persoonlijke gegevens van Jan Alberts Aleva
Jan Alberts Aleva, geboren op 13 januari 1764 te Joure, gedoopt op 19 januari 1764 te Joure (Hervormd) als zoon van Albert Willems en Antje Jans. Overleden op 18 februari 1841 op nummer 242 te Joure, 77 jaar oud. Uurwerkmakersknecht te Balk (1812), te Joure (1841)
Op 21 mei 1786 getrouwd in de Hervormde Kerk te Joure met:
Limkje Jans Joustra, geboren op ? te Joure, als dochter van Jan Oetzes en Trijntje Hanzes. Overleden op 6 oktober 1833 op nummer 242 te Joure, 66 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Albert, geboren op 27 januari 1787 te Joure, gedoopt op 15 februari 1787 te Joure (Hervormd). Uurwerkmakersknecht te Joure. Overleden op 26 augustus 1813 op nummer 58 te Joure, 26 jaar oud. Op 3 januari 1808 getrouwd in de Hervormde Kerk te Joure met Aukjen Teedes.
2. Anne, geboren op 11 oktober 1788 te Joure, gedoopt op 26 oktober 1788 te Joure (Hervormd)
3. Jan, geboren op 30 augustus 1791 te Joure, gedoopt op 18 september 1791 te Joure (Hervormd)
3. Trijntje, geboren op 26 januari 1794 te Joure, gedoopt op 9 februari 1794 te Joure (Hervormd). Op 28 oktober 1826 ingekomen van Balk. Overleden op 30 april 1830 te Joure, 36 jaar oud. Ongehuwd.
4. Antje, geboren op 18 januari 1797 te Joure, gedoopt op 2 februari 1797 te Joure (Hervormd)
5. Maayke, geboren op 1 november 1799 te Joure, gedoopt op 17 november 1799 te Joure (Hervormd). Overleden op 27 oktober 1833 op nummer 242 te Joure, 33 jaar oud. Ongehuwd.
6. Jantje, geboren op 19 februari 1803 te Joure, gedoopt op 6 maart 1803 te Joure (Hervormd)
7. Geertje, geboren op te ?. Overleden op (begraven) op 18 januari 1807 te Balk, 6 weken oud..
8. Geertje, geboren op 30 juni 1809 te Joure, gedoopt op 9 juli 1809 te Joure (Hervormd). Overleden op 7 juli 1812 op nummer 91 te Balk, 3 jaar oud.
aangifte overlijden op 8 juli 1812 blad 15, getuigen:
Jan Alberts Aleva uurwerkmaker / vader ? jaar wonende te Balk, geburen
Johannes Pieters Mulder werkman ? jaar wonende te Balk, geburen
 
 
 
Jan Alberts Aleva
bron: archief gemeente Gaasterland deel 1, 1604-1816, toegang 94
voor 1812 tot aanslag van Personele belasting & Mob. / taxatie van de Gebouwen in de gemeente van Balk
6 Aleva (Jan) Horlogen op nr. 91, pauvre
 
In Joure maakten de families Aleva en Bouma meer dan anderhalve eeuw klokken. Klokkenmaker Willem Aleva kwam gbegin 18e eeuw naar Joure. Hij trouwde met het Jouster meisje Maaike Lutzens. Twee zonen, Albert en Luytjen, begonnen elk een klokkenmakerij aan de Torensteeg. De jongste zoon van Luytjen, Wiebe Luytjens Aleva, diende in 1813 twee mannden in het Franse leger. Daarna maakte hij in 1815 als sergeat-majoor in Nederlandse dienst de slag bij Waterloo mee. Na zijn terugkeer van het front ging hij in de klokkenmakerij van zijn familie aan de slag. Hij Had door zijn reizen veel geleerd en had een gezonde ondernemersgeest.
In 1857, het topjaar van de Jouster klokken industrie, produceerde de firma Aleva meer dan 1500 straatklokken. Dit gebeurde in de werkplaats, maar ook bij deknechten thuis. Zij namen materialen mee naar huis, zetten het helegezin aan het werk en zorgden ervoor, dat zij zoveel mogelijkeklokken per week maakten..........................................
bron: Op de vleugelen des tijds, boek geschreven door Hanneke Staal en Hilly ten Wolde.
 
Jan Aleva, de zoon van Albert Willems Aleva, woonde een tijdje in Balk. Aan wat nu (2018) het Westein is. In die tijd niet de rijkste buurt in Balk. Onduidelijk is wanneer en waarom het gezin zich even Balk vestigde. Op het grietenijhuis te Balk nam Jan Alberts in 1811 de naam Aleva officieel aan. De familie gebruikte die al 100 jaar. Grootvader Willem van Alewa vestigde zich aan het begin van de 18e eeuw in Joure. Mij is nog niet duidelijk waar de familie oorspronkelijk vandaan kwam. ( In India en op het eiland Hawaii vinden we een plaats met de naam Alewa. Aleff van Alewa was grietman in Ferwerderadeel in 1579. Salomon van Alewa woonde aan het begin van de 18e eeuw in Amsterdam).
Dochter Trijntje blijft in Balk wonen tot 1826. Waarschijnlijk op hetzelfde adres met huisnummer Balk 91.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Jan Alberts Aleva 1764-1841  
     
woonadressen familie Aleva
periode adres bron
1812 Westein 31-41  
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 7 december 2018 laatste wijziging: 3-09-2023