persoonlijke gegevens van Meine Tjeerds
Meine Tjeerds, geboren op ? te ?, gedoopt op 3 mei 1744 te Balk (Hervormd) als zoon van Tjeerd Clases en ?. Overleden circa 1786.
wonende te Balk (1774), timmerman te Rijs (1774) timmerman te Rijs (1786), herbrgier te Rijs (1786)
Op 11 december 1774 getrouwd in de Hervormde Kerk te Balk met:
Dieuwke Aents (Arends), geboren op ? te Wijckel, als dochter van Arend Engberts, werkman te Wijckel en Balk, en Bregt Edgers. Overleden op 7 maart 1833 op nummer 12 te Harich, 81 jaar oud.
wonende te Rijs (1774), naaister te Rijs (1813), zonder beroep te Harich (1827)
Uit dit huwelijk:
1. Aant, geboren op 31 mei 1775 te Rijs, gedoopt op 4 juni 1775 te Hemelum (Hervormd).
2. Tjeerd (..Meines de Boer), geboren op 19 maart 1778 te Rijs, gedoopt op 5 april 1778 te Hemelum (Hervormd). Werkman te Rijs. Overleden op 29 augustus 1813 op nummer 6 te Rijs, 35 jaar oud. Ongehuwd.
In de overlijdensakte staat:
Tjeerd Meines de Boer, oud vijfendertig jaaren, wonende te Rijs onder Mirns en Bakhuizen , werkman, ongehuwd zoon van wijlen Meine Tjeerds in leven timmerman aldaar en Dieuwke Aarnts, naaister wonende mede aldaar.
3. Zimon, geboren op 24 januari 1782 te Rijs, gedoopt op 3 februari 1782 te Hemelum (Hervormd)
4. Ruurd, geboren op 19 oktober 1783 te Rijs, gedoopt op 2 november 1783 te Hemelum (Hervormd). Overleden op 19 maart 1827 te Koudum, 43 jaar oud. Ongehuwd.
In de overlijdensakte staat:
Ruurd Meines geboren op Rijs in de Grietenij Gaasterland en als boereknegt gewoond hebbende te Koudum voornoemd 43 jaren, ongehuwde zoon van Meine Tjeerds en Dieuwke Aants in tijden echtelieden op Rijs voornoemd woonachtig geweest, alwaar de eerst genoemde als herbergier is overleden zijnde de laatst genoemde zonder bedrijf nog te Harig woont.
5. Bregt, geboren op 27 augustus 1787 te Rijs, gedoopt op 7 oktober 1787 te Hemelum (Hervormd). Op 4 mei 1823 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Pieter Durks Durksma, 27 jaar oud, geboren te Kolderwolde, als zoon van Durk Pieters en Grietje Jans Rinksma.
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Meine Tjeerds 1744-1786?  
     
woonadressen Meine Tjeerds
periode adres bron
1774 Dubbelstraat 18 reëelkohieren 1715 - 1805; blad 123, nummer 141 te Balk
1775 Dubbelstraat 18 reëelkohieren 1715 - 1805; blad 176, nummer 149 te voren 141 te Balk
1776 - 1779 Dubbelstraat 18 reëelkohieren 1715 - 1805; blad 176, nummer 149, huysinghe
1783 Dubbelstraat 18 reëelkohieren 1715 - 1805; blad 176, nummer 149, huysinghe en een tuin
1784 - 1785 Dubbelstraat 18 reëelkohieren 1715 - 1805; blad 176, nummer 149, een tuin, de huysinghe wegens bouwvalligheid onbruikbaar geworden en onbewoond
17 Mientwei 1 reëelkohieren 1715 - 1805;
1791 - 1799 Mientwei 1 reëelkohieren 1715 - 1805;; blad 111, nummer 92 (huizinge en herberg op Rijs)
     
eigendommen van Meine Tjeerds
periode adres bron
1774 - 1779 Dubbelstraat 18 reëelkohieren 1715 - 1805
1783 - 1792 Dubbelstraat 18 reëelkohieren 1715 - 1805
1783 - 1791 Raadhuisstraat 6 reëelkohieren 1715 - 1805
     

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 10-06-2019