persoonlijke gegevens van Sibbele Sybolts
Sibbele Sybolts, geboren op ? te ?, als zoon van ? en ?. Wonende te Balk (1683). Overleden op ? te ?, ? jaar oud.
Op 13 maart 1683 getrouwd in de Hervormde Kerk te Harich met:
Sijdts Tiardts, gedoopt bij belijdenis op 30 januuari 1685 te Balk (Hervormd). De dopeling is gehuwd met Sibbele Sijbolts, hij is wagenmaker. Wonende te Balk (1683). Overleden op ? te ?, ? jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Nan, gedoopt op 10 februari 1684 te Balk (Hervormd).
2. Rinck, gedoopt op 25 oktober 1685 te Balk (Hervormd).
3. Tieerdt, gedoopt op 28 augustus 1687 te Balk (Hervormd).
4. Sibbe, gedoopt op 13 oktober 1689 te Balk (Hervormd).
5. Sibbel, gedoopt op 7 april 1695 te Balk (Hervormd).
6. Sijbolt, gedoopt op 27 augustus 1702 te Balk (Hervormd).
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Sibbele Sybolts 16??-17?? Tjeerd Sibbeles 1687-17??
     
woonadressen familie Sibbele Sybolts
periode adres bron
  ?  
1715 - 1716 van Swinderenstraat 43 reëelkohieren 1715 - 1805; blad 77, nummer 56
1717 - 1718 van Swinderenstraat 43 reëelkohieren 1715 - 1805; blad 79, nummer 56
1721 - 1725 van Swinderenstraat 43 reëelkohieren 1715 - 1805; blad 108, nummer 56
     
eigendommen van Sibbele Sybolts
 
Sibble Sybolts
bron: archief gemeente Gaasterland 1604-1816 toegang 96
reeelkohier Gaasterland 1715 blad ? volgnummer 56 = van Swinderenstraat 43
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 19.11.2018