persoonlijke gegevens van Tjeerd Sibbeles
Tjeerd Sibbles, gedoopt op 28 augustus 1687 te Balk (Hervormd).als zoon van Sibbele Sybolts en Sijdts Tjeerds. Overleden op ? te ?, ? jaar oud.
Op 7 april 1714 getrouwd in de Hervormde Kerk te Balk met:
Rink Tjeerds, geboren op ? te ?, als dochter van ?, en ?. Overleden op ? te ?, ? jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Tjerk, gedoopt op 8 oktober 1714 te Balk (Hervormd).
2. Dopeling, De dopeling is geboren in september of november 1717 te Balk (Hervormd).
3. Hylk, gedoopt op 21 december1721 te Balk (Hervormd).
4. Sible, gedoopt op 31 oktober 1723 te Balk (Hervormd).
5. Syds, gedoopt op 1 februari 1726 te Balk (Hervormd).
6. Sibbel, gedoopt op 22 januari 1730 te Balk (Hervormd).
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Sibbele Sybolts 16??-17?? Tjeerd Sibbeles 1687-17??  
     
woonadressen familie Tjeerd Sibbeles
periode adres bron
1729 - 1758 van Swinderenstraat 43 reëelkohieren 1715 - 1805; blad 108, nummer 56
     
eigendommen van Tjeerd Sibbeles
 
Tjeerd Sibles
bron: archief gemeente Gaasterland 1604-1816 toegang 97
reeelkohier Gaasterland 1729 blad 108 volgnummer 56 = van Swinderenstraat 43
 
diverse acten
 
Periode: 1757-1778 Recesboeken. Nedergerechten d.d. 31 augustus 1747.
Wijlen Jacob Fransen vader, In leven weduwnaar van Sibbel Sybles moeder, Nanne Jacobs oud 21 jaar weeskind, Jan Jacobs weeskind, minderjarige Wijlen Lucas Fernanti curator, curator Tjeerd Sibles curator, curator beide kinderen, oom Johannes Betses curator, curator, was al curator Nanne Jacobs, nu over beide kinderen
- Vader: Wijlen Jacob Fransen
- Moeder: In leven weduwnaar van Sibbel Sybles
- Weeskind: Nanne Jacobs
- Weeskind: Jan Jacobs
- Curator: Wijlen Lucas Fernanti
- Curator: Tjeerd Sibles
- Curator: Johannes Betses
bron: Tresoar: archiefnr. 13-15, Nedergerecht Gaasterland - Tresoar, inventarisnr. 29, blad 364, aktenr. 590
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 19.11.2018