Bauke Johannes Betsema  
Amerentia Gijsen inschrijving register hypotheken 69: 104 / 171
Bauke Johannes Betsema, geboren op 20 december 1821 te Balk als zoon van Johannes Baukes Betsema en Gettje Symens de Boer. Overleden op 31 mei 1887 te Balk, 65 jaar oud.
koopman te Balk (1885, 1887)
aangifte geboorte op 20 december 1821 aktenummer 102, getuigen:
Bauke Betses Betsema werkman 65 jaar wonende te Balk op nummer 94
Pier Krijns Mulder schoenlapper 36 jaar wonende te Balk op nummer 104
aangifte overlijden op 1 juni 1887 aktenummer 50, getuigen:
Jetze van Dijk zonder beroep 73 jaar wonende te Balk
Tjitte Tromp arbeider 38 jaar wonende te Balk
1. ) Op 26 september 1884 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Amerentia Gijsen, geboren op 16 juni 1852  te Balk, als dochter van Frederik Gijsen en Riemkjen Gosses Pekema. Overleden op 13 augustus 1906 te Franeker, 54 jaar oud, woonachtig te Balk.
aangifte overlijden op 13 augustus 1906 aktenummer 71, getuigen:
Ruurd Vos binnenvader 68 jaar wonende te Franeker
Eeltje Molenaar boekhouder 30 jaar wonende te Franeker
Uit dit huwelijk:
1. Johannes (Betzema), geboren op 12 juli 1885 te Balk.
aangifte geboorte op 13 juli 1885 aktenummer 91, getuigen:
Durk Piers Piersma arbeider 62 jaar wonende te Balk
Eibert Rinzes Hoekstra klerk ter secretarie 26 jaar wonende te Balk
 
tweede huwelijk van Amerentia Gijsen:
2. ) Op 23 september 1893 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Luitjen de Boer, geboren op 5 januari 1855 te Balk, als zoon van Symen Fokkes de Boer en Peekjen Luitjens Mulder. Overleden op 10 augustus 1902, Gaasterland, 47 jaar oud.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Johannes Baukes Betsema 1785-1849 Bauke Johannes Betsema 1821-1887  
     
woonadressen familie Betsema
periode adres bron
1858 - 1859 Raadhuisstraat 77 woningregister 1849 - 1859 blad 190; huisnummer Balk 102 / 143
1858 - 1869 Raadhuisstraat 77 woningregister 1859 - 1869 blad 64; kad. gem. Balk sectie A 185; huisnr. Balk 143
1869 - 1879 Raadhuisstraat 77 woningregister 1869 - 1879 blad 28; kad. gem. Balk sectie A 185, volgnr. 106 / 93
1880 - 1890 Raadhuisstraat 77 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 31; kadastrale gemeente Balk sectie A 185
1890 - 189? Raadhuisstraat 77 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 194; huisnummer Balk 146
     
eigendommen van Amerentia Gijsen
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
den grond van:                
1/2 Balk
A
185
 
koopacte
10,-
4 juli 1893
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1109, folio 104, nummer 171
notariële acten
 
1887 Balk, notaris L. H. Potma Inventaris
- Amerentia Gijsen te Balk, weduwe van Bauke Johannes Betsema als moeder van en voogd over Johannes Baukes Betsema
- Paulus Gijsen te Balk als toeziend voogd
bron: Tresoar, toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7060 Repertoirenr.: 51 d.d. 2 juli 1887
 
1903 Balk, notaris J. H. Noordenbos Boelgoed en continuatie
- Durk Wijma te Wijckel als curator over Amerentia Gijzen  en voogd over Johannes Betzema
- Johannes de Boer te Bolsward
- Cornelis de Boer te Sneek
- Fokke de Boer te Sneek
bron: Tresoar, toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7078 Repertoirenr.: 128 en 132 d.d. 22 mei 1903
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 17 oktober 2008 laatste wijziging: 10-01-2024