Harmen Harmens Asma
kadastrale legger: inschrijving hypotheken 2 register 69: - / -
Harmen Harmens Asma, geboren op 3 mei 1859 te Sondel.
Zoon van Harmen Asma, arbeider te Sondel, en Wobbigje Harmens Bosma.
Overleden op 9 augustus 1925 te Balk, 66 jaar oud.
Beroep: arbeider (1885 - 1892); agent van politie (1895); gemeente veldwachter (1901 - 1924)
 
 
 
Op 10 augustus 1884 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Gatske Hans Nagelhout, geboren op 5 september 1862 te Mirns en Bakhuizen.
Dochter van Hans Beerends Nagelhout, arbeider te Mirns en Bakhuizen, en Jantje Johannes Voets.
Overleden op 5 oktober 1933 te Balk, 71 jaar oud.
Beroep:
 
 
Kinderen:
1. Harmen, geboren op 23 juli 1885 te Sondel.
2. Hans, geboren op 7 november 1886 te Sondel.
3. Willem, geboren op 26 januari 1888 te Sondel. Overleden op 10 februari 1959 te Balk, 71 jaar oud.
4. Jan. geboren op 26 september 1889 te Sondel. Overleden op 28 oktober 1889 te , 1 maand oud.
5. Jantje, geboren op 2 september 1890 te Sondel.
6. Johannes, geboren op 22 juni 1892 te Sondel. Overleden op 13 september 1892 te ?, 5 maanden oud.
7. Johannes, geboren op 16 augustus 1893 te Sondel.
8. Wobbigje, geboren op 9 maart 1895 te Sondel. Overleden op 2 juli 1895 te ?, 3 maanden oud.
9. Hendrika, geboren op 9 maart 1895 te Sondel. Overleden op 23 maart 1895 te , 2 weken oud.
10. Wopke, geboren op 13 december 1895 te Sondel.
11. Bernardus, geboren op 8 maart 1903 te Ruigahuizen. Slager. Op 11 juli 1924 gekomen van Amsterdam, Mesdagstraat 22
 
 
 
foto beschikbaar gesteld door Taco Asma
Gatske Nagelhout en Harmen Asma
 
 
 
dankbetuiging
bron: Leeuwarder Courant van 14 mei 1890
 
Harmen Asma dankbetuiging
bron: Nieuws van de Dag van 14 mei 1890
 
Harmen Asma
bron: Leeuwarder Courant van 23 juli 1900
 
politie-agent
bron: Leeuwarder Courant van 8 maaart 1909
 
gemeenteveldwachter
bron: Leeuwarder Courant van 30 oktober 1911
<<< bron: Leeuwarder Courant van 19 januari 1901
 
bron: www.online-begraafplaatsen.nl
Rooms Katholieke begraafplaats te Balk
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
  Harmen Harmens Asma 1859-1925  
  broers / zusters / zwagers  
     
woonadressen familie Asma
periode adres bron
188? - 1890 Ruigahuizen woningregister 1880-1890 blad 658 kad. gem. Balk sectie I nummer 372
1890 - 1900 Sondel bevolkinsgregister 1890-1900 blad 48 huisnummer Sondel 44
1900 - 190? Sondel bevolkinsgregister 1900-1910 blad 225 huisnummer Sondel 44 / 326
190? - 190? Ruigahuizen bevolkinsgregister 1900-1910 blad 225 huisnummer Ruigahuizen 11 / 15
190? - 1910 Oudemirdum bevolkinsgregister 1900-1910 blad 109 huisnummer Oudemirdum 91 / 117
1910 - 1911 Oudemirdum bevolkinsgregister 1911-1920 A-B blad 15 huisnummer Oudemirdum 117
1911 - 1920 Oudemirdum bevolkinsgregister 1911-1920 A-B blad 15 huisnummer Oudemirdum 53
1921 - 1924 Oudemirdum bevolkinsgregister 1921-1930 blad 248 huisnummer Oudemirdum 74
1924 - 1925 Raadhuisstraat 39 bevolkingsregister 1921-1930 blad 288; huisnummer Balk 324
1925 - 1930 Meerweg 14 bevolkingsregister 1921-1930 blad 10; huisnummer Balk 13
1931 - 1933 Meerweg 14 bevolkingsregister 1931-1939 blad 11; huisnummer Balk 14
     
notariële acten
 

1894 Balk, notaris L. H. Potma Gemeente: Gaasterland  Verkoping
Betreft de verkoop van kaphout, opbrengst fl. 3422
- Octavia Cornelia Susanna van Swinderen te Groningen, weduwe van Cornelis Star
  Numan, verkoper
- Oncko Wicher Star Numan te `s-Gravenhage, gehuwd met Johanna Agatha van
  Swinderen, verkoper
- Johannes Franciscus van Dunne te Middelburg, verkoper
- Jan Stoffels Boersma te Oudega, Hemelumer Oldeferd, verkoper
- Hette de Jong te Wijckel, verkoper
- Harmen Harmens Asma te Sondel, koper; en anderen

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7067  Repertoirenr.: 72 d.d. 8 december 1894
 

1900 Balk, notaris J. H. Noordenbos Gemeente: Gaasterland  Provisionele en publieke verkoping
Betreft de verkoop van een huis met schapenland en bouwgrond te Ruigahuizen, koopsom fl. 1073
- jonkheer Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen te Rijs, verkoper
- Reintje Luik te Ruigahuizen, weduwe van Gerard Ernst Eppinga, verkoper
- Reintje Luik te Ruigahuizen, gehuwd met Yke de Jong, verkoper
- Ernst Eppinga te Amsterdam, verkoper
- Hendrik Eppinga te Amsterdam, verkoper
- Anne Eppinga te Amsterdam, verkoper
- Harmen Asma te Sondel, koper

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7075  Repertoirenr.: 139 en 152 d.d. 14 december 1900
 

1910 Balk, notaris J. H. Noordenbos Gemeente: Gaasterland Koopakte met hypotheek
Betreft de verkoop van een huis en hokken te Ruigahuizen, koopsom fl. 1450
- Harmen Asma te Oudemirdum, verkoper
- Johannes Kampen te Balk, koper

Bron:Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7087 Repertoirenr.: 124 d.d. 13 augustus 1910
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 15 juni 2017 laatste wijziging: 18-07-2024