persoonlijke gegevens van Jan Sybes Bandstra
Jan Siebes Bandstra, geboren op 6 april 1806 te Balk, gedoopt op 27 april 1806 te Balk (Hervormd), als zoon van Sybe Jans Bandstra, schoenmaker te Balk, en Hinke Ykes van der Woude. Overleden op 30 mei 1879 te Balk, 73 jaar oud.
schoenmaker te Stavoren, IJlst en Balk
aangifte overlijden op 30 mei 1879 aktenummer 57, getuigen:
Jochem Hendriks Porte waagmeester 59 jaar wonende te Balk
Bauke Johannes Betzema werkman 57 jaar wonende te Balk
1.) Op 2 november 1828 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Anna Pieters Wildeboer, geboren op 31 oktober 1807 te Woudsend, gedoopt op 15 november 1807 te Woudsend (Hervormd), als dochter van Pieter Aants Wildeboer, timmerman te Woudsend, en Wiepkjen Kornelis Voordewind. Overleden op 15 februari 1857 op nummer 104 te Balk, 49 jaar oud.
aangifte overlijden op 16 februari 1857 pagina B 6, getuigen:
Hendrik Jans Kuiper arbeider 52 jaar wonende te Balk
Klaas Piers Jongsma werkman 57 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Siebe, geboren op geboren 22 maart 1829 op nummer 81 te Balk. Overleden op 28 maart 1889 te Stavoren, 60 jaar oud.
1. ) Op 22 november 1855 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Symentje Louws Baaima, oud 27 jaar, geboren te Oudega als dochter van Louw Siemens Baaima en Popkje Jelles Boersma.
2. ) Op 31 december 1868 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Baukje Wouters, oud 25 jaar, geboren te Koudum als dochter van Lammert Eelkes Wouters en Jiske Ypes Visser.
aangifte geboorte op 23 maart 1829 aktenummer 29 door Jan Sybes Bandstra schoenmakersknecht, getuigen:
Sjirk Jans Haga onzen brievenbode 50 jaar wonende te Balk op nummer 86
Sjoerd Klazes Koornstra omroeper 51 jaar wonende te Balk op nummer 81
2. Wiepkje, geboren op 26 oktober 1831 op nummer 89 te Balk. Overleden op overleden 20 januari 1903, Gaasterland, 71 jaar oud. Op 26 juni 1859 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hendrik Eiberts Schram, oud 27 jaar, geboren te Balk als zoon van Eibert Douwes Schram en Jeltje Hendriks Hoekstra.
aangifte geboorte op 27 oktober 1831 aktenummer 69 door Jan Sybes Bandstra schoenmakersknecht, getuigen:
Sjoerd Klazes Koornstra omroeper 54 jaar wonende te Balk
Inne Johannes Betsema bakker 31 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 21 januari 1903 aktenummer 9, getuigen:
Jelle Dijkstra koopman 39 jaar wonende te Balk
Minze Wagenaar koopman 32 jaar wonende te Balk
3. Marten, geboren 30 oktober 1833 op nummer 89 te Balk. Overleden op 1 mei 1903 te Balk, 69 jaar. Op 9 augustus 1868 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Trijntje van Dijk, oud 22 jaar, geboren te Balk als dochter van Jan Jans van Dijk en Akke Passchiers van Dijk.
aangifte geboorte op 31 oktober 1833 pagina B 48 / 1-2 door Jan Sybes Bandstra schoenmaker, getuigen:
Sjoerd Klazes Koornstra omroeper 51 jaar wonende te Balk
Inne Johannes Betsema bakker 33 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 2 mei 1903 aktenummer 39, arbeider, getuigen:
Jan Wagenaar koopman 60 jaar wonende te Balk
Sjoerd Sjoerds werkman 38 jaar wonende te Balk
4. Pieter, geboren op 14 november 1835 te IJLst. Overleden op 3 april 1862 te Balk, 26 jaar oud.
aangifte overlijden op 4 april 1862 aktenummer 40, arbeider, getuigen:
Willem Piers Piersma arbeider 29 jaar wonende te Balk
Folkert Martens Homma arbeider 23 jaar wonende te Balk
5. Hinke, geboren op 18 januari 1838 te IJlst. Overleden op 26 januari 1910 te Workum, 72 jaar oud.
1. ) Op 5 mei 1864 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Rinke Piebes Hoekema, oud 23 jaar, geboren te Koudum als zoon van Piebe Taekes Hoekema en Tiete Andries van Solkema.
2. ) Op 30 november 1876 getrouwd in de gemeente Workum met Simon Smits, oud 32 jaar, geboren te Hemelum als zoon van Wiebe Tjittes Smits en Aaf Cornelis Bouma.
6. Tjebbe, geboren op 7 mei 1840 te Stavoren (wijk C nummer 56). Op 14 mei 1876 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Alida Brouwer, oud 21 jaar, geboren te Lemmer als dochter van Johannes Annes Brouwer en Froukje Hendriks Woudstra.
7. Jantje, geboren op geboren 28 oktober 1842 te Stavoren (wijk A nummer 11). Op 26 mei 1872 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Sibbele de Jong, oud 34 jaar, geboren te Balk als zoon van Willem Hendriks de Jong en Geeske Sibbeles Pietersma.
8. Arend, geboren op 2 juli 1844 te Stavoren (wijk A nummer 11). Overleden op 26 september 1846 te Stavoren, 2 jaar oud.
9. Yke, geboren op 9 mei 1846 te Stavoren (wijk A nummer 11).
10. Jetske, geboren op 19 mei 1848 te Stavoren (wijk A). Overleden op 1 juli 1924 te Workum, 77 jaar oud. Op 21 januari 1872 getrouwd in de gemeente Workum met Peeke Hoekstra, oud 23 jaar, geboren te Workum als zoon van Jotje Peekes Hoekstra en Hidde Cornelis Duif.
11. Liesbert, geboren op 16 mei 1850 te Balk. Overleden op 1 juni 1878 te Franeker, 28 jaar oud.
aangifte geboorte op 17 oktober 1850 pagina B 35 door Jan Sybes Bandstra schoenmaker, getuigen:
Pier Krijns Mulder schoenmaker 65 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 41 jaar wonende te Balk
 
