persoonlijke gegevens van Ruurd Jentjes Bekema
Ruurd Jentjes Bekema, geboren op 7 september 1806 te Woudsend, als zoon van Jentje Tjeerds Bekema, koopman te Woudsend, en Okjen Yntes Kingma. Overleden op 26 november 1865 te Balk, 59 jaar oud.
kuipersknecht te Balk (1839, 1840, 1842, 1845, 1849, 1851)
aangifte overlijden op 27 november 1865 aktenummer 80, getuigen:
Jan Jacobs Jongstra arbeider 65 jaar wonende te Balk
Gerlof Jans Postma arbeider 40 jaar wonende te Balk
Op 9 mei 1839 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Johanneske Pieters de Winter, geboren op 1815 te Nijega (HON), als dochter van Pieter Johannes de Winter, slager te Balk (1839), en Antje Eelkes de Boer. Overleden op 1 januari 1853 op nummer 45 te Balk, 37 jaar oud.
naaister te Balk (1839)
aangifte overlijden op 3 januari 1853 blad 1, getuigen:
Frederik Gijsen touwslager 40 jaar wonende te Balk
Marten Boonstra schoen- en laarzenmeker 30 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Okje (Beekema), geboren op 8 februari 1840 op nummer 45 te Balk. Op 19 mei 1867 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Sipke Sipkes Draaisma, scheepstimmerknecht te Balk, 26 jaar oud, geboren te Bolsward, als zoon van Sipke Sipkes Draaisma en Elisabeth Andries de Jong.
aangifte geboorte op 10 februari 1840 blad 10, getuigen:
Douwe Jans Reekers smidsknecht 39 jaar wonende te Balk
Wilhelmus Jakobs Damstra boendermaker 33 jaar wonende te Balk
2. Pieter (Beekema), geboren op 20 september 1842 op nummer 45 te Balk. Overleden op 9 mei 1862 te Balk, 19 jaar oud.
aangifte geboorte op 20 september 1842 blad 48, getuigen:
Douwe Jans Reekers grofsmidsknecht 42 jaar wonende te Balk
Willem Jacobs Damstra boendermaker 36 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 9 mei 1862 aktenummer 49, getuigen:
Gerlof Jans Postma arbeider 35 jaar wonende te Balk
Jouke Jans Postma arbeider 23 jaar wonende te Balk
3. Jentje (Beekema), geboren op 4 september 1845 op nummer 45 te Balk. Op 26 mei 1872 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Lykeltje Haarsma, 25 jaar oud, geboren te Hemelum als dochter van Yme Franzes Haarsma, arbeider te Mirns en Bakhuizen, en Heske Durks Schaper.
aangifte geboorte op 4 september 1845 blad 40, getuigen:
Douwe Jans Reekers grofsmidsknecht 45 jaar wonende te Balk
Bernardus Jacobs Pelsma grofsmidsknecht 30 jaar wonende te Balk
4. Antje (Beekema), geboren op 1 januari 1849 te Balk.
aangifte geboorte op 1 januari 1849 blad 1, getuigen:
Douwe Jans Reekers grofsmidsknecht 48 jaar wonende te Balk
Jetze Jacobs van Dijk kleermaker 35 jaar wonende te Balk
5. Johannes (Beekema), geboren op 25 juli 1851 te Balk.
aangifte geboorte op 26 juli 1851 blad 35, getuigen:
Sietse Adams Hofstra werkman 53 jaar wonende te Balk
Douwe Jans Reekers smidsknecht 51 jaar wonende te Balk
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Ruurd Jentjes Bekema 1806-1865 Jentje Ruurds Beekema 1845-1936
Pieter Johannes de Winter 1786-1847    
woonadressen familie Bekema
periode adres bron
1840 van Swinderenstraat 22  
1841 - 1849 van Swinderenstraat 22  
1849 - 1855 van Swinderenstraat 22 woningregister 1849 - 1859 blad 59; huisnummer Balk 45 / 53
1855 - 1859 van Swinderenstraat 41 woningregister 1849 - 1859 blad 73; huisnummer Balk 56 / 64
1859 - 1865 Gaaikemastraat 37 woningregister 1859 - 1869 blad 47; kad. gem. Balk sectie H 645; huisnr. Balk 113

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 22 juni 2019 laatste wijziging: 19-07-2020