hoofdelijk omslag Balk dienstjaar 1914
 
De hoofdelijke omslag is een gemeentelijke belasting ingesteld bij de gemeentewet van 1851.
 
Belasting geheven door de gemeente Gaasterland over het dienstjaar 1914. Het bedrag achter de naam is het inkomen na aftrek van f 300,- voor noodzakelijk levensonderhoud. In de laatste kolom staat het bedrag dat betaald moest worden. Bewoners met een inkomen van f 300,- en lager staan niet op deze gedrukte lijst. Met behulp van de handgeschreven onderlegger uit het archief van de gemeente Gaasterlân-Sleat is bovenstaande gedrukte lijst aangevuld met de namen van bewoners welke geen belasting hoefden te betalen en de (huis?)nummers volgens die onderlegger.
De volgorde van de lijst is de huisnummering in Balk in 1914. Deze begint aan de Meerweg, waar nu de Stipe is, steekt ongeveer bij de voormalige zuivelfabriek de Luts over om dan weer bij de Volharding uit te komen.
 
hoofdelijke omslag 1914 blad 1, Balk
volgnummer op de lijst belastbaar inkomen aanslag beroep adres
huisnummer van 1911 - circa 1914?
huisnummer van circa 1914? - 1920
naam, geboortejaar en plaats
1. 1 1 Sieger Hornstra ( * 27 september 1880 te Harich) fl. 900,- fl. 41,40 veehouder Meerweg 23
2.     H. Hornstra ?? fl. 50,- fl. 2,30 ?  
3. 2 2 Hielke Hielkema ( * 11 februari 1844 te Tjerkgaast) fl. 500, fl. 23,- zonder beroep Meerweg 22
-- 3 3 wagenschuur           Meerweg 21
-- 4 4 graanmalerij           Meerweg 20
-- 5 5 Foeke Hogendorff ( * 3 oktober 1842 te Balk) - - - - timmerman Meerweg 20
4. 6 6 Douwe Dijkstra ( * 1 juli 1862 te Koudum) fl. 50,- fl. 2,30 tuinman Meerweg 19
-- 7 7 Hendrik de Jong ( * 22 augustus 1878 te Wijckel) - - - - koperslager Meerweg 19
-- 8 8 Emilius Wijckelsma ( * 30 januari 1842 te Wijckel) - - - - arbeider Meerweg 18
5. 8 8 Derk Slot ( * 1 januari 1856 te Wanneperveen) fl. 50,- fl. 2,30 schipper Meerweg 18
-- 9 9 Arent Dooitjes Schram ( * 18 december 1844 te Balk) - - - - verver Meerweg 18
6. 10 10 Jan Doele ( * 13 november 1875 te Balk) fl. 50,- fl. 2,30 timmerman Meerweg 17
-- 11 11 Fouk Tijsma ( * 8 februari 1834 te Balk) - - - - zonder beroep Meerweg 17
7. 12 12 Meine Lieuwes Visser ( * 3 mei 1862 te Harich) fl. 200,- fl. 9,20 arbeider Meerweg 16
8. 13 13 Thijs van Hout ( * 29 december 1875 te Harich) fl. 200,- fl. 9,20 timmerman Meerweg 15
9. 14 14 Lucas Bouwman ( * 6 november 1852 te Oudemirdum) fl. 350,- fl. 16,10 timmerman Meerweg 14
-- 14 14 Jacob Vermooten ( * 20 december 1888 te Balk) - - - - timmerman Meerweg 14
-- 15 15 wagenschuur           Meerweg 13
-- 16 16 Otte Schilstra / Wieger Smits - - - - veehouders Meerweg 12
-- 17 17 Willem Hendrik Meijer ( * 26 januari 1878 te Wijckel) - - - - koetsier Pypsterstikke 2
-- 18 18 touwslagerij           Pypsterstikke 4
10. 19 19 Hendrik Stoffelsma ( * 1882 te Oudega HON) fl. 900,- fl. 41,40 notaris klerk Pypsterstikke (15) 5
11. 20 20 Wieger Franzes Smits ( * 14 juli 1867 te Koudum) fl. 150,- fl. 6,90 voerman Pypsterstikke (13) 3
-- 21 21 Willem Piers Piersma ( * 3 maart 1834 te Balk) - - - - zonder beroep Pypsterstikke (11) 1
-- 22 22 Tjipke Vermooten ( * 3 september 1854 te Sloten) - - - - timmerman Pypsterstikke (9) 1
12. 23 23 Trijntje Wiersma ( * 23 november 1833 te Harlingen) fl. 50,- fl. 2,30 zonder beroep Pypsterstikke (7) 1
13. 24 24 Bauke Hisses Lyklema ( * 19 november 1872 te Balk) fl. 200,- fl. 9,20 schipper Pypsterstikke (5) 1
14. 25 25 Meine Annes Bosma ( * 18 juli 1867 te Balk) fl. 50,- fl. 2,30 gasfitter Pypsterstikke (3)
-- 26 26 bergplaats - - - - -  
15. 27 27 Jan Wiebes Brouwer ( * 5 oktober 1869 te Lemmer) fl. 1000,- fl. 46,- stoombootkapitein Pypsterstikke (1)
16. 28 28 Pieter Baukes Betzema ( * 8 mei 1874 te Balk) fl. 500,- fl. 23,- veehouder Meerweg 11
17. 28a 28a Martje Freerks Smink ( * 10 april 1842 te Wijckel) fl. 50,- fl. 2,30 zonder beroep Meerweg 11
18. 29 29 Anna Maria Goedkoop ( * 7 december 1844 te Amsterdam) fl. 500,- fl. 23,- zonder beroep Meerweg 10
19. 29a 29a Uilkje Jacobs Bergstra ( * 26 januari 1839 te Harich) fl. 450,- fl. 20,70 zonder beroep Meerweg 10
20. 30 30 Hendrikje van der Gaast ( * 29 juni 1846 te Tjerkgaast) fl. 200,- fl. 9,20 zonder beroep Meerweg 9
21. 31 31 Hindrik Christiaan Barthel( * 19 mei 1872 te Meppel) fl. 1600,- fl. 73,60 predikant Meerweg 8
22. 32 32 Gijsbert Haarsma ( * 10 mei 1886 te Mirns & Bakhuizen) fl. 300,- fl. 13,80 slager Meerweg 7
23. 32 32 Christina. E. W. Ketting ( * 21 oktober 1890 te Groningen) fl. 250,- fl. 11,50 onderwijzeres Meerweg 7
24. 33 33 Yke Tjittes Stoffelsma ( * 9 oktober 1836 te Hemelum) fl. 2150,- fl. 98,90 zonder beroep Meerweg 6
