Hylke Banning Register hypotheken 69: 111 / 53
Hylke Banning, geboren op 24 januari 1880 te Sneek, als zoon van Jan Durks Banning en Reintje Louws Oosterloo. Overleden op 11 juni 1941 te Leeuwarden, 61 jaar oud.
kapper te Balk (1903), kapper te Heerenveen (1926), kapper te Leeuwarden (1931)
Op 15 april 1915 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met:
Berber Pruiksma, geboren op 23 maart 1884 te Woudsend, als dochter van Popke Pruiksma, slachter te Woudsend, en Jeltje van der Brug. Overleden op 30 maart 1933 te Leeuwarden, 49 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Jan, geboren op 9 augustus 1915 te Balk.
2. Jeltje, geboren 21 oktober 1916 te Balk. Overleden op 7 september 1994 te Dokkum, 77 jaar oud.
3. Popke, geboren op 12 februari 1918 te Balk. Overleden op 14 oktober 1947 te Leeuwarden, 29 jaar oud. Op ? getrouwd in de gemeente ? met Elisabeth Anje Jacomina Benninga.
4. Reintje, geboren op 27 november 1919 te Balk.
5. Pier, geboren op 5 april 1921 te Balk.
6. Louw, geboren op 14 september 1929 te Nijehaske.
7. Akke Afke, geboren op 1 april 1930 te Nijehaske
 
 
 
prentbriefkaart: collectie Ytzen (Frits)Bergsma
Hylke Banning op de stoep voor zijn kapsalon aan de Harichsterzijde te Balk
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 18 mei 1926
 
bron: Leeuwarder Courant van 23 november 1932 bron: beeldbank Leewuarden
Op de foto de noordoostzijde van Achter de Hoven nummers 3-19 in Leeuwarden in 1966.
 
bron: Leeuwarder Nieuwsblad van 17 juni 1935
 
woonadressen familie Hylke Banning
periode adres bron
  Sneek  
1903 - 1905 Raadhuisstraat 47 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 209; huisnummer Balk 162 / 256
1905 - 1910 van Swinderenstraat 59 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 91; huisnummer Balk 79 / 100
1910 - 1920 van Swinderenstraat 59 huisnummerregister 1910 - 1920 blad 6; huisnummer Balk 100
1920 - 1926 van Swinderenstraat 59 bevolkinsgregister 1921 - 1930 blad 96; huisnummer Balk 100
1926 - 1931 Nijehaske Heerenwal 38, Heerenveen
1931 - 1941 Achter de Hoven 19 bevolkingsregister Leeuwarden 1922 - 1939,
    op 11 juni 1931 ingekomen van Nijehaske (Haskerland)
eigendommen van Hylke Banning
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
239
koopacte
1560,-
29 juni 1905
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1116, folio 111, nummer 153
notariële acten
 
1905 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Koopacte met hypotheek
Betreft de verkoop van een huis met hok en erf te Balk, koopsom fl. 1560
- Jelte Douwes Dijkstra te Harich, verkoper
- Hylke Banning te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7080 Repertoirenr.: 90 d.d. 14 juni 1905
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 13 januari 2017 laatste wijziging: 25-10-2020