Rein Johannes Bets Register hypotheken 69: 106 / 84
Rein Johannes Bets, geboren op 5 november 1870 te Balk als zoon van Johannes Hendriks Bets, arbeider te Balk, en Maaike Reins Lyklema. Overleden 3 april 1930 te Balk, 59 jaar oud.
melktapper / verkoper te Balk (1892-1902), melktapper te Harich (1902), veehouder te Harich (1911-1920), arbeider te Balk (1927), zonder beroep te Balk (1930)
Op 21 februari 1892 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Aaltje Hoekstra, geboren op 12 oktober 1868 te Harich als dochter van Lute Pekes Hoekstra, arbeider te Harich, en Sjetske Gijsberts Roskam. Overleden op 29 oktober 1931 te Sneek, 63 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes, geboren op 24 februari 1894 te Balk. Overleden op 2 juli 1917 te Harich, 23 jaar oud.
2. Tetje, geboren op 28 april 1899 te Balk. Overleden op 27 april 1992. Op 29 november 1924 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hendrik Stegenga, 29 jaar oud, geboren op 29 mei 1895 te Nijemirdum als zoon van Johannes Stegenga, arbeider te Nijemirdum, en Hielkje de Wilde.
 
 
 
Rein Bets en Aaltje Hoekstra
foto 370-001 beschikbaar gesteld door Hendrik van der Heide
Rein Bets en Aaltje Hoekstra
 
Rein Bets
foto 370-003 beschikbaar gesteld door Hendrik van der Heide
Deze foto is circa 1915 genomen voor de boerderij aan de Houtdyk te Harich bij Balk.
Tetje en Johannes Bets staan achter hun ouders met links Reins Bets en rechts Aaltje Hoekstra. De vrouw en man rechts achter de tafel zijn hoogstwaarschijnlijk een geïnterneerde Belgische soldaat met zijn vrouw.
 
Rein Johannes Bets Johannes Bets
bron: Nieuwsblad van Friesland van 13 januari 1915 bron: Nieuwsblad van Friesland van 6 juli 1917
 
Rein Bets
foto 370-004 beschikbaar gesteld door Hendrik van der Heide
vier geslachten v.l.n.r.: Aaltje Bets-Hoekstra (*1868), Tetje Stegenga-Bets (*1899),
Aaltje Stegenga (*1925), Sjetske Hoekstra - Roskam (*1839)
 


Rein Johannes Bets Aaltje Hoekstra
bron: Friesch Dagblad van 5 april 1930 bron: Friesch Dagblad van 31 oktober 1931
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Rein Johannes Bets 1870-1930  
Lute Peekes Hoekstra (1837-1900)    
woonadressen familie Bets
periode adres bron
1892 - 1893 Meerweg 16 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 9; huisnummer Balk 10
1893 - 1896 Meerweg 16 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 365; huisnummer Balk 10a
1896 - 1899 Raadhuisstraat 30 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 257; huisnummer Balk 181
1900 - 1902? Raadhuisstraat 22 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 270; huisnummer Balk 186a / 292
1902?- 1910 Houtdyk 1 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 129; huisnummer Harich 109 / 136
1911 - 1920 Houtdyk 1 bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 70; huisnummer Harich 136
1921 - 1927 Houtdyk 1 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 131; huisnummer Harich 147
1927 - 1930 Wilhelminastraat 15 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 149; huisnummer Balk 157
1931 - 1931 Wilhelminastraat 15 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 140; huisnummer Balk 160
eigendommen van Rein Johannes Bets
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
158
 
koopacte
716,-
25 apr 1896
       
Balk
A
152
 
koopacte
2400,-
20 mrt 1899
       
Balk
H
424
 
koopacte
2500,-
20 mei 1902
       
Balk
H
1034
         
Balk
H
755
eigendom
       
Balk
H
755
erfpacht
ruiling
325,-
1 juli 1902
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1111, folio 106, nummer 84
notariële acten
 
1896 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom  fl. 716
- Meine Lieuwes Visser te Balk, verkoper
- Rein Bets te Balk, koper
bron Tresoar:: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7069  Repertoirenr.: 7 d.d. 30 januari 1896
 
1899 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopacte Betreft de verkoop van een huis met erf te Balk, koopsom fl. 1150
- Rein Bets te Balk, verkoper
- Sjoerd Tysma te Balk, koper
bron Tresoar:: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7074  Repertoirenr.: 19 d.d. 2 maart 1899
 
1899 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopacte Betreft de verkoop van een huis met erf te Balk, koopsom  fl. 2400
- Pieter Jans Rinkema te Balk, verkoper
- Rein Bets te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7074  Repertoirenr.: 18 d.d. 2 maart 1899
 
1901 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopacte Betreft de verkoop van een huis met erf te Balk, koopsom fl. 2800,-
- Rein Bets te Balk, verkoper
- Johannes Lucas te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7076  Repertoirenr.: 114 d.d. 20 november 1901
 
1902 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Koopacte  Betreft de verkoop van onroerende goederen, koopsom fl. 1500
- Mij. Gaasterland te `s Gravenhage, verkoper
- Hans Johannes de Jong te Bakhuizen, koper
- Rein Bets te Harich, koper
- Bokke Blom te Bakhuizen, koper
- Feike Jacobs Stegenga te Oudemirdum, koper
- Jacob Jelles Dokkum te Oudemirdum, koper
- Johannes Hanzes de Jong, acceptant
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7077 Repertoirenr.: 103 d.d. 12 mei 1902
 
1916 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte. Verkoop van een boerenhuizinge met erf, weiland en opslag te Harich
- Rein Bets te Harich, verkoper
- Anna Christina Baronesse van der Feltz te Overveen, gehuwd met jonkheer Anthony Bas Backer
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7094 Repertoirenr.: 50 d.d. 12 april 1916
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 26 april 2019 laatste wijziging: 19-05-2020