Jentje Ruurds Be(e)kema Register Hypotheken 69: 125 / 459
Jentje Ruurds Beekema, geboren op 4 september 1845 te Balk als zoon van Ruurd Jentjes Beekema en Johanneske Pieters de Winter. Overleden op 31 december 1936 te Balk, 91 jaar oud.
houtkoopman te Ruigahuizen, werkman te Balk
Op 26 mei 1872 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Lykeltje Haarsma, geboren op 29 januari 1847 te Hemelum als dochter van Yme Franzes Haarsma en Hetske Durks Schaper. Overleden op 21 augustus 1925 te Balk, 78 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Ruurd, geboren op 3 september 1873 te Balk. Werkman te Ruigahuizen. Op 30 april 1898 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hendrikjen Negenman, 25 jaar oud, geboren te Harich als dochter van Matthyas Jozefs Negenman, wrkman te Sondel (1898) en Grietje Jans Bakker.
2. Yme, geboren op 2 januari 1875 te Balk. Arbeider te Ruigahuizen (1916). Overleden op 26 april 1916 te Ruigahuizen, 41 jaar oud. OP 21 mei 1904 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Stijntje Molenaar, 27 jaar oud, geboren te Hemelum, als dochter van Rein Ypes Mlenaar en Gettje Reins Bouma.
3. Johanna, geboren op 29 oktober 1876 te Balk. Overleden op 28 januari 1878 te Balk, 1 jaar oud.,
3. Johanna, geboren op 20 augustus 1879 te Ruigahuizen.

4. Hetske, geboren op 8 maart 1883 te Ruigahuizen. Op 9 februari 1907 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Broer de Vreeze, schipper te Mirns en bakhuizen, 25 jaar oud, geboren te Mirns en Bakhuizen als zoon van Willem Broers de Vreeze, schipper te Mirns en Bakhuizen, en Antje Pieters van der Werf.

 
 
 
Jentje Ruurds Bekema
bron: Leeuwarder Courant van 25 november 1895
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Ruurd Jentjes Bekema 1806-1865 Jentje Ruurds Bekema 1845-1936  
     
woonadressen familie Bekema
periode adres bron
1872 - 1879 van Swinderenstraat 64 woningregister 1869 - 1879 blad 45; kad. gem. Balk sectie A 235, volgnr. 201 / 188
1879 - 1879 Jan Jurjensingel 3 woningregister 1869 - 1879 blad 204; kad. gem. Balk sectie I ?
1880 - 1890 Jan Jurjensingel 3 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 658; kad. gem. Balk sectie I nummer 381
1890 - 1897 Lutswal 14 en 15 bevolkingsregister 1890 - 1900 deel 4 blad 245; huisnummer Ruigahuizen 27
1897 - 1900 Lutswâl 16 bevolkingsregister 1890 - 1900 deel 4 blad 247; huisnummer Ruigahuizen 28
1900 - 1910 Lutswâl 16 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 248; huisnummer Ruigahuizen 28 / 39
1921 - 1924 Lutswâl 16 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 241; huisnummer Ruigahuizen 44
1924 - 1930 Raadhuisstraat 69 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 256; huisnummer Balk 287
1931 - 1936 Raadhuisstraat 69 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 243; huisnummer Balk 286
     
eigendommen van Jentje Ruurds Beekema
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
722
 
koopacte
475,-
11 jan 1922
       
Balk
A
986 ged.
         
Balk
A
985 ged.
 
koopacte
10,-
24 april 1924
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1130, folio 125, nummer 459
notariële acten

 

1903 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Koopacte. Houtgewas, koopsom fl 2061,-
hout en een hok, koopsom fl 106,-
- Albertina Constantia van Swinderen wonende te Twello, gehuwd met Jacobus van der Feltz, verkoper
- Berend Schoon wonende te Wijckel, koper
- Jentje Ruurds Bekema wonende te Ruigahuizen, koper
- Hendrik de Winter wonende te Harich, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7078 Repertoirenr.: 7081 aktenr. 2 d.d. 3 januari 1903
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 21 juni 2019 laatste wijziging: 31-07-2019