persoonlijke gegevens van Harmen Harmens Asma
Harmen Harmens Asma, geboren op 3 mei 1859 te Sondel, als zoon van Harmen Asma, arbeider te Sondel, en Wobbigje Harmens Bosma. Overleden op 9 augustus 1925 te Balk, 66 jaar oud.
- Arbeider (1885 - 1892); agent van politie (1895); veldwachter (1901)
Op 10 augustus 1884 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Gatske Hans Nagelhout, geboren op 5 september 1862 te Mirns en Bakhuizen, als dochter van Hans Beerends Nagelhout, arbeider te Mirns en Bakhuizen, en Jantje Johannes Voets. Overleden op 5 oktober 1933 te Balk, 71 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Harmen, geboren op 23 juli 1885 te Sondel.
2. Hans, geboren op 7 november 1886 te Sondel.
3. Willem, geboren op 26 januari 1888 te Sondel.
4. Jan. geboren op 26 september 1889 te Sondel. Overleden op 28 oktober 1889 te , 1 maand oud.
5. Jantje, geboren op 2 september 1890 te Sondel.
6. Johannes, geboren op 22 juni 1892 te Sondel. Overleden op 13 september 1892 te ?, 5 maanden oud.
7. Johannes, geboren op 16 augustus 1893 te Sondel.
8. Wobbigje, geboren op 9 maart 1895 te Sondel. Overleden op 2 juli 1895 te ?, 3 maanden oud.
9. Hendrika, geboren op 9 maart 1895 te Sondel. Overleden op 23 maart 1895 te , 2 weken oud.
10. Wopke, geboren op 13 december 1895 te Sondel.
11. Bernardus, geboren op 8 maart 1903 te Ruigahuizen. Slager. Op 11 juli 1924 gekomen van Amsterdam, Mesdagstraat 22
 
 
 
foto beschikbaar gesteld door Taco Asma
Gatske Nagelhout en Harmen Asma
 
 
 
dankbetuiging
bron: Leeuwarder Courant van 14 mei 1890
 
Harmen Asma dankbetuiging
bron: Nieuws van de Dag van 14 mei 1890
 
Harmen Asma
bron: Leeuwarder Courant van 23 juli 1900
 
politie-agent
bron: Leeuwarder Courant van 8 maaart 1909
 
gemeenteveldwachter
bron: Leeuwarder Courant van 30 oktober 1911
<<< bron: Leeuwarder Courant van 19 januari 1901
 
woonadressen familie Asma
periode adres bron
     
1910 - 1911 Oudemirdum 117 register van huisnummering 1910 - 1920
1911 - 1920 Oudemirdum 53 register van huisnummering 1910 - 1920
1921 - 1924 Oudemirdum 74 register van huisnummering 1921 - 1930
1924 - 1925 Raadhuisstraat 39 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 288; huisnummer Balk 324
1925 - 1930 Meerweg 14 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 10; huisnummer Balk 13
1931 - 1933 Meerweg 14 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 11; huisnummer Balk 14
     
notariële acten
 

1894 Balk, notaris L. H. Potma Gemeente: Gaasterland  Verkoping
Betreft de verkoop van kaphout, opbrengst fl. 3422
- Octavia Cornelia Susanna van Swinderen te Groningen, weduwe van Cornelis Star
  Numan, verkoper
- Oncko Wicher Star Numan te `s-Gravenhage, gehuwd met Johanna Agatha van
  Swinderen, verkoper
- Johannes Franciscus van Dunne te Middelburg, verkoper
- Jan Stoffels Boersma te Oudega, Hemelumer Oldeferd, verkoper
- Hette de Jong te Wijckel, verkoper
- Harmen Harmens Asma te Sondel, koper; en anderen

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7067  Repertoirenr.: 72 d.d. 8 december 1894
 

1900 Balk, notaris J. H. Noordenbos Gemeente: Gaasterland  Provisionele en publieke verkoping
Betreft de verkoop van een huis met schapenland en bouwgrond te Ruigahuizen, koopsom fl. 1073
- jonkheer Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen te Rijs, verkoper
- Reintje Luik te Ruigahuizen, weduwe van Gerard Ernst Eppinga, verkoper
- Reintje Luik te Ruigahuizen, gehuwd met Yke de Jong, verkoper
- Ernst Eppinga te Amsterdam, verkoper
- Hendrik Eppinga te Amsterdam, verkoper
- Anne Eppinga te Amsterdam, verkoper
- Harmen Asma te Sondel, koper

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7075  Repertoirenr.: 139 en 152 d.d. 14 december 1900
 

1910 Balk, notaris J. H. Noordenbos Gemeente: Gaasterland Koopakte met hypotheek
Betreft de verkoop van een huis en hokken te Ruigahuizen, koopsom fl. 1450
- Harmen Asma te Oudemirdum, verkoper
- Johannes Kampen te Balk, koper

Bron:Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7087 Repertoirenr.: 124 d.d. 13 augustus 1910
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 15 juni 2017 laatste wijziging: 3-09-2023