25. 34 34 Bokje de Vries ( * 21 april 1839 te Harich) fl. 1350,- fl. 62,10 zonder beroep Meerweg 5
26. 35 35 Bokke van der Wal ( * 3 december 1851 te Nijega) fl. 500,- fl. 23,- cafehouder Meerweg 4
27. 36 36 Wiebe Tjeerds Wijnstra ( * 29 augustus 1860 te Wons) fl. 950,- fl. 43,70 bakker Meerweg 3
-- 37 37 Lieuwe Brameijer,( * 18 maart 1885 te Bolsward) fl. - fl. - brievenbesteller Meerweg 2
-- 38 38 Bijzondere lagere school - - - - - Meerweg 1
28. 39 39 Doede Bleeker ( * 25 november 1854 te Koudum) fl. 1000,- fl. 46,- koperslager van Swinderenstraat 1
29. 39 39 Hielke Bleeker ( * 12 oktober 1886 te Balk) fl. 50,- fl. 2,30 koperslager van Swinderenstraat 1
30. 40 40 Tjitte de Haan ( * 23 december 1874 te Hemelum) fl. 400,- fl. 18,40 kleermaker van Swinderenstraat 2
31. 41 41 Durk de Boer ( * 26 oktober 1877 te Koudum) fl. 700,- fl. 32,20 bakker van Swinderenstraat 3
32. 42 42 Pieter Bootsma ( * 30 augustus 1882 te Offingawier) fl. 1600,- fl. 73,60 Hervormd predikant van Swinderenstraat 4
-- 43 43 brandspuithuisje            
-- 44 44 Hervormde kerk           van Swinderenstraat 6
33. 45 45 Jacob Timmer ( * 24 mei 1858 te Leek) fl. 1550,- fl. 71,30 hoofd Mulo-school van Swinderenstraat 7
34. 46 46 Age Sipkes Hofstra ( * 17 oktober 1857 te Balk) fl. 600,- fl. 27,60 goud- en zilversmid van Swinderenstraat 8
35. 46 46 Jan Aukes de Groot ( * 7 april 1875 te Workum) fl. 200,- fl. 9,20 stoombootkapitein van Swinderenstraat 8
36. 47 47 Wiebe Harmens de Jong ( * 13 december 1878 te Balk) fl. 300,- fl. 13,80 winkelier van Swinderenstraat 9
37. 48 48 Wiebren Hanses Boersma ( * 21 november 1840 te Wijckel) fl. 300,- fl. 13,80 verwer van Swinderenstraat 10
38. 49 49 Elizabeth Johanna Verhoop ( * 7 juli 1864 te 's Gravenhage) fl. 10.000,- fl. 460,- zonder beroep van Swinderenstraat 11
39. 50 50 Gerrit van der Sluis ( * 12 augustus 1850 te Warns) fl. 2800,- fl. 128,80 zonder beroep van Swinderenstraat 12
40. 51 51 Jacob Siemens de Jong ( * 6 december 1854 te Balk) fl. 600,- fl. 27,60 manufaturier van Swinderenstraat 13
41. 52 52 Theresia Angela ten Brink ( * 15 januari 1858 te Sneek) fl. 1200,- fl. 55,20 zonder beroep van Swinderenstraat 14
42. 52 52 Jan Leo van Hout ( * 1 november 1887 te Strijp) fl. 500,- fl. 23,- manufaturier van Swinderenstraat 14
43. 53 53 Kerst Huisman ( * 18 juni 1869 te Balk) fl. 50,- fl. 2,30 koetsier van Swinderenstraat 15
44. 54 54 Marianne Karoline ten Brink ( * 20 november 1821 te Sloten) fl. 400,- fl. 18,40 zonder beroep van Swinderenstraat 16
45. 55 55 IJmkje Zuiderveld ( * 3 december 1839 te Wijckel) fl. 4200,- fl. 193,20 zonder beroep van Swinderenstraat 17
46. 55 55 Anna Bosma ( * 26 februari 1873 te Nijega HON) fl. 250,- fl. 11,50 zonder beroep van Swinderenstraat 17
47. 56 56 Antje Tromp ( * 7 september 1844 te Balk) fl. 5500,- fl. 253,- zonder beroep van Swinderenstraat 19
48. 56 56 Idske Poppe van der Goot ( * 24 november 1874 te Harich) fl. 900,- fl. 41,40 zonder beroep van Swinderenstraat 19
49. 56 56 Trijntje van der Goot ( * 30 september 1886 te Harich) fl. 500,- fl. 23,- zonder beroep van Swinderenstraat 19
50 57 57 Hermannus Gaaikema ( * 8 maart 1866 te Waarden) fl. 1550,- fl. 71,30 burgemeester van Swinderenstraat 20
51. 58 58 Bernardus Nieuwenhuis ( * 25 april 1845 te Balk) fl. 800,- fl. 36,80 kleermaker van Swinderenstraat 21
52. 59 59 Klaas Edel ( * 11 juli 1887 te Beemster) fl. 1200,- fl. 55,20 veearts van Swinderenstraat 22
53. 60 60 Rinze Boonstra ( * 30 september 1832 te Gorredijk) fl. 100,- fl. 4,60 schoenmaker van Swinderenstraat 24
54. 61 61 Jan Hessel Dölle ( * 2 november 1876 te Mirns en Bakhuizen) fl. 50,- fl. 2,30 machinefabrikant van Swinderenstraat 26
-- 62 62 Durk Rekers, smid ( * 2 november 1877 te Balk) fl. - fl. - smid van Swinderenstraat 27
55. 62 62 Willem Wijngaarden ( * 15 maart 1860 te Vinkega) fl. 600,- fl. 27,60 manufacturier van Swinderenstraat 27
-- 63 63 ? fl. - fl. - zonder beroep van Swinderenstraat (28) 27
56. 64 64 Tjeerdje de Jong (* 26 november 1867 te Balk) fl. 50,- fl. 2,30 zonder beroep van Swinderenstraat 29
57. 64 64 Marten Visser, onderwijzer ( * 19 juli 1889 te Oosterend) fl. 250,- fl. 11,50 onderwijzer van Swinderenstraat 29
58. 64a 64a Bouwe Faber ( * 9 november 1883 te Winsum) fl. 50,- fl. 2,30 machinist van Swinderenstraat 29
-- 65 65 Trijntje van der Goot ( * 1 oktober 1848 te Balk) fl. - fl. - winkelier van Swinderenstraat 30
                   
hoofdelijke omslag 1914 blad 2, Balk
volgnummer op de lijst belastbaar inkomen aanslag beroep adres
huisnummer van 1911 - 1914?
