persoonlijke gegevens van Sybren Bakker
Sybren Bakker, geboren op 17 mei 1863 te Goënga, als zoon van Ale Jentjes Bakker, en Geertje Sybrens van der Werf.. Overleden op 6 november 1935 te Koudum, 72 jaar oud. Kuipersknecht te Balk (1886), kuiper te Wijckel (1890 - 1900), koopman te Wijckel (1900, 1913), melkventer te Wijckel (1904), broodventer te Wijckel (1911-1935), winkelier te Wijckel (1920)
Op 2 september 1887 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Sietske Bouma, geboren op 5 juni 1863 te Nijemirdum, als dochter van Harmen Andries Bouma, en Grietje Hendriks de Wilde. Overleden op 10 februari 1914 te Wijckel, 50 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Grietje, geboren op 14 oktober 1889 te Wijckel. Op 15 mei 1920 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Mientje Stremler, boerenknecht, 25 jaar oud, geboren te Wijckel als zoon van Rients Stremler en Pietertje de Jong.
aangifte geboorte op 14 oktober 1889 aktenummer 128, Sybren Bakker, kuiper, getuigen:
Scholte Drijfhout kuiper 55 jaar wonende te Balk
Hendrik Boelsma slager 45 jaar wonende te Wijckel
2. Ale, geboren op 11 december 1891 te Wijckel. Boerenknecht te Dijken. Op 31 januari 1913 getrouwd in de gemeente Doniawerstal met Elske Bosma, 20 jaar oud, geboren te Langweer als dochter van Lammert Bosma en Froukje Steunebrink.
aangifte geboorte op 11 december 1891 aktenummer 144, Sybren Bakker, kuiper, getuigen:
Scholte Drijfhout kuiper 58 jaar wonende te Balk
Ferdinand Keulen winkelier 33 jaar wonende te Balk
3. Harmen, geboren op 23 mei 1896 te Wijckel. Op 10 november 1916 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Marijke Valk, 22 jaar oud, geboren te Koudum, als dochter van Douwe Valk, en Neeltje Smith.
aangifte geboorte op 23 mei 1896 aktenummer 62, Sybren Bakker, kuiper, getuigen:
Scholte Drijfhout kuiper 62 jaar wonende te Balk
Jan Luinenburg arbeider 39 jaar wonende te Wijckel
4. Geertje, geboren op 24 april 1900 te Wijckel. Op 28 mei 1927 getrouwd in gemeente Hemelumer Oldeferd met Jan Valk, 28 jaar, geboren te Koudum als zoon van Douwe Valk en Neeltje Smith.
aangifte geboorte op 24 april 1900 aktenummer 58, Sybren Bakker, koopman, getuigen:
Evert Hofstra koopman 57 jaar wonende te Balk
Geert Bos gemeenteveldwachter 41 jaar wonende te Balk
Jan Valk en Geertje Bakker
Geertje Bakker en Jan Valk
 
5. Antje, geboren op 15 maart 1904 te Wijckel. Op 28 mei 1927 getrouwd in gemeente Hemelumer Oldeferd met Geert Valk, 25 jaar, geboren te Koudum als zoon van Douwe Valk en Neeltje Smith.
aangifte geboorte op 15 maart 1904 aktenummer 39, Sybren Bakker, melkventer, getuigen:
Pieter Boersma timmerknecht 44 jaar wonende te Balk
Tea Rijpsma werkman 39 jaar wonende te Balk
Geert Valk en Antje Bakker  
Geert Valk
Geert Valk
 
<<< Antje Bakker en Geert Valk vlak voor hun huwelijk in 1927
 
 
 
 
Ooster 43 en 45 te Koudum
bron: www.histoaryskkoudum.nl

Het dubbele woonhuis Ooste 43 (links) en 45 herbergde een bijzondere familie. Links woonde het gezin van Jan Valk en rechts het gezin van broer Geert Valk. Ze trouwden op dezelfde dag; Geert met Antje Bakker en Jan met haar zuster Geertje. Marijke Valk, zus van Jan en Geert, trouwde met Harmen Bakker, een broer van Antje en Geertje. Jan en Geertje hadden drie kinderen: Douwe, Sietske en Sybren / Siepie. Geert en Antje hadden ook drie kinderen: Sietske, Douwe en Neeltje.

 
 
 
Sybren Bakker
bron: Leeuwarder Courant van 19 februari 1886
Sybren Bakker was als kuipersknecht werkzaam in Uitwellingerga. Hij solliciteerde op bovenstaande vacature bij wagenmaker Scholte Drijfhout aan de Harichsterzijde in Balk (in 2018 is dit Van Swinderenstraat 2). Op 24 mei 1886 werd hij ingeschreven op dat adres. Een jaar later vertrekt hij naar Oudega (HON). Kort daarna kreeg hij waarschijnlijk bij Scholte Drijfhout een vaste betrekking als kuiper, want hij trouwde in september met de uit Nijemirdum Sietske Bouma.Het jonge paar vestigde zich in Wijckel. Zijn baas Scholte Drijfhout was getuige bij de aangifte van de oudste drie kinderen (1889, 1891, 1896). Drijfhout stopte in 1899 met zijn bedrijf in Balk bij gebrek aan een opvolger. Hij overleed in 1900.
Sybren zocht ander werk. Volgens het bevolkingsregister werd hij koopman. In 1899 werd hij aangesteld als ijkmeester van botervaten in de gemeente Gaasterland, getuige onderstaand lijst uit het gemeente archief.
 
Sybren Bakker
bron: archief gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 128-99 ingekomen stukken
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Sybren Ales Bakker (1863-1935)  
     
woonadressen familie Bakker
periode adres bron
    Sybren Bakker komt op 24 mei 1886 van Uitwellingerga
1886 - 1887 van Swinderenstraat 2 bevolkingsreregister 1880 - 1890 blad 66; kad. gem. Balk sectie A nummer 284
    en gaat op 8 juni 1887 naar Oudega
1887 - 1890 Jachtlustweg 23 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 236, kad. gem. sectie B nummer 1068
1890 - 1898 Wijckel bevolkingsregister 1890 - 1900 deel IV blad 108, huisnummer Wijckel 92c
1898 - 1900 Wijckel bevolkingsregister 1890 - 1900 deel IV blad 157, huisnummer Wijckel 134
1900 - 190? Wijckel bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 159, huisnummer Wijckel 134 / 192
190? - 1910 Wijckel bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 16, huisnummer Wijckel 14 / 65
1911 - 1920 Wijckel bevolkingsregister 1911 - 1920 AB blad 45, huisnummer Wijckel 65 / 95
1921 - 1929 Wijckel bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 94, huisnummer Wijckel 103
1929 - 1930 Wijckel bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 76, huisnummer Wijckel 85
1930 - 1930 Wijckel bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 128, huisnummer Wijckel 138
1931 - 1934 Menno van Coehoornweg bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 133, huisnummer Wijckel 152
1934 - 1935 Menno van Coehoornweg 4 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 50, huisnummer Wijckel 56
1935 - 1935 Koudum waarschijnlijk Ooste 43 of 45
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 31 maart 2018 laatste wijziging: 31-07-2019