persoonlijke gegevens van Hartman Kaspers Betz
Hartman Kaspers Betz, geboren op 23 december 1799 Balk, gedoopt op 16 januari 1800 te Balk (Hervormd), als zoon van Kasper Betz en Itskjen Hartmans. Overleden op 8 januari 1858 op nummer 217 te Balk, 58 jaar oud.
koopman te Balk (1838), werkman te Balk (1858)
aangifte overlijden op 9 januari 1858 blad 2, getuigen:
Pieter Johannes Mulder kuiper 55 jaar wonende te Balk
Jan Thomas Rinkema werkman 48 jaar wonende te Balk
Op 18 november 1834 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Lammigjen Geerts Meijer, geboren op ? te Sint Johannesga, als dochter van Geert Harmens Meyer en Hendrikje Gerrits Smink. Overleden op 8 uni 1853 op nummer 124 te Balk, 51 jaar oud.
aangifte overlijden op 9 juni 1853 blad 10, getuigen:
Iede Frankes Frankena werkman 37 jaar wonende te Balk
Durk Durks Mous werkman 33 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Kasper, geboren op 24 augustus 1836 op nummer 28 te Balk.
aangifte geboorte op 24 augustus 1836 blad 40, getuigen:
Rinze Aukes Overzee schoenmaker 32 jaar wonende te Balk
Pieter Halbes Drijfhout wagenmaker 28 jaar wonende te Balk
2. Levenloos kind, geboren op 19 oktober 1838 op nummer 115 te Balk.
aangifte overlijden op 19 oktober 1838 blad 12, getuigen:
Jan Hendriks Doele koopman 30 jaar wonende te Balk
Bauke Jans van der Goot boer 24 jaar wonende te Balk
3. Geert, geboren op 19 oktober 1838 op nummer 115 te Balk.
aangifte geboorte op 19 oktober 1838 blad 45, getuigen:
Jan Hendriks Doele koopman 30 jaar wonende te Balk
Bauke Jans van der Goot boer 24 jaar wonende te Balk
 
 
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Hartman Kaspers Betz 1799-1858  
  Hendrik Caspers Betz 1797-1835  
woonadressen familie Betz
periode adres bron
1836 van Swinderenstraat 2 Balk 28
1838 Raadhuissraat 44 Balk 115
1840 Raadhuisstraat 44 volkstelling 1840; huisnummer Balk 115
1849 - 185? Westein 21-26 woningregister 1849 - 1859 blad 160; huisnummer 93 / 129
185? - 185? Raadhuisstraat 34 woningregister 1849 - 1859 blad 250; huisnummer 124a / 177
1858 Dubbelstraat 38 woningregister 1849 - 1859 blad 306; huisnummer Balk 160 / 217
notariële acten
 
1830 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Plaatsvervanging
- Jelte Klazes Tromp (huisman) wonende te Oudemirdum, vermeld
- Hartman Kaspers Betz (werkman) wonende te Balk, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7005 aktenummer 110 Repertoirenr.: 7022 d.d. 9 november 1830
 
1842 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Verkoping. Opbrengst fl. 6238; borg kapitaal, kaphout
- Jhr. Onco van Swinderen (directeur der belastingen) wonende te Groningen, verkoper
 - Rein Piers Haringsma (koopman) wonende te Balk, koper en borg
- Sjoerd Sybrens de Jong (koopman) wonende te Balk, koper en borg
- Hartman Caspers Betz (koopman) wonende te Balk, koper en borg
- Pieter Reins Stuurman (koopman) wonende te Balk, koper en borg
- Age Machiels Tromp (koopman) wonende te Balk, koper en borg
- Betze Dooitjes Schram (koopman) wonende te Balk, koper en borg
 - Cornelis Fortuin (koopman) wonende te Balk, koper en borg
- Roelof Peekes de Fries (koopman) wonende te Balk, koper en borg
- Jan Thomas Rinkema (koopman) wonende te Balk, koper en borg
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7011 aktenummer 107 Repertoirenr.: 7022 d.d.22 december 1842
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 17 september 2020 laatste wijziging: 26-12-2020