huisnummer van 1914? - 1920
naam, geboortejaar en plaats
59. 66 66 Jacobus Hettinga ( * 8 mei 1866 te Balk) fl. 400,- fl. 18,40 koperslager van Swinderenstraat 31
60. 67 67 Gerben Hettinga ( * 27 augustus 1837 te Makkum ) fl. 1000,- fl. 46,- koperslager van Swinderenstraat 32
61. 68 68 Siefko Oolderts ( * 2 november 1885 te Bellingwolde) fl. 300,- fl. 13,80 gemeenteveldwachter van Swinderenstraat (33) 32
-- 69 69 Sijbrig Huitema, wed. F. Jellesma ( * 24 aug. 1854 te Abbega) fl. - fl. - zonder beroep van Swinderenstraat (34) 32
-- 70 70 Trijntje de Jong, wed. J. Schaafsma ( * 22 sep. 1837 Sloten fr.) fl. - fl. - zonder beroep van Swinderenstraat (35) 32
-- 71 71 Harmen Wolda ( * 1 februari 1857 te Balk) fl. - fl. - koperslager van Swinderenstraat (36) 32
-- 72 72 Jaitje Willems Kuiper ( * 11 mei 1835 te Balk) fl. - fl. - wagenmaker van Swinderenstraat 38
62. 72a 72a Willem Jaitjes Kuiper ( * 5 juli 1877 te Balk) fl. 50,- fl. 2,30 wagenmaker van Swinderenstraat (37) 38
63. 72a 72a Hendrik Kuiper ( * 19 april 1888 te Balk) fl. 50,- fl. 2,30 wagenmaker van Swinderenstraat (37) 38
-- 73 73 Gettje Betsema, wed. Roelof de Boer, ( * 17 april 1854 te Balk) fl. - fl. - zonder beroep van Swinderenstraat (36) 38
-- 74 74 Antje Sietsma, wed. K. Bijlsma, ( * 14 mei 1846 te Langweer) fl. - fl. - zonder beroep van Swinderenstraat (36) 38
64. 75 75 Hidde Cornelis de Jong ( * 22 februari 1860 te Midlum) fl. 700,- fl. 32,20 bakker van Swinderenstraat 39
65. 76 76 Gooitzen van der Bijl ( * 24 september 1868 te Goënga) fl. 200,- fl. 9,20 kruidenier van Swinderenstraat 40
66. 77 77 Pieter Pieters ten Woude ( * augustus 1838 te Oudemirdum) fl. 200,- fl. 9,20 kastelein van Swinderenstraat 41
67. 78 78 Minne Overdiep ( * 19 augustus 1868 te Oosterend) fl. 275,- fl. 12,65 boekhandelaar van Swinderenstraat 42
68. 79 79 Tijs Sjoerds Tijsma ( * 26 januari 1839 te Balk) fl. 300,- fl. 13,80 houthandelaar van Swinderenstraat 43
69. 79 79 Tiede Tijsses Tijsma ( * 11 januari 1874 te Balk) fl. 200,- fl. 9,20 timmerman van Swinderenstraat 43
70. 80 80 Ferdinand Berends Keulen ( * 30 april 1858 te Hemelum) fl. 300,- fl. 13,80 manufacturier van Swinderenstraat 44
71. 80a 80a Jan Pier van Riezen ( * 10 juli 1880 te Wolvega) fl. 200,- fl. 9,20 commies der belastingen van Swinderenstraat 44
72. 81 81 Johannes Hettinga fl. 500,- fl. 23,- koperslager van Swinderenstraat 45
-- 82 82 bergplaats           van Swinderenstraat (46) 45
-- 83 83 Jacobus Mandemaker ( * 11 juni 1865 te Heerenveen) fl. - fl. - koopman in lorren van Swinderenstraat (47) 45
73. 84 84 Johannes Haringsma ( * 12 juli 1883 te Harich) fl. 50,- fl. 2,30 vrachtrijder van Swinderenstraat (48) 45
74. 85 85 Jouke Sloterdijk ( * 1 maart 1884 te Balk) fl. 400,- fl. 18,40 bakker van Swinderenstraat 50
75. 86 86 Pier Sybrens de Jong ( * 29 mei 1846 te Balk) fl. 150,- fl. 6,90 postbode van Swinderenstraat 51
76. 86 87 Sijbren Piers de Jong ( * 20 november 1885 te Balk) fl. 350,- fl. 16,10 ambtenaar ter secretarie van Swinderenstraat 51
-- 87 87 Jantje Kuperus, wed. A. Bosma ( * 17 dec. 1837 te Idskenhuizen) fl. - fl. - zonder beroep van Swinderenstraat 51
77. 88 88 Siebe Stellingwerf ( * ( * 6 december 1881 te Balk) fl. 100,- fl. 4,60 veekoopman van Swinderenstraat 51
-- 89 89 Arend Sikkes ( * 18 mei 1853 te Mirns en Bakhuizen) fl. - fl. - kruidenier van Swinderenstraat 52
-- 90 90 Dieuwke Wiersma ( * 12 mei 1840 te Harlingen) fl. - fl. - zonder beroep van Swinderenstraat (53) 52
-- 91 91 Hielke Tromp ( * 10 januari 1883 te Balk) fl. - fl. - blikslager van Swinderenstraat (53) 52
78. 92 92 Lieuwe Slippens ( * 25 februari 1883 te Burgwerd) fl. 50,- fl. 2,30 schippersknecht van Swinderenstraat (53) 52
79. 93 93 Karst Keuning ( * 12 juli 1883 te St. Annaparochie) fl. 200,- fl. 9,20 bakker van Swinderenstraat 54
80. 94 94 Wijberen Jouke Pelsma ( * 10 september 1836 te Balk) fl. 100,- fl. 4,60 smid van Swinderenstraat 55
-- 95 95 ??           van Swinderenstraat 55
81. 96 96 Taco E. Salverda ( * 9 juli 1884 te Lemele (Ommen Ambt)) fl. 300,- fl. 13,80 slager van Swinderenstraat 56
-- 97 97 Antje Doornspleet ( * 14 juni 1847 te Balk) fl. - fl. - winkelierster van Swinderenstraat 57
82. 98 98 Wybren Klijnsma ( * 22 auf 1855 te Balk) fl. 350,- fl. 16,10   van Swinderenstraat 58
-- 99 99 Sjoerdje Zandstra ( * 3 apr 1842 te Woudsend) fl. - fl. - zonder beroep van Swinderenstraat 58
83. 100 100 Hijlke Banning ( * 24 jan 1880 te Sneek) fl. 200,- fl. 9,20 kapper van Swinderenstraat 59
84. 101 101 Bauke Betzema ( * 12 februari 1841 te Balk) fl. 300,- fl. 13,80 kuiper van Swinderenstraat 60
-- 102 102 Gerrit Ate Wieringa ( * 10 januari 1840 te Leeuwarden fl. - fl. - zonder beroep van Swinderenstraat 61
