Jelle Tjietjes Albada Register hypotheken 69: 120 / 200
Jelle Tjietjes Albada, geboren op 15 mei 1858 te Harich, als zoon van Tjietje Baukes Albada en Minke Jelles Langeraap. Overleden op 25 augustus 1928 te Balk, 70 jaar oud.
landbouwer te Harich, rentenier te Balk
1. ) Op 11 mei 1883 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Anke Landman, geboren op 21 juni 1864 te Rottum als dochter van Wiebren Annes Landman, landbouwer te Kolderwolde (1883), en Hendrikje Wiebes de Boer. Overleden op 29 maart 1892 te , 27 jaar oud.
2. ) Op 14 mei 1896 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Annigje de Jong, geboren op 10 oktober 1872 te Molkwerum, als dochter van Jarig Sierds de Jong, landbouwer te Nijega (1896) en Zwaantje Klazes Vaandriks. Overleden op 24 februari 1931 te Balk, 58 jaar oud.
 
foto 336-020 beschikbaar gesteld door Albert Visser
 
Jelle Tjietjes Albada
bron: Leeuwarder Courant van 6 mei 1921
 
foto 336-021 beschikbaar gesteld door Albert Visser foto 336-022 beschikbaar gesteld door Albert Visser
Jelle Tjietjes Albada ?
 
Jelle Tjietjes Albada Annigje de Jong
bron: Leeuwarder Courant van 27 augustus 1928 bron: Leeuwarder Courant van 25 februari 1931
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Jelle Tjietjes Albada 1858-1928  
  Johannes Tjietjes Albada 1862-1924  
woonadressen familie Albada
periode adres bron
1880 - 1890 Westerein 14 bevolkingsregister Harich 1880 - 1890 blad 559; kad. gem. Balk sectie G nummer 403
1890 - 1900 Westerein 14 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 7; huisummer Harich 7
1900 - 1910 Westerein 14 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 7; huisnummer Harich 7 / 10
1910 - 1920 Westerein 14 register van huisnummering 1911 - 1920 blad ?; huisnummer Harich 10
1920 - 1920 Raadhuisstraat 25 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 22; huisnummer Balk 286 / 322
1920 - 1925 Raadhuisstraat 25 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 306; huisnummer Balk 345
1925 - 1930 Raadhuisstraat 30 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 303; huisnummer 340
1931 - 1931 Raadhuisstraat 30 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 280; huisnummer 330
     
eigendommen van Jelle Tjietjes Albada
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
G
538
 
koopacte
2000,-
23 mei 1918
       
Balk
G
539
         
Balk
A
140
 
koopacte
4000,-
24 mei 1919
       
Balk
A
336
         
Balk
A
451
 
koopacte
6500,-
12 sep 1919
       
Balk
F
2535
 
1/4 toewijzing
19644,45
8 maart 1921
       
Balk
F
1587
         
Balk
A
158
 
koopacte
7000,-
9 oct 1925
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1125, folio 120, nummer 200
notariële acten
 
1918 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Koopakte
- Albert Arjens Bruinsma te Harich, verkoper
- Jelle Tjietjes Albada te Harich, koper
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7096 Repertoirenr.: 63 d.d. 1 mei 1918
 
1919 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Koopakte
- Johannes Tjietjes Albada te Wijckel, verkoper
- Jelle Tjietjes Albada te Harich, koper
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7097 Repertoirenr.: 126 d.d. 1 mei 1919
 
1925 Balk, notaris L. K. van Giffen Koopcontract
- Age Schrale te Balk, verkoper
- Jelle Albada te Balk, koper
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7109 Repertoirenr.: 229 d.d. 18 september 1925
 
1925 Balk, notaris L. K. van Giffen  Koopakte
- Jelle Tjietjes Albada te Balk, verkoper
- Sjoerd Burggraaff te Lollum, koper
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7109 Repertoirenr.: 236 d.d. 1 oktober 1925
 
Jelle Tjietjes Albada verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 1 april 1931
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 24 maart 2009 laatste wijziging: 3-09-2023