persoonlijke gegevens van Meine Ates
Meine Ates, geboren op 2 juni 1770 te Balk, gedoopt op 3 juni 1770 te Balk (Hervormd) als zoon van Atte Ippes, mr. wagenmaker te Balk, en Meintjen Meines. Overleden in februari / maart 1797 te Balk, 26 jaar oud. Mr. wagenmaker te Balk
Op 22 januari 1792 getrouwd in de Hervormde Kerk te Harich / Balk met:
Geeske Jans Wispelwey, geboren in 1766, gedoopt op 16 november 1766 te Harich (Hervormd) als dochter van Jan Hendriks Wispelwey, huisman te Harich, en Hendrikje Halbes. Overleden op 3 mei 1846 op nummer 6 te Nijemirdum, 77 jaar oud. Op 1 december 1799 te Balk getrouwd met assessor Rintje Hendriks van der Goot.
Uit dit huwelijk:
1. Meintje, geboren op 16 maart 1792 te Balk, gedoopt op 1 april 1792 te Balk (Hervormd). Op 19 september 1816 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jolle Wiebrens Landman, boerenknecht te Follega, 19 jaar oud, geboren te ? als zoon van Wiebren Jolles Landman en Pierkje Geerts, huislieden te Follega (1816)
2. Jan, geboren op 24 april 1793 te Balk, gedoopt op 9 mei 1793 te Balk (Hervormd). Overleden op 19 augustus 1793 te Balk.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Ate Ippes 17??-1790 Meine Ates 1770-1797  
     
woonadressen familie Meine Ates
periode adres bron
1792 - 1795 van Swinderenstraat 43 Meine Ates / zelfs; blad 162, nummer 56
1795 - 1799 van Swinderenstraat 43 Meyne Ates weduwe / zelfs; blad 162, nummer 56
     
eigendommen van Meine Ates
 
Meine Ates
bron: archief gemeente Gaasterland 1604-1816 toegang 103
reeelkohier Gaasterland 1792 blad 162 volgnummer 56 = van Swinderenstraat 43
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 19.11.2018