persoonlijke gegevens van Johannes Baukes Betsema (Betzema)
Johannes Baukes Betsema, geboren op 16 november 1785 te Balk, gedoopt op 8 december 1785 te Balk (Hervormd) als zoon van Bauke Betses en Reijnou Jans. Overleden op 1 september 1849 op nummer 102 te Balk, 63 jaar oud.
werkman te Balk (1817, 1821), koopman te Balk ( 1824, 1827, 1849)
aangifte overlijden op 3 september 1849 blad 28 / 1-39, getuigen:
Pier Krijns Mulder werkman 64 jaar wonende te Balk
Sibbele Koops Rinkema koopman 38 jaar wonende te Balk
Op 5 oktober 1814 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Geertje Symens de Boer, geboren op 27 februari 1785 te Balk. gedoopt op 13 maart 1785 te Balk (Hervormd) als dochter van Symen Fokkes en Janna Hendriks. Overleden op 1 november 1858 op nummer 143 te Balk, 73 jaar oud.
aangifte overlijden op 2 november 1858 blad 25, getuigen:
Jan Jans van Dijk werkman 47 jaar wonende te Balk
Gerrit Klazes Pelsma tuiniersknecht 23 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Janna (Betsema), geboren op 4 januari 1817 op nummer 93 te Balk. Op 10 april 1836 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Rein Pier Haringsma, oud 24 jaar, geboren te Harich als zoon van Pier Bientjes Haringsma en Joukje Wiebes.
aangifte geboorte op 5 januari 1817 aktenummer 3, getuigen:
Bauke Betses Betsema werkman 62 jaar wonende te Balk op nummer 94
Hendrik Rienks Ronner wolkammer 34 jaar wonende te Balk op nummer 93
2. Bauke (Betzema), geboren op 19 augustus 1819 op nummer 93 te Balk. Overleden op 9 mei 1821 op nummer 102 te Balk, 2 jaar oud.
aangifte geboorte op 20 augustus 1819 aktenummer 49, getuigen:
Bauke Betses Betsema werkman 64 jaar wonende te Balk op nummer 94
Johannes Hendriks turfdrager 54 jaar wonende te Balk op nummer 98
aangifte overlijden op 9 mei 1821 blad 6, getuigen:
Wander Annes Tuinier agent van politie 42 jaar wonende te Balk op nummer 106
Pier Krijns Mulder schoenlapper 36 jaar wonende te Balk op nummer 104
3. Bauke (Betsema), geboren op 20 december 1821 op nummer 102 te Balk. Overleden op 31 mei 1887 te Balk, 65 jaar oud. Op 26 september 1884 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Amerentia Gijsen, oud 32 jaar, geboren te Balk als dochter van Frederik Gijsen en Riemkjen Gosses Pekema.
aangifte geboorte op 20 december 1821 aktenummer 102, getuigen:
Bauke Betses Betsema werkman 65 jaar wonende te Balk op nummer 94
Pier Krijns Mulder schoenlapper 36 jaar wonende te Balk op nummer 104
4. Reinouw (Betsema), geboren op 15 juli 1824 op nummer 102 te Balk. Overleden op 20 maart 1850 in de derde wijk op nummer 93 te Oldenzaal, 25 jaar oud. Op 7 april 1842 getrouwd in de gemeente Oldenzaal met Christiaan Eskes, leeftijd 25 jaar, straatmaker, geboren te Oldezaal als zoon van Philip Eskes, winkelier, en Wilhelmina Peterink.
aangifte geboorte op 15 juli 1824 aktenummer 51, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 33 jaar wonende te Balk op nummer 154
Sjirk Jans Haga brievenbode 45 jaar wonende te Balk op nummer 86
5. Symen (Betsema), geboren op 11 februari 1827 op nummer 102 te Balk. Op 15 mei 1859 getrouwd in de gemeente Gaasterland getrouwd in de gemeente Gaasterland met Berendje Berends Kouwenhoven, oud 23 jaar, geboren  te Sondel als dochter van Berend Harmens Kouwenhoven en Martjen Elderts van  der Goot.
aangifte geboorte op 12 februari 1827 aktenummer 21, getuigen:
Pier Krijns Mulder schoenmaker 41 jaar wonende te Balk op nummer 104
Fokke Roelof Roelofsma werkman 41 jaar wonende te Balk op nummer 101
6. Hendrik (Betsema), geboren op 11 februari 1827 op nummer 102 te Balk. Overleden op 10 juli 1903, Gaasterland, 76 jaar oud. Op 2 augustus 1851 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Lijsbert Piers Piersma, oud 23 jaar, geboren te Balk als dochter van Pier Durks Piersma en Hiltje Thijsses Thijsma.
aangifte geboorte op 12 februari 1827 aktenummer 21, getuigen:
Pier Krijns Mulder schoenmaker 41 jaar wonende te Balk op nummer 104
Fokke Roelof Roelofsma werkman 41 jaar wonende te Balk op nummer 101
 
 
 

www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 141 - huisnummer Balk 102
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Johannes Baukes Betsema
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Bauke Betzes Betzema 1755-1827 Johannes Baukes Betsema 1785-1849 Bauke Johannes Betsema 1821-1887
  Betse Baukes Betsema 1782-1852  
  Inne Baukes Betsema 1792-1849  
woonadressen familie Betsema
periode adres bron
1817 Westein 21-26 huisnummer Balk 93
1819 Westein 21-26 huisnummer Balk 93
1821 - 1827 Raadhuisstraat 77 huisnummer Balk 102
1829 Raadhuisstraat 77 volkstelling 1829 blad 141; huisnummer Balk 102
1840 Raadhuisstraat 77 volkstelling 1840; huisnummer Balk 102
1849 - 1858 Raadhuisstraat 77 woningregister 1849 - 1859 blad 190; huisnummer Balk 102 / 143
eigendommen van Johannes Baukes Betsema
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
185
00 01 32
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 21 Johannes Baukes Betsema te Balk
notariële acten
 
1820 Sloten, notaris J. Ruardi Koopakte Betreft de verkoop van een huis te Balk, koopsom fl. 60
- Fokke Symens de Boer te Balk, verkoper; en anderen
- Johannes Baukes Betsema te Balk, koper
bron: Tresoar, toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118006 Repertoirenr.: 427 d.d. 31 januari 1820
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 24 juli 2011 laatste wijziging: 22-01-2023