85. 103 103 Hendrik Petrus de Winter ( * 26 januari 1873 te Ruigahuizen) fl. 400,- fl. 18,40 veehouder van Swinderenstraat 62
86. 104 104 Sigefridus IJlstra ( * 27 augustus 1840 te Sneek) fl. 50,- fl. 2,30 goud- en zilversmid van Swinderenstraat 63
87. 105 105 Jelle Pieters de Vries ( * 12 april 1842 te IJlst) fl. 200,- fl. 9,20 koperslager van Swinderenstraat 64
88.. 105 105 Jacob Douma (* 13 december 1890 te Dokkum) fl. 250,- fl. 11,50 boekhouder veevoederfab van Swinderenstraat 64
89. 106 106 Pieter Jelles de Vries ( * 21 april 1873 te Balk) fl. 100,- fl. 4,60 koperslager van Swinderenstraat (65) 64
-- 107 107 werkplaats           van Swinderenstraat (66) 64
90. 108 108 Jacob Hanzes Dijkstra ( * 13 november 1844 te Balk) fl. 100,- fl. 4,60 verver van Swinderenstraat 67
-- 109 109 geen bewoner           onbewoonbaar verklaard 22 dec 1911
-- 110 110 Johannes Ages Huitema ( * 15 juni 1850 te Woudsend) fl. - fl. - straatreiniger onbewoonbaar verklaard 22 dec 1911
-- 111 111 Marten Sikkes ( * 26 februari 1884 te Balk) fl. - fl. - arbeider van Swinderenstraat 68 (67)
-- 111a 111a werkplaats           van Swinderenstraat 68 (67)
91. 112 112 Jurjen Teernstra ( * 11 april 1862 te Engwier) fl. 600,- fl. 27,60 logementhouder van Swinderenstraat 69
92. 112 112 Evert Teernstra ( * 11 augustus 1891 te Balk) fl. 50,- fl. 2,30 hotelhouder van Swinderenstraat 69
93. H 179 113 Minze Wagenaar ( * 17 mei 1870 te Harich) fl. 50,- fl. 2,30 veekoopman Wilhelminastraat 2
-- H 178 114 Albertus Polder( * 1 januari 1854 te Gaast) - - - - arbeider Wilhelminastraat 4
94. H 178 114 Huibertus Spijkerman ( * 19 jun 1884 te St. Nicolaasga) fl. 50,- fl. 2,30 timmerman Wilhelminastraat 4
95. H 177 115 Johannes Pelsma ( * 9 september 1869 te Balk) fl. 50,- fl. 2,30 metselaar Wilhelminastraat 6
96. H 176 116 Jan Groenewoud ( * 22 april 1861 te 't Meer) fl. 100,- fl. 4,60 olieslager Wilhelminastraat 8
97. H 176 116 Johannes Groenewoud ( * 29 april 1890 te Balk) fl. 100,- fl. 4,60 olieslager Wilhelminastraat 8
98. H 175 117 Lieuwe Venema ( * 11 oktober 1880 te Gauw) fl. 225,- fl. 10,35 kaasmaker Wilhelminastraat 10
100. H 174 118 Pier Durks Piersma ( * 1 maart 1848 te Balk) fl. 150,- fl. 6,90 veekoopman Wilhelminastraat 12
101. H 174 118 Anne Piersma ( * 14 november 1889 te Balk) fl. 100,- fl. 4,60 veekoopman Wilhelminastraat 12
102. H 174 118 Durk Piersma ( * 7 oktober 1886 te Balk) fl. 50,- fl. 2,30 arbeider Wilhelminastraat 12
103. H 173 119 Markus Bouwman ( * 30 november 1884 te Sondel) fl. 100,- fl. 4,60 timmerman Wilhelminastraat 14
104. H 172 120 Folkert Annes van der Leest ( * 18 januari 1885 te Suameer) fl. 200,- fl. 9,20 brievenbesteller Wilhelminastraat 16
-- H 171 121 Trijnus de Vries, ( * 20 september 1866 te Balk) - - - - arbeider Wilhelminastraat 18
105. H 170 122 Jozef Mous ( * 24 oktober 1878 te Balk) fl. 100,- fl. 4,60 machinist Wilhelminastraat 20
-- H 169 123 Alle van der Goot, ( * 30 september 1862 te Nijemirdum) - - - - werkman Wilhelminastraat 22
106. H 168 124 Pieter Wagenaar ( * 7 februari 1872 te Harich) fl. 150,- fl. 6,90 veekoopman Wilhelminastraat 24
107.     T. Visser fl. 50,- fl. 2,30    
-- H 167 125 Hendrik Kuiper - - - -    
108. H 166 126 Tijs Kuiper fl. 100,- fl. 4,60    
109. H 165 127 Fedde Hornstra ( * 18 februari 1878 te Harich) fl. 100,- fl. 4,60   Wilhelminastraat 15
-- H 161 128 hooischuur - - - -    
110. H 164 129 Sietze Stellingwerf ( * 31 oktober 1890 te Balk) fl. 100,- fl. 4,60 veehandelaar Wilhelminastraat 11
111. H 163 130 Pieter Rinkema ( * 22 juni 1848 te Balk) fl. 300,- fl. 13,80 veehouder Wilhelminastraat 9
-- H 162 131 slachthok           Wilhelminastraat 7
-- 113 132 geen bewoner           Wilhelminastraat 5
-- 114 133 bergplaats           Wilhelminastraat 3
-- 115 134 Haring Pelsma ( * 24 december 1839 te Balk) fl. - fl. - arbeider Wilhelminastraat 1
-- 116 135 verfwinkel           Gaaikemastraat 1
112. 117 136 Jelle van der Schuit ( * 5 maart 1857 te Balk) fl. 150,- fl. 6,90 verver Gaaikemastraat 1
-- 118 137 Hendrik Haantjes, ( * 2 april 1848 te 't Meer) fl. - fl. - koopman in sigaren Gaaikemastraat 2
-- 118 138 geen bewoner           Gaaikemastraat 2
113. 119 139 winkel           Gaaikemastraat 3
-- 120 140 Gereformeerde Kerk           Gaaikemastraat 3
-- 121 141 Hans Willems van der Veer ( * 28 maart 1872 te Balk) fl. 250,- fl. 11,50 winkelier Gaaikemastraat 4
114. 122 142 Roelof Pekes de Vries ( * 20 mei 1848 te Balk) fl. 150,- fl. 6,90 houthandelaar Gaaikemastraat 5
115. 122 142 Peke Roelofs de Vries ( * 20 juni 1878 te Balk) fl. 50,- fl. 2,30 schipper Gaaikemastraat 5
116. 123 143 Roelf Groenewold ( * 10 maart 1855 te Zuidbroek) fl. 100,- fl. 4,60 olieslager Gaaikemastraat 7
-- 124 144 vervallen         arbeider Gaaikemastraat 7
