Bauke Hendriks Albada  
Grietje Hendriks van der Zee inschrijving hypotheken 2 register 69: 115 / 368
Bauke Hendriks Albada, geboren op 8 juli 1839 te Wijckel, als zoon van Hendrik Baukes Albada, landbouwer te Wijckel, Bakhuizen en Geertje Wabes de Vries. Overleden op 22 augustus 1909 te Harich, 70 jaar oud.
veehouder te Harich
aangifte overlijden op 23 augustus 1909 aktenummer 60, getuigen:
Hielke Hielkema veehouder 65 jaar wonende te Harich
Klaas Dijkstra veehouder 30 jaar wonende te Harich
Op 24 oktober 1872 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Grietje van der Zee, geboren op 14 september 1845 te Mirns en Bakhuizen als dochter van Jan Doedes van der Zee landbouwer te Mirns en Bakhuizen en Siementje Kornelis Bouma. Overleden op 25 november 1933 te Balk, 88 jaar oud.
aangifte overlijden op 25 november 1933 aktenummer 56, getuigen:
Meine Bosma goudsmid 60 jaar wonende te Balk
Keimpe de Vos los arbeider 37 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, geboren op 23 oktober 1874 te Mirns en Bakhuizen. Overleden op 13 november 1925 te Oudemirdum, 51 jaar oud. Op 26 mei 1904 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hinkje Bouwstra, oud 29 jaar, geboren te Follega als dochter van Yme Bouwstra en Tietje Landman.
aangifte geboorte op 23 oktober 1874 aktenr 130, door Bauke Albada arbeider te Mirns en Bakhuizen, getuigen:
Joost Sints Stoker zonder beroep 66 jaar wonende te Mirns en Bakhuizen
Jan Hendriks Doele aanspreker 66 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 13 november 1925 aktenummer 60, getuigen:
Kerst Koopman van boerenbedrijf 69 jaar wonende te Mirns en Bakhuizen
Rein Reinsma werkman 44 jaar wonende te Harich
2. Jan, geboren op 21 maart 1876 te Mirns en Bakhuizen.
aangifte geboorte op 21 maart 1876 aktenr 39, door Bauke Albada arbeider te Mirns en Bakhuizen, getuigen:
Jan Johannes Hulscher kleermaker 40 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 68 jaar wonende te Balk
3. Gettje, geboren op 3 december 1877 te Mirns en Bakhuizen.
aangifte geboorte op 3 december 1877 aktenr 172, door Bauke Albada arbeider te Mirns en Bakhuizen, getuigen:
Johannes Andries Hulscher kleermaker 78 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 69 jaar wonende te Balk
4. Siemen, geboren op 3 oktober 1882 te Mirns en Bakhuizen. Overleden op 3 februari 1975 te Sneek, 92 jaar oud. Op 14 mei 1914 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Rinske Dijkstra, oud 27 jaar, geboren te Harich als dochter van Jelte Dijkstra en Djoeke Jaarsma.
aangifte geboorte op 4 oktober 1882 aktenr 144, door Bauke Albada arbeider te Mirns en Bakhuizen, getuigen:
Anne Reins Folmer winkelier 25 jaar wonende te Mirns en Bakhuizen
Jan Hendriks Doele aanspreker 69 jaar wonende te Balk
 
 
 
Bauke Hendriks Albada
bron: Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's van 25 augustus 1909
 
 
 
Bauke Hendriks Albada verharden Tsjamkedykje
bron: Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's van 31 maart 1909
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 2 november 1909 >>>
 
woonadressen familie Albada
periode adres bron
1872 - ???? Mirns en Bakhuizen  
???? - 1906 Nijega  
1906 - 1910 Tsjamkedykje 3 bevolkingsregister Harich 1900 - 1910 blad 116; huisnummer 99 / 88
1910 - 1914 Tsjamkedykje 3 register van huisnummering Harich 1910 - 1920 blad 7; huisnummer 88
1914 - 1920 Raadhuisstraat 10 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 24; huisnummer Balk 308 / 338
1920 - 1930 Raadhuisstraat 10 register van huisnummering 1920 - 1930 blad 31; huisnummer Balk 361
1930 - 1933 Raadhuisstraat 10 register van huisnummering 1930 - 1938 blad 26; huisnummer Balk 348
     
eigendommen van Grietje van der Zee
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
554
 
toewijzing
2357,-
31 dec 1911
       
Balk
A
555
         
Balk
A
556
         
Balk
A
557
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1120, folio 115, nummer 368
notariële acten
 
1911 Balk, notaris J. H. Noordenbos Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis met erf te Balk, koopsom fl. 2357
- Cornelia Jans de Jong te Balk, weduwe van Machiel de  Jong, verkoper
- Jan Machiels de Jong te Balk, verkoper
- Hylkjen de Jong te Zutphen, verkoper
- Tiete de Jong te Zutphen, verkoper
- Tjitske Noordenbos te Huizum, verkoper
- Hendrik Willems Kortekamp te Balk, verkoper
- Grietje van der Zee te Harich, weduwe van Bauke Hendriks  Albada, koper
Bron: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7088 Repertoirenr.: 128 en 138 d.d. 6 december 1911
 
1912 Balk, notaris J. H. Noordenbos Boedelscheiding
Betreft de scheiding van een sate en landen te Harich, geschat op fl. 63.750
- Hendrik Baukes Albada te Balk
- Grietje van der Zee te Harich, weduwe van Bauke Hendriks  Albada
- Getje Baukes Albada te Harich
- Jan Baukes Albada te Harich
- Symen Baukes Albada te Harich
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7089 Repertoirenr.: 4 d.d. 20 januari 1912
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 29 juni 2013 laatste wijziging: 21-01-2024