persoonlijke gegevens van Hendrik Caspers Betz
Hendrik Kaspers Betz, geboren op 13 juni 1797 te Balk, als zoon van Kasper Hendriks Betz, werkman te Balk, en Idskjen Hartmans Visser. Overleden op 16 mei 1835 op nummer 45 te Balk, 38 jaar oud.
werkman te Balk (1827, 1835)
aangifte overlijden op 18 mei 1835 blad 8, getuigen:
Sybe Jans Bandstra schoenmaker 61 jaar wonende te Balk
Douwe Jans Rekers smidsknecht 45 jaar wonende te Balk
Op 20 mei 1827 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Froukje Coenraads Veenstra, geboren op 16 juli 1802 te Leeuwarden, als dochter van Coenraad Veenstra, koopman te Leeuwarden, en Johanna Jacoba Poppinga. Overleden op 28 mei 1885 te Harich, 84 jaar oud. Op 3 mei 1843 getrouwd met Sjerp Johannes Samplonius. Op 29 april 1857 getrouwd met Doeye Jans Bijl.
dienstmeid te Balk (1827), werkvrouw te Balk (1835)
aangifte overlijden op 29 mei 1885 aktenummer 49, getuigen:
Bokke van der Wal tapper en winkelier 33 jaar wonende te Harich
Anne Anes Visser landbouwer 36 jaar wonende te Harich
Uit dit huwelijk:
1. Kasper, geboren op 3 april 1828 op nummer 11 te Balk.
aangifte geboorte op 4 april 1828 aktenummer 24, getuigen:
Hendrik Lippes van der Veer timmerman 36 jaar wonende te Balk op nummer 22
Sytse Adams Hoftra weever 25 jaar wonende te Balk op nummer 13
2. Johannes, geboren op 2 januari 1831 op nummer 44 te Balk.
aangifte geboorte op 4 januari 1831 aktenummer 2, getuigen:
Hidde Jacobs Koornstra politiebediende 50 jaar wonende te Balk
Jacob Bom Vermooten klerk ter secretarie 37 jaar wonende te Balk
3. Idskjen (Bets), geboren op 2 mei 1834 op nummer 45 te Balk.
aangifte geboorte op 2 mei 1834 blad 20, getuigen:
Anne Piers van der Molen kuiper 52 jaar wonende te Balk
Klaas Baukes Betzema kuipersknecht 43 jaar wonende te Balk
 
 
 
Hendrik Kaspers Betz
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 11 - huisnummer Balk ?
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Hendrik Kaspers Betz
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Hendrik Caspers Betz 1797-1835  
  Hartman Kaspers Betz 1799-1858  
woonadressen familie Betz
periode adres bron
1828 Meerweg 13 en 14 Balk 11
1829 Meerweg 13 en 14 volkstelling 1829; huisnummer Balk 11
1831 van Swinderenstraat 21 Balk 44
1834 van Swinderenstraat 22 Balk 45
1835 van Swinderenstraat 22 Balk 45
1840 Dubbelstraat 25 volkstelling 1840; huisnummer Balk 163
     
notariële acten
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 17 september 2020 laatste wijziging: 26-12-2020