-- 125 145 Hendrik de Wilde ( * 28 oktober 1855 te Wijckel) fl. - fl. - arbeider Gaaikemastraat (8) 7
117. 126 146 Freerk Hoekema ( * 11 november 1877 te Molkwerum) fl. 50,- fl. 2,30 petroleumventer Gaaikemastraat (9) 7
-- 127 147 Hille Brinksma ( * 28 september 1832 te Idskenhuizen) fl. - fl. - arbeider Gaaikemastraat (10) 7
-- 128 148 Martje Piersma ( * 15 januari 1854 te Balk) fl. - fl. - zonder beroep Gaaikemastraat (11) 7
-- 129 149 Klaaske Schram ( * 27 januari 1839 te Balk) fl. - fl. - zonder beroep Gaaikemastraat (12) 7
118. 130 150 Philippus Noordwal ( * 18 oktober 1857 te Leeuwarden) fl. 50,- fl. 2,30 kleermaker Gaaikemastraat (13) 15
119. 130 150 Aldert Noordwal ( * 5 september 1884 te Balk) fl. 200,- fl. 9,20 melkcontroleur Gaaikemastraat (13) 15
120. 131 151 Sjirk Haga ( * 7 maart 1839 te Balk) fl. 100,- fl. 4,60 houtkoopman Gaaikemastraat 14
121. 132 152 Johannes Kuperus ( * 4 oktober 1871 te Balk) fl. 300,- fl. 13,80 kaaskoopman Gaaikemastraat (15) 13
-- 133 153 Geert Kuperus ( * 29 februari 1844 te Idskenhuizen) fl. - fl. - schipper Gaaikemastraat (16) 13
-- 134 154 Uilkje Bosma ( * 21 januari 1822 te Balk) fl. - fl. - zonder beroep Gaaikemastraat (17) 11 en 12
122. 135 155 Anne Wassenaar ( * 3 maart 1862 te Terzool) fl. 100,- fl. 4,60 straatreiniger Gaaikemastraat (17) 11 en 12
-- 136 156 Tea Rijpsma ( * 2 juni 1864 te Balk) fl. - fl. - arbeider Gaaikemastraat (17) 11 en 12
-- 137 157 Ebeltje Ronner ( * 2 maart 1852 te Balk) fl. - fl. - zonder beroep Gaaikemastraat (18) 9 en 10
-- 138 158 Albert Jongstra ( * 17 juni 1862 te Balk) fl. - fl. - arbeider Gaaikemastraat (19) 9 en 10
-- 139 159 Tijs Geerts de Jager ( * 9 februari 1873 te Balk) fl. - fl. - koopman Gaaikemastraat (20) 9 en 10
-- 140 160 Fokke Roorda ( * 25 januari 1857 te Balk) fl. - fl. - koopman Gaaikemastraat (21) 8
-- 141 160
-- 142 161 Willem Bosma ( * 8 mei 1877 te Oudemirdum) fl. - fl. - verver Gaaikemastraat (22) 8
123. 143 162 Roelof de Jong ( * 4 september 1881 te Balk) fl. 50,- fl. 2,30 kapitein Gaaikemastraat (23) 8
-- 143a 163 Sake de Vries ( * 11 september 1857 te Balk) fl. - fl. - arbeider Gaaikemastraat (24) 8
-- 143b 164 Sjoerdje Zandstra ( * 3 april 1842 te Woudsend) fl. - fl. - zonder beroep Gaaikemastraat (25) 8
-- 143c 165 Michiel Visser ( * 1 december 1824 te Sloten Frl.) fl. - fl. - zonder beroep Gaaikemastraat (26) 8
124. 143d 166 Albert de Vos ( * 17 april 1885 te Balk fl. 50,- fl. 2,30 olieslagersknecht Gaaikemastraat (27) 8
-- 144 167 bergplaats           Gaaikemastraat (28) 8
-- H 153 168 turfschuur           Gaaikemastraat (29) 30
125. H 152 169 Betze de Vries ( * 28 oktober 1851 te Balk) fl. 100,- fl. 4,60 schipper Gaaikemastraat 30
126. H 151 170 Pieter Tjebbes Bouwhuis ( * 9 april 1876 te Nijemirdum) fl. 100,- fl. 4,60 rijtuigverhuurder Gaaikemastraat 31
  H 154 171 hooischuur           Gaaikemastraat 31
  H 155 172 koetshuis           Gaaikemastraat 31
                   
hoofdelijke omslag 1914 blad 3, Balk
volgnummer op de lijst belastbaar inkomen aanslag beroep adres
huisnummer van 1911 - 1914?
huisnummer van 1914? - 1920
naam, geboortejaar en plaats
-- H 160 173 Jacob de Graaf ( * 31 december 1851 te Balk) fl. - fl. - arbeider Gaaikemastraat 37 (36,37)
127. H 159 174 Anne de Jong, ( * 13 december 1856 te Sloten, frl.) fl. ? fl. ? veekoopman Gaaikemastraat 36 (36,37)
-- H 158 175 Tetje Herder ( * 15 maart 1852 te Ouwsterhaule) fl. - fl. - zonder beroep Gaaikemastraat 35 (36,37)
128. H 157 176 Gerben Frankena ( * 11 januari 1837 te Mirns en Bakhuizen) fl. ? fl. ? veekoopman Gaaikemastraat 34 (36,37)
-- H 156 177 slachtplaats           Gaaikemastraat 38 (36,37)
-- H 150 178 Ids Valk ( * 17 juni 1855 te Koudum) fl. - fl. - arbeider Gaaikemastraat 46, 46a
-- H 149 179 Jacobus Eppinga ( * 21 september 1837 te Harlingen) fl. - fl. - arbeider Gaaikemastraat 46, 46a
129. H 147 180 Nanne Reinders Kuperus ( * 19 sep.1867 te Roordahuizum) fl. 2100,- fl. 96,60 directeur zuivelfabriek Gaaikemastraat 48
-- H 148 181 zuivelfabriek           Gaaikemastraat 48
-- 145 182 bergplaats           Westein 48
-- 146 183 bergplaats           Westein 47
130. 147 184 Lolke Doorenspleet ( * 9 februari 1859 te Balk) fl. 50,- fl. 2,30 arbeider Westein 44,45,46
131. 147 184 Jan Doorenspleet ( * 28 april 1890 te Balk) fl. 100,- fl. 4,60 fabriekarbeider Westein 44,45,46
-- 149 187 bergplaats           Westein 44,45,46
-- 150 186 bergplaats            
-- 151 188 bergplaats            
-- 152 189              
-- 153 190              
132. 154 191 Johannes Ages Huitema ( * 15 juni 1850 te Koudum) fl. 75,- fl. 75,- straatreiniger Westein 43
133. 155 192 Emilius Wijckelsma ( * 9 april 1851 te Balk) fl. 50,- fl. 2,30 wegwerker Westein 42
