persoonlijke gegevens van Poppe Jans
Poppe Jans, geboren 1676 als zoon van Jan Tjeerds en Gooitske Poppes
1. ) Op 18 december 1710 getrouwd (ondertrouw) in de Hervormde Kerk te Balk met:
Its Baukes
Uit dit huwelijk:
1. Jan, geboren circa 1712, gedoopt als 14 februari 1712 te Balk (Hervormd). Op 7 september 1740 getrouwd (ondertrouw) in de Hervormde Kerk te Balk met Eelkjen Jakles, geboren te Lemmer als dochter van Jakle Jenties en Dedje Tydes
2. Bauke, geboren circa 1716, gedoopt als 11 maart 1716 te Balk (Hervormd). Op 27 augustus 1741 getrouwd (ondertrouw) in de Hervormde Kerk te Balk met Hinke Ypes, geboren te Oosterzee als dochter van Yppe Jans en Geeske Jans.
 
Hinke Ypes  
grafsteen in de Hervormde Kerk te Lemmer
Hier leit begraven Hinke Ypes huisvrouw van Bauke Poppes overleden de 4 iuni 1778 oud 58 1/12 jaar
bron: www.walmar.nl
 
 
Hervormde Kerk te Lemmer
bron: www.spanvis.nl
 
 
 
3. Tjeerd, geboren circa 1718, gedoopt als 8 oktober 1718 te Balk (Hervormd). Op 27 april 1749 getrouwd (ondertrouw) in Hervormde Kerk te Balk met Hosea Noordbeek, geboren te Balk als dochter van Abdias Noordbeek, predikant te Balk, en Itskjen van Colde.
4. Idske, geboren circa 1720, gedoopt als 29 november 1720 te Balk (Hervormd).
 
2. ) Op 11 januari 1721 getrouwd in de Hervromde Kerk te Balk met:
Iemkje Jans
2. Idske, geboren circa 1724, gedoopt als 9 januari 1724 te Balk (Hervormd). Op 5 september 1749 getrouwd in de Hervormde Kerk te Balk met Cornelia de Blij, geboren te Rijs, als dochter van Petrus de Blij (Bley) en ?
 
 
 
Aan de Harichsterzijde in Balk werd in 1729 een nieuwe kerk gebouwd, nu Van Swinderenstraat 6. Vier gecommiteerden uit de gemeenteleden werden aangesteld om subsidie voor de bouw van de kerk bij de provincie los te krijgen. Dat waren Poppe Jans, boterkoopman; Hans Claeses, koopman; Hermanus Banning, ontvanger der belasting; Jasper Bootes.
De provincie schonk een glas-in-lood-raam met het wapen van Fryslân bovenin en de wapens van de gecommiteerden Poppe Jans en Hans Claeses alsmede die van Roelof Saegman eronder. Jasper Bootes voerde geen wapenschild en daarom wordt zijn naam ook niet in het raam genoemd.
Poppe Jans
eigen foto
Het geschilderde wapen van Poppe Jans is een gedeeld schild dat onder doorsneden is waarin de afbeeldingen staan van een scheepje en twee botertonnen met daar tussenin een boterboor met een kroon er op. Boenin drie driehoeken aan elkaar in de vorm van een soort weegschaal en drie klaverblaadjes, het voorkomende symbool dat weidebezit aangeeft. Een kroon met parels completeert het geheel.
bron: 525 jaar Protestantse gemeente Balk geschreven door Y.J. v.d. Lageweg gepubliceerd in Ûnderweis okt 2007
 
Poppe Jans coopman ouderling meede gecommitteerde tot de bouwinge van deese kerk anno 1729

Hans Claeses coopman en mede gecommitteerde tot b..'t deese kerk

Roelof Saegman mr timmerman maeker van dese kerk
bron: www.walmar.nl
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Poppe Jans 1676-17?? Jan Poppes 1712 - 1787
    Idske Poppes 1720(4) - 1808
     
woonadressen familie Poppe Jans
periode adres bron
  van Swinderenstraat 8  
     
eigendommen van Poppe Jans
periode adres bron
     
     

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 28.10.2018