2.) Op 11 november 1864 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Peerkjen Wybrens Zeldenthuis, geboren op 15 januari 1823 te Lemmer als dochter van Wybren Jans Zeldenthuis en Rinske Sytzes Fontein. Overleden op 12 april 1903 te Balk, 80 jaar oud. Eerder gehwud geweest met Jacob Fokkes Klijnsma.
aangifte overlijden op 14 april 1903 aktenummer 32, getuigen:
Jan Reekers visser 62 jaar wonende te Balk
Johannes Lam schoenmaker 44 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
13. Pietertje, geboren op 12 februari 1866 Gaasterland. Op 3 november 1888 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Antke Doorenspleet, oud 25 jaar, geboren te Balk als zoon van Jan Antkes Doorenspleet en Hylkjen Jans Doele.
aangifte geboorte op 15 februari 1866 aktenummer 16 door Jan Siebes Bandstra schoenmaker, getuigen:
Jan Antkes Doorenspleet arbeider 30 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 58 jaar wonende te Balk
 
 
 
Jan Siebes Bandstra
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 91 - huisnummer Balk 81
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Jan Siebes Bandstra
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Siebe Jans Bandstra 1773-1848 Jan Siebes Bandstra 1806-1879  
     
woonadressen familie Jan Sybes Bandstra
periode adres bron
1829 Gaaikemastraat 5 volkstelling 1829; blad 91, huisnummer Balk 81
1831 - 1833 Gaaikemastraat 46  
  Stavoren  
  IJlst  
1859 - 1869 Raadhuisstraat 72 woningregister 1859 - 1869 blad 65 A 183 nummer 145
1869 - 1879 Raadhuisstraat 72 woningregister 1869 - 1879 blad 27 A 183a
     
notariële acten
 
1834 IJlst, notaris A. Waslander Nauta Procuratie, akte niet aanwezig
- Grietje Pieters Wildeboer, boerenmeid te Hommerts, lastgever
- Jan Sybes Bandstra, schoenmakersgezel te IJlst, lasthebber
- Jan Pieters Wildeboer, oudoom van Grietje Pieters Wildeboer, in leven looier en schoenmaker, overleden te Balk, erflater
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 147014 Repertoirenr.: 55 d.d. 7 oktober 1834
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 19 juni 2011 laatste wijziging: 27-07-2021