persoonlijke gegevens van Johannes Johannes Bakker
Johannes Bakker, geboren op 21 juli 1864 te Sloten, als zoon van Johannes Jacobs Bakker en Sjoukje Sybrands Dijkstra. Overleden op 25 maart 1948 te Joure, 83 jaar oud.
1. ) Op 24 mei 1885 getrouwd in de gemeente Sloten met:
Geeske Pietersma, geboren op 11 maart 1861 te Wijckel, als dochter van Jan Pieters Pietersma en An Ykes Ykema. Overleden op 16 augustus 1906 te Balk, 42 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes, geboren op 14 november 1887 te Sloten. Overleden op 12 mei 1888 te Sloten, 5 maanden oud.
2. An, geboren op 5 maart 1889 te Sloten. Overleden op 15 december 1957 te ?, 68 jaar oud. Op 22 februari 1913 getrouwd in de gemeente Sneek met Jan Mulder, oud 23 jaar, geboren te Sneek, als zoon van Gerrit Mulder en Trijntje Visser.
3. Sjoukje, geboren op 8 juni 1891 te Amsterdam.
4. Johannes, geboren op 6 april 1893 te Amsterdam.
5. Vogeltje, geboren op 10 april 1895 te Balk.
6. Jan, geboren op 10 april 1895 te Balk.
7. Teatske, geboren op 20 september 1898 te Balk. Op 17 mei 1919 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Pieter Hakze, oud 20 jaar, geboren te Tjalleberd, als zoon van Gerrit Geerts Hakze en Antje Vonk.
8. Jacob, geboren 17 augustus 1901 te Balk. Overleden op 31 maart 1987 te ?, 85 jaar oud. Getrouwd met Antje Wielinga.
 
 

De gemeente zocht het in de sfeer van de mensen die in feite “beeldbepalend” zijn voor dorp en streek. Dat hoeven geen hoge omes te zijn, maar veeleer wel mensen die geregeld opdoemen in het dorpsbeeld. Wie geregeld tussen Wyckel en Balk verkeerde kon er op rekenen dat hij Jacob Bakker en zijn vrouw - vaak met hun hondje - wandelend tegenkwam. Ze gingen naar Balk of ze kwamen er vandaan. Jacob Bakker was bovendien een man, die mede het gezicht van de Wyckeler Delburen bepaalde. Hij was meestal rustig, maar als het moest verkondigde hij zijn mening op niet mis te verstane wijze. Hij was “by de timmerman” en in zijn vrije tijd geitenfokker. Jacob Bakker en zijn vrouw zijn ondertussen naar het Sneeker Sperkhem verhuisd. Tussen Wyckel en Balk kom je ze niet meer tegen. Voor de ingewijden is er wat vertrouwds uit het totaalbeeld gesneden.

bron: Balkster Courant van zaterdag 17 september 1977
 
9. Aagje, geboren op 4 november 1903 te Balk. Overleden op 20 april 1904 te Balk,
 
2. ) Op 12 oktober 1907 getrouwd in de gemeente Doniawerstal met:
Aaltje Mulder, geboren op 27 maart 1860 te Haskerdijken, als dochter van Hendrik Jans Mulder en Elisabeth Berends Lenos. Overleden op 18 juni 1942 te Balk, 82 jaar oud. Eerder gehuwd (1886) met Anne Kornelis Regeling ( 1832-1895)
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth, (Mulder / Bakker) geboren op 26 januari 1883 te Haskerdijken. Op 23 maart 1907 getrouwd in de gemeente Doniawerstal met Jan Buis, oud 24 jaar, geboren te Idskenhuizen als zoon van Harmen Jans Buis en Geertje Welles.
 
 
 
Johannes bakker en Aaltje Mulder
foto 003-028 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
Johannes Bakker en Aaltje Mulder
 
 
 
Johannes Bakker
foto 003-194 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
Tussen de bomen zien we Johannes Bakker staan achter de handkar. Hij was als lantaarnopsteker in dienst bij de Arogeengasfabriek aan de Pypsterstikke. Hij had als bijnaam: “De vorst der bergen”. De directeurswoning staat er vandaag de dag nog (2015)

Johannes Bakker, berne op tongersdei 21 july 1864 yn Sleat nachts healwei twaën, hynstefeint by keninginne Emma, skippersfeint 1885, plysjeman yn Amsterdam, los wurkman/arbeider, fisker 1919 en yn’t lêst brêgewipper en lantearn-opstekker Balk, wenjend yn Sleat -1890, yn Amsterdam 1890-1893, yn Balk 1893- en De Jouwer, stoarn op tongersdei 25 maart 1948 dêr, 83 jier âld. bron: Sibbele Postma

 
woonadressen familie Bakker
periode adres bron
1885 - 1890 Sloten  
1890 - 189? Amsterdam bevolkingsregister 1874 - 1893 Oosterburgervoorstraat 41
189? - 1893 Amsterdam bevolkingsregister 1874 - 1893 Ridderdwarsstraat 4
1893 - 1895 Gaaikemastraat 7 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 110; huisnummer Balk 93g
1895 - 1900 Westein 31-41 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 135; huisnummer Balk 118
1900 - 1904 Westein 31-41 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 147; huisnummer Balk 118 / 156
1904 - 1910 Westein 16-18 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 180; huisnummer Balk 135 / 191
1910 - 1920 Westein 16-18 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 17; huisnummer Balk 191 / 225
1921 - 1930 Westein 16-18 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 226; huisnummer Balk 256
1931 - 1939 Westein 16-18 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 215; huisnummer Balk 257
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 17 februari 2015 laatste wijziging: 25-10-2020