persoonlijke gegevens van Douwe Andela
Douwe Andela, geboren op 25 april 1886 te Edens, als zoon van Yeb Paulus Andela, veehouder te Cubaard (1913), en Trijntje Sibles van der Werf. Overleden op 21 januari 1957 te Balk, 70 jaar oud.
Veehouder te Cubaard (1913), veehouder te Harich (1913-1931), agent Raad van de Arbeid te Balk (1931-19??)
 
Op 6 mei 1913 getrouwd in de gemeente Franeker met:
Antje Zeinstra, geboren op 2 oktober 1884 te Franeker, als dochter van Wilhelmus Zeinstra, landbouwer te Franeker, en Catharina Bruinsma. Overleden op 30 december 1970 te Balk, 80 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Katharina Agatha Maria, geboren op 1 maart 1915 te Harich.
2. Levenloze kinderen (tweeling), geboren en overleden op 17 mei 1918 te Harich
aangifte overlijden op 18 mei 1918 aktenummer 26, getuigen:
Pieter Boersma timmerman 59 jaar wonende te Balk
Siefko Oolderts gemeenteveldwachter 32 jaar wonende te Balk
3. Yeb Paulus, geboren op 1 februari 1920 te Harich. Overleden op 8 mei 1925 te Harich, 5 jaar oud.
aangifte overlijden op 9 mei 1925 aktenummer 22, getuigen:
Jacob Mous caféhouder 65 jaar wonende te Balk
Imke Wagenmakers zonder beroep 72 jaar wonende te Balk
4. Wilhelmus Jan, geboren op 3 maart 1921 te Harich. In 1932 naar doofstommen instituut te Groningen.
5. Paulus Sible Antonius, geboren op 19 januari 1922 te Harich. Overleden op 8 mei 1925 te Harich, 3 jaar oud.
aangifte overlijden op 9 mei 1925 aktenummer 21, getuigen:
Jacob Mous caféhouder 65 jaar wonende te Balk
Imke Wagenmakers zonder beroep 72 jaar wonende te Balk
6. Franciscus Antonius, geboren op 4 mei 1923 te Harich,
7. Yeb Paulus, geboren op 2 juli 1925 te Harich.
 
 
Het gezin Andela woonde in 1932 in bij boerenarbeider Meinte Witteveen en zijn vrouw Cecilia Dijkstra te Harich
 
 
  Douwe Andela
Douwe Andela
bron: Nieuwsblad van Friesland van 7 april 1916
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 6 november 1917 >>>
 
Douwe Andela
bron: Leeuwarder Courant van 2 juni 1919
 
Douwe Andela  
Douwe Andela
bron: Leeuwarder Courant van 15 mei 1925
 
<<< bron: De Maasbode van 12 mei 1925
 
 
Douwe Andela Douwe Andela
bron: Leeuwarder Courant van 2 april 1931 bron: Leeuwarder Courant van 16 april 1931
 
Na de verkoop van de levende have in 1931 wordt Douwe Andela agent van de Raad van Arbeid in Balk.
 

De Rijksverzekeringsbank, voorloper van de SVB, werd in 1901 opgericht om de eerste sociale verzekeringswet uit te voeren: de Ongevallenwet 1901. Ingenieur Cornelis Lely, minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid was verantwoordelijk voor de totstandkoming van deze wet.

In 1919 werden de Raden van Arbeid opgericht. Samen met de Rijksverzekeringsbank voerde de Raden van Arbeid een groot aantal wetten en regelingen uit op het gebied van sociale zekerheid in Nederland, zoals de Ouderdomswet van 1919. De taakverdeling was duidelijk: de Rijksverzekeringsbank was verantwoordelijk voor de fondsen, besliste over de verzekeringsplicht, de hoogte van de premie en de toekenning, ontzegging en intrekking van uitkeringen. De Raden van Arbeid zorgden voor de berekening en controle van de premiebetaling.
De Rijksverzekeringsbank kwam in 1956 losser te staan van de overheid en werd de betrokkenheid met maatschappelijke organisaties vergroot. De naam veranderde toen in Sociale Verzekeringsbank.
lees verder op: https://nl.wikipedia.org/wiki/Sociale_Verzekeringsbank
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Douwe Andela 1886-1957  
     
woonadressen familie Andela
periode adres bron
  Cubaard / Franeker  
1913 - 1930 Keamerlânswei 9 bevolkingsregister 1911 - 1920 A - B blad 21, huisnummer Harich 82
1921 - 1930 Keamerlânswei 9 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 78; huisnummer Harich 85
1931 - 1931 Keamerlânswei 9 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 77; huisnummer Harich 83
1931 - 1932 Franeker Heerengracht 16
1932 - 1932 Harich 106 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 94; huisnummer Harich 106
1932 - 1933 Jachtlustweg 57 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 221; huisnummer Wijckel 245
1933 - 1936 Lytse Side 12 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 349; huisnummer Balk 408a
1936 - 1939 Wilhelminastraat 16 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 107; huisnummer Balk 121
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 22 februari 2019 laatste wijziging: 3-09-2023