-- 156 193 Age Pietersma ( * 27 maart 1872 te Wijckel) fl. - fl. - arbeider Westein 41 (31-41)
-- 157 194 Sophia Reekers ( * 24 mei 1840 te Hemelum) fl. - fl. - zonder beroep Westein 40 (31-41)
-- 158 195 Eelkjen de Blaauw ( * 29 april 1842 te Balk) fl. - fl. - zonder beroep Westein 39 (31-41)
134. 158 195 Hendrik Visser ( * 18 janauri 1875 te Balk) fl. 150,- fl. 6,90 wegwerker Westein 39 (31-41)
-- 159 196 Johannes Haga, ( * 29 juni 1841 te Balk); hoofd fl. - fl. - bosarbeider Westein 38 (31-41)
-- 160 197 Gerrit de Vos ( * 9 oktober 1860 te Balk) fl. - fl. - olieslagersknecht Westein 37 (31-41)
-- 161 198 Trijntje Samplonius ( * 31 augustus 1882 te Wijckel) fl. - fl. - zonder beroep Westein 36 (31-41)
-- 162 199 onbewoond           Westein - (31-41)
-- 163 200 Trijntje Dooitjes Schram ( * 20 juni 1853 te Balk) fl. - fl. - zonder beroep Westein 35 (31-41)
-- 164 201 Jan de Graaf, arbeider ( * 28 januari 1879 te Oudemirdum) fl. - fl. - arbeider Westein 34 (31-41)
-- 165 202 Jeltje Schots ( * 27 september 1853 te Oudemirdum) fl. - fl. - zonder beroep Westein 33 (31-41)
-- 166 203 Akke Schots ( * 8 juli 1838 te Wijckel) fl. - fl. - zonder beroep Westein 32 (31-41)
-- 167 204 Sjoerd Sjoerds ( * 5 maart 1865 te Balk) fl. - fl. - werkman Westein 31 (31-41)
-- 168 205 Klaas Rozenberg ( * 30 maart 1842 te Balk) fl. - fl. - houtkoopman Westein 30
-- 169 206 Romkje Ypenga ( * 6 juli 1836 te Woudsend) fl. - fl. - zonder beroep Westein 29
-- 170 207 Thee Hoogterp ( * 1 december 1850 te Balk) fl. - fl. - werkman Westein 28
-- 171 209 IJke van der Wal ( * 19 nov. 1847 te Kolderwolde) fl. - fl. - broodventer Westein 27
135. 172 208 Hendrik Albada ( * 23 okt. 1874 te Mirns en Bakhuizen) fl. 50,- fl. 2,30 venter in veevoeder Westein 27
-- 173 213 Tiete Veldstra ( * 8 november 1847 te Stavoren) fl. - fl. - zonder beroep Westein 25, 26
-- 174 212 Gosse Kuperus ( * 2 november 1841 te Sint Nicolaasga) fl. - fl. - bosarbeider Westein 25, 26
-- 175 211 Sybrigje Doorenspleet ( * 12 maart 1839 te Balk) fl. - fl. - zonder beroep Westein 25, 26
136. 176 210 Harmen Wijtzes Bosma ( * 8 mei 1867 te Balk) fl. 100,- fl. 4,60 houtkoopman Westein 25, 26
-- 177               Westein 23, 24
-- 178               Westein 23, 24
-- 179               Westein 23, 24
137. 180 214 Rein van der Werf, verver ( * 9 juni 1882 te Westhem); hoofd fl. 100,- fl. 4,60   Westein 23, 24
-- 181 218 werkplaats           Westein 21, 22
-- 182 218a niet bewoond           Westein 21, 22
-- 183 217 Lieuwe Slippens ( * 25 februari 1883 te Burgwerd) fl. - fl. - schippersknecht Westein 21, 22
138. 184 216 Hendricus Haarsma ( * 9 juni 1851 te Koudum) fl. 100,- fl. 4,60 timmerman Westein 21, 22
-- 185 219 bergplaats           Westein 20
-- 186 220 bergplaats           Westein 19
-- 187 221 Siebe Haringsma ( * 17 september 1869 te Balk) fl. - fl. - arbeider Westein 16-18
-- 188 222 Jantje Haarsma ( * 18 januari 1840 te Mirns en Bakhuizen) fl. - fl. - zonder beroep Westein 16-18
-- 189 223 Eibert Schram ( * 31 maart 1860 te Balk) fl. - fl. - arbeider Westein 16-18
-- 190 224 Hiltje Schotanus ( * 29 juni 1851 te Balk) fl. - fl. - zonder beroep Westein 16-18
-- 191 225 Johannes Bakker ( * 21 juli 1864 te Sloten) fl. - fl. - visser Westein 16-18
139. 192 226 Hendrik Huisman ( * 18 maart 1863 te Balk) fl. 100,- fl. 4,60 koopman Westein 15
-- 193 227 Tetje Herder ( * 15 maart 1852 te Oosterhaule) fl. - fl. - zonder beroep Westein 14
-- 194 229 Anne Reekers ( * 9 april 1847 te Hemelum); hoofd fl. - fl. - arbeider Westein 10-13
-- 195 232 Petrus de Vreeze ( * 3 oktober 1867 te Mirns en Bakhuizen) fl. - fl. - arbeider Westein 10-13
-- 196 233 Susanna Koning ( * 28 oktober 1843 te Oudega HON) fl. - fl. - zonder beroep Westein 10-13
-- 197 228 Folkert Homma ( * 12 oktober 1869 te Balk) fl. - fl. - zonder beroep Westein 10-13
-- 198 230 Jaitje Dijkstra ( * 3 juli 1887 te Balk) fl. - fl. - olieslager Westein 10-13
-- 199 231 in gebruik bij Jaitje Dijkstra           Westein 10-13
-- 200 234 in gebruik bij Bart Arends           Westein 10-13
-- 201 235 Bart Arends ( * 30 mei 1836 te Balk) fl. - fl. - zonder beroep Westein 10-13
140. 202 236 Jan Brandsma ( * 21 november 1876 te Balk ) fl. 1000,- fl. 46,- bakker en kruidenier Westein 9
-- 203 237 Hylkjen Doele ( * 7 april 1834 te Balk) fl. - fl. - zonder beroep Westein 4, 5, 6, 7, 8
-- 204 238 Jouke Brouwer ( * 17 juni 1869 te Sondel) fl. - fl. - arbeider Westein 4, 5, 6, 7, 8
-- 205 239 Jacob Schotanus ( * 31 december 1882 te Balk); hoofd fl. - fl. - koperslager Westein 4, 5, 6, 7, 8
-- 206 240 Willem Weerman ( * 29 oktober 1868 te Sondel) fl. - fl. - arbeider Westein 4, 5, 6, 7, 8
-- 207 241 Kornelis Kuperus,( * 21 april 1870 te Balk) fl. - fl. - fabrieksarbeider Westein 4, 5, 6, 7, 8
