te Balk
Jan Johannes Hulscher kleermaker 32 jaar wonende te Balk
2. Pieter, geboren op 4 augustus 1870 te Balk. Overleden op 8 augustus 1870 te Balk, 4 dagen oud.
aangifte geboorte op 6 augustus 1870 aktenummer 115 door Wabe Innes Betzema bakker te Balk, getuigen:
Tijs Sjoerds Tijsma koopman 30 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 62 jaar wonende te Balk
3. Grietje, geboren op 7 augustus 1871 te Balk.
aangifte geboorte op 8 augustus 1871 aktenummer 94 door Wabe Innes Betzema bakker te Balk, getuigen:
Izaak Arnoud Daniël Hemsing zonder beroep 30 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 63 jaar wonende te Balk
4. Pieter, geboren op 24 augustus 1873 te Balk. Op 28 augustus 1903 getrouwd in de gemeente Nijmegen met Johanna Maria Gerrits, oud 23 jaar, geboren te Nijmegen, dochter van Peter Gerrits en Petronella Schepers.
aangifte geboorte op 25 augustus 1873 aktenummer 123 door Wabe Innes Betzema bakker te Balk, getuigen:
Tijs Sjoerds Tijsma koopman 34 jaar wonende te Balk
Izaak Arnoud Daniël Hemsing klerk 32 jaar wonende te Balk
5. Inne, geboren op 22 januari 1878 te Balk.
aangifte geboorte op 24 januari 1878 aktenummer 17 door Wabe Innes Betzema arbeider te Balk, getuigen:
Petrus Kuperus wagenmakersknecht 34 jaar wonende te Balk
Willem Hanzes van der Veer kramer 29 jaar wonende te Balk
6. Fettje, geboren op 4 april 1880 te Balk.
aangifte geboorte op 6 april 1880 aktenummer 60 door Wabe Innes Betzema zonder beroep te Balk, getuigen:
Petrus Baukes Kuperus wagenmakersknecht 36 jaar wonende te Balk
Willem Hanzes van der Veer winkelier 31 jaar wonende te Balk
7. Trijntje, geboren op 22 mei 1882 te Balk. Op 21 augustus 1918 getrouwd in de gemeente Amsterdam met Johannes Nicolaas van Zeeland, oud 45 jaar, kleermaker, geboren te 's-Gravenhage, zoon van Bernardus Adrianus van Zeeland en Elizabeth Verbeek.
aangifte geboorte op 24 mei 1882 aktenummer 73 door Wabe Innes Betzema koemelker te Balk, getuigen:
Wietze Betzes Betzema arbeider 61 jaar wonende te Balk
Jochem Porte straatreiniger 62 jaar wonende te Balk
8. Johannes, geboren 8 mei 1884 te Balk. Loper bij de gemeentelijke gasfabrieken in Amsterdam.
1. ) Op 3 april 1907 getrouwd in de gemeente Amsterdam met Jeltje Hofstra, oud 23 jaar geboren te Gaasterland, dochter van Cornelis Hofstra en Geertje Louwsma.
2. ) Op 18 september 1912 getrouwd in de gemeente Amsterdam met Wimmegje Hofstra, oud 34 jaar, geboren te Gaasterland, dochter van Cornelis Jakobs Hofstra en Gettje Anes Louwsma.
aangifte geboorte op 10 mei 1884 aktenummer 55 door Wabe Innes Betzema zonder beroep te Balk, getuigen:
Harmen Hoogterp winkelier 69 jaar wonende te Balk
Willem van der Veer winkelier 35 jaar wonende te Balk
9. Levenloos, geboren op 27 juni 1886 te Balk.
aangifte overlijden op 28 juni 1886 aktenummer 33 getuigen:
Eibert Rinzes Hoekstra klerk 27 jaar wonende te Balk
Willem van der Veer winkelier 37 jaar wonende te Balk
10. Anna, geboren op 10 augustus 1887 te Balk. Op 29 juni 1911 getrouwd in de gemeente Amsterdam met Gerardus Hendricus Lotze, koopman, oud 42 jaar, geboren te Amsterdam zoon van Willem Gerhardus Lotze en Geertje Bree.
aangifte geboorte op 10 augustus 1887 aktenr. 103 door Wabe Innes Betzema zonder beroep te Balk, getuigen:
Durk Durks Mous arbeider 68 jaar wonende te Balk
Eibert Rinzes Hoekstra klerk 38 jaar wonende te Balk
11. Pietertje, geboren op 23 januari 1891 te Balk.
aangifte geboorte op 24 januari 1891 aktenr. 10 door Wabe Innes Betzema zonder beroep te Balk, getuigen:
Johannes Nicolaas Antoni Kappelhoff machinist 45 jaar wonende te Balk
Nuttert Gouma stuurman 26 jaar wonende te Balk
 
 
 
Wabe Innes Betzema
bron: Leeuwarder Courant van 13 december 1867
 
meer over de familie Betzema is te vinden op de website van Fred Marsman
 
woonadressen Wabe Innes Betzema
periode adres bron
1867 - 1869 Gaaikemastraat 1 woningregister 1859-1869 blad 35; nummer 88
1869 - 1879 Gaaikemastraat 1 woningregister 1869 - 1879 blad 44; A 229
1879 - 1890 Gaaikemastraat 3 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 45; A 227
1890 - 1893 Gaaikemastraat 3 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 99 nummer 90a
1893 - ???? Rotterdam  
     
eigendommen van Wabe Innes Betzema
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
227
 
scheiding
3099,-
24 feb 1880
       
Balk
A
226ged
         
Balk
H
750
         
Balk
H
751
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1097, folio 92, nummer 49
notariële acten
 
1879 Langweer, notaris J. Zijlstra Provisionele en finale toewijzing en akte de command
Betreft de verkoop van een huis en bakkerij te Balk
- Wabe Innes Betzema te Balk, verkoper
- Tetje Innes Betzema te Balk, verkoper
- Popke Joukes van der Wey te Ruigahuizen, koper
- Reinder Hamming te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 74060 Repertoirenr.: 158, 3 en 4 d.d. 24 december 1879
 
1880 Langweer, notaris J. Zijlstra Boedelscheiding
Betreft de scheiding van onroerende goederen te Balk en Terzool
- Tetje Innes Betzema te Balk
- Wabe Innes Betzema te Balk
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 74061 Repertoirenr.: 12 d.d. 29 januari 1880
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 juni 2011 laatste wijziging: 30-11-2023