-- 208 242 Neeltje Kuiper ( * 7 september 1843 te Woudsend) fl. - fl. - zonder beroep Westein 4, 5, 6, 7, 8
-- 209 243 Pier Sjoerds ( * 11 november 1869 te Balk) fl. - fl. - los arbeider Westein 4, 5, 6, 7, 8
-- 210 244 Luitjen de Vries ( * 29 juni 1879 te Marum) fl. - fl. - arbeider Westein 1, 2, 3
-- 211 245 Tjitte Tromp ( * 1 april 1849 te Woudsend) fl. - fl. - opperman Westein 1, 2, 3
141.     Durk Jan Jaarsma fl. 50,- fl. 2,30    
142. 212 246 Hendrik Bontes de Jager ( * 24 november 1850 te Balk) fl. 100,- fl. 4,60 veekoopman Westein 1, 2, 3
-- 213 247 Pieter Hendriks Weerman, ( * 16 maart 1882 te Balk); hoofd fl. - fl. - schoenmaker Raadhuisstraat 77( 80)
-- 214 248 Anne de Jager, arbeider ( * 1 november 1874 te Balk); hoofd fl. - fl. - arbeider Raadhuisstraat 77-80
-- 215 249 Truike de Vries ( * 1 september 1842 te Balk) fl. - fl. - zonder beroep Raadhuisstraat 77-80
-- 216 250 Lijstbert Frankena ( * 9 augustus 1851 te Balk) fl. - fl. - zonder beroep Raadhuisstraat 77-80
-- 217 251 Lijkele Pietersma ( * 19 september 1850 te Balk) fl. - fl. - arbeider Raadhuisstraat 77-80
-- 218 252 Janke Durkstra ( * 27 april 1837 te Terzool) fl. - fl. - naaister Raadhuisstraat 72-76
-- 218a 253 Stoffel Schram, arbeider ( * 24 september 1841 te Balk); hoofd fl. - fl. - arbeider Raadhuisstraat 72-76
-- 219 254 bergplaats           Raadhuisstraat 72-76
-- 220 255 Meine Pieters Bosma ( * 24 januari 1873 te Balk) fl. - fl. - goud-en zilversmidsknecht Raadhuisstraat 72-76
143. 221 256 Anne Rozenberg ( * 11 april 1869 te Balk) fl. 100,- fl. 4,60 arbeider Raadhuisstraat 72-76
144. 222 260 Johannes Schotanus ( * 10 maart 1856 te Balk) fl. 100,- fl. 4,60 koopman in groenten Raadhuisstraat 69-71
-- 223 259 Johannes de Winter ( * 13 augustus 1854 te Balk) fl. - fl. - koopman in vee Raadhuisstraat 69-71
145. 224 258 Meindert Schotanus ( * 13 mei 1886 te Balk) fl. 100,- fl. 4,60 fabrieksarbeider Raadhuisstraat 69-71
146. 225 257 Meindert Bosma ( * 20 oktober 1849 te Balk) fl. 50,- fl. 2,30 koperslager Raadhuisstraat 69-71
147. 226 261 Marten de Boer ( * 7 december 1873 te Warns) fl. 700,- fl. 32,20 vervoeder vrachtgoederen Raadhuisstraat 68 (67)
148. 227 263 Hendrik Jongsma ( * 16 december 1886 te Harich) fl. 100,- fl. 4,60 botermaker Raadhuisstraat 65, 66
149. 228 262 Sietse Jongsma  ( * 13 mei 1855 te Wijckel) fl. 150,- fl. 6,90 kaasmaker Raadhuisstraat 65, 66
150. 229 264 Tjibbe van der Molen ( * 22 juli 1877 te Kolderwolde) fl. 50,- fl. 2,30 winkelier Raadhuisstraat 64
-- 230 265 Johanna Kleinschmidt ( * 29 mei 1836 te Oudega HO) fl. - fl - zonder beroep Raadhuisstraat 64
-- 231 266 Reinsche Brouwer ( * 18 jan. 1835 te Mirns en Bakhuizen) fl. - fl. - zonder beroep Raadhuisstraat 61, 62, 63
-- 232 267 Dooitje Schram ( * 16 januari 1839 te Balk) fl - - - bosarbeider Raadhuisstraat 61,62,63
-- 233 268 bergplaats           Raadhuisstraat 61,62,63
151. 234 269 Berend Otten ( * 24 juli 1864 te Westerbork) fl. 50,- fl. 2,30 schipper Raadhuisstraat 61,62,63
-- 235 270 Hilbert Vries ( * 22 oktober 1846 te Oudega HO) fl. - fl. - timmerman Raadhuisstraat 61,62,63
152. 235 270 Reinder Sjoerds ( * 5 november 1888 te Woudsend) fl. 50,- fl. 2,30 arbeider zuivelfabriek Raadhuisstraat 61,62,63
153. 236 271 Albert van Randen ( * 8 januari 1870 te Nijega HON) fl. 100,- fl. 4,60 schipper Raadhuisstraat 58, 59, 60
-- 237 272 Grietje Waayer ( * 6 maart 1865 te Woudsend) fl. - fl. - zonder beroep Raadhuisstraat 58,59,60
-- 238 273 turfschuur           Raadhuisstraat 58,59,60
154. 239 275 Wiebren Thibaudier ( * 9 april 1841 te Balk) fl. 100,- fl. 4,60 manufacturier Raadhuisstraat 57
  240 274 Rinske Hoekstra ( * 1 april 1832 te Gauw) fl. - fl. - zonder beroep Raadhuisstraat 57
155. 241   Piet Boersma fl. 50,- fl. 2,30   Raadhuisstraat 54, 55, 56
  242               Raadhuisstraat 54, 55, 56
-- 243 276 Jurjen Dooitjes Schram ( * 5 februari 1865 te Wijckel) fl. - fl. - arbeider Raadhuisstraat 54, 55, 56
  244 279 Marijke Reekers, wed. Pieter de Winter, ( * 29 okt 1845 te Balk)         zonder beroep Raadhuisstraat 53
156. 245 280 Janke de Vries, wed. Lieuwe Dooper ( * 22 mei 1839 te Balk) fl. 1350,- fl. 62,10 zonder beroep Raadhuisstraat 52
-- 246 -- woning gesloopt in 1910            
-- 247 -- woning gesloopt in 1910            
-- 248 -- woning gesloopt in 1910            
-- 249 -- woning gesloopt in 1910            
-- 250 281 Aaltje de Vos, wed. Taeke Hogendorff, (* 4 mrt 1842 te Balk) - - - - zonder beroep Raadhuistraat 47 (47-51)
-- 251 282 Gabe Grouwstra ( * 8 augustus 1841 te Ruigahuizen) - - - - zonder beroep Raadhuistraat 47 (47-51)
-- 252 -- timmerwerkplaats           Raadhuistraat 47 (47-51)
157. 253 283 Gerben van Dijk, ( * 22 maart 1856 te Balk) fl. 50,- fl. 2,30 verversknecht Raadhuistraat 47 (47-51)
158. 253 283 Wieberen van der Heide, ( * 16 okober 1893 te Beetsterzwaag) fl. 75,- fl. 3,45 smidsknecht Raadhuistraat 47 (47-51)
-- 254 284 Pieter Hendriks Weerman ( * 16 maart 1882 te Balk) - - - - schoenmaker Raadhuistraat 47 (47-51)
159. 255 285 Rein Haringsma ( * 4 juni 1868 te Balk) fl. 50,- fl. 2,30 vrachtrijder Raadhuistraat 47 (47-51)
160. 256 286 Bonne Dijkstra ( * 5 november 1866 te Heerenveen) fl. 100,- fl. 4,60 schoenmaker Raadhuistraat 47 (47-51)
161. W218 287 Jakob Bremer ( * 21 februari 1870 te Wijckel) fl. 50,- fl. 2,30 stuurman / melkrijder Raadhuisstraat 46
  W219 288 Maaike Bouma, wed. Jan Hofman, ( * 1 april 1855 te Tzum) - - - - zonder beroep Raadhuisstraat 46
162. W220 289 Harmen Gabes Grouwstra ( * 13 juli 1876 te Harich) fl. 100,- fl. 4,60 koemelker Raadhuisstraat 45
-- W221 290 Gooitsen van der Werf ( * 24 december 1865 te Balk) - - - - arbeider Raadhuisstraat 45
163. 257 291 Marten van Dijk ( * 26 mei 1866 te Workum) fl. 100,- fl. 4,60 kaasmaker Raadhuisstraat 44
-- 258 292 Hendrik Sjoerds Haantjes ( * 2 april 1848 te Het Meer) - - - - koopman in sigaren Raadhuisstraat 44
-- 259 293 Rooms Katholieke kerk           Raadhuisstraat 43
164. 260 294 Henr. Matheus Herm. Terwindt ( * 20 juni 1863 te Pannerden) fl. 1500,- fl. 69,- pastoor Raadhuisstraat 42
-- 261 295 woning gesloopt in 1913            
-- 262 296 woning gesloopt in 1913            
-- 263 297 hok gesloopt in 1913            
165. 264 298 Durk Wortman ( * 15 juni 1867 te Balk) fl. 100,- fl. 4,60 barbier Raadhuisstraat 40
166. 265 299 Klaas van Hout ( * 15 oktober 1877 te Balk) fl. 1100,- fl. 50,60 gemeentesecretaris Raadhuisstraat 39
167. 266 301 Johannes Kloosterman ( * 12 december 1879 te Hemelum) fl. 100,- fl. 4,60 bankwerker / smid Raadhuisstraat 38
168. 266 301 Gerben Brinksma ( * 26 juni 1889 te Wirdum); fl. 75,- fl. 3,45 smidsknecht Raadhuisstraat 38
-- 267 300 Ph. F. G. M. Bresser ( * 18 maart 1889 te 's Gravenhage) - - - - kok Raadhuisstraat 38
169. 268 302 Hendrik Kanninga ( * 12 april 1862 te Franeker) fl. 450,- fl. 20,70 slager Raadhuisstraat 37
170. 268 302 Sijtze van Tuinen ( * ( * 2 augutus 1892 te IJsbrechtum) fl. 250,- fl. 11,50 onderwijzer ols Raadhuisstraat 37
171. 269 303 Jacob Durks Mous ( * 5 augustus 1859 te Balk) fl. 100,- fl. 4,60 koopman in groenten Raadhuisstraat 36
172. 269 303 Anne Mous ( * 13 november 1889 te Balk) fl. 50,- fl. 2,30 los werkman Raadhuisstraat 36
-- 270 304 Jiskje v.d. Werf, wed. Chr. Damstra ( * 14 apr. 1842 te Stavoren) - - - - zonder beroep Raadhuisstraat 34,35
-- 271 305 Trijnus de Vries ( * 20 september 1866 te Balk) - - - - arbeider Raadhuisstraat 34,35
173. 272 306 Jolle de Vries ( * 28 november 1852 te Nijega) fl. 100,- fl. 4,60 zonder beroep Raadhuisstraat 34,35
-- 273 307 Gatske v.d. Wal, wed. H. Brouwer ( * 28 juli 1841 te Wijckel) - - - - zonder beroep Raadhuisstraat 34,35
-- 274 308 Uilkje Bosma, wed. J. Kuperus ( * 4 oktober 1842 te Balk) - - - - zonder beroep Raadhuisstraat 34,35
-- 275 309 Douwe Rekers ( * 10 februari 1872 te Balk) - - - - arbeider Raadhuisstraat 34,35
174. 275 309 Bernardus de Jong ( * 30 december 1884 te Westhem) fl. 75,- fl. 3,45 smidsknecht Raadhuisstraat 34,35
-- 276 310 Sjoerd Rijpsma ( * 8 september 1846 te Balk) - - - - arbeider Raadhuisstraat 34,35
-- 277 311 Jacob Manus Mous ( * 21 februari 1845 te Balk) - - - - arbeider Raadhuisstraat 34,35
-- - 311a drukkerij           Raadhuisstraat 32,33
175. 278 312 Feike Dooijtze Hoekstra ( * 26 november 1850 te Ytens) fl. 300,- fl. 13,80 drukker Raadhuisstraat 32,33
176. 279 313 Pieter Gosses Haga ( * 16 december 1846 te Balk) fl. 600,- fl. 27,60 commies Raadhuisstraat 31
177. 280 314 Sjoerd Tijsses Tijsma ( * 5 september 1871 te Balk) fl. 200,- fl. 9,20 houthandelaar Raadhuisstraat 30
178. 281 315 Teijmen Wouter Bosma ( * 15 maart 1858 te Balk) fl. 100,- fl. 4,60 kruidenier Raadhuisstraat 28,29
-- 282 316 niet bewoond           Raadhuisstraat 28,29
-- 283 317 Grietje Lamme ( * 18 november 1835 te Oud Loosdrecht) - - - -   Raadhuisstraat 26,27
-- 284 318 consistoriekamer, Doopsgezinde Kerk           Raadhuisstraat 26,27
-- 285 319 Doopsgezinde Kerk           Raadhuisstraat 26,27
179. 286 320 Jouke Boersma ( * 16 april 1878 te Balk) fl. 350,- fl. 16,10 huisschilder Raadhuisstraat 25
-- 287 321 Lijkele Swart ( * 15 februari 1872 te Joure) fl. - fl. - doktersknecht Raadhuisstraat 25
-- 288 322 verfwinkel           Raadhuisstraat 25
-- 289 -             Raadhuisstraat 24
180. 290 323 Jan Jeltes Kok ( * 19 januari 1869 te Wijckel) fl. 300,- fl. 13,80 manufacturier Raadhuisstraat 24
181. 291 325 Johannes Lukas ( * 19 november 1855 te Leens) fl. 200,- fl. 9,20 zadelmaker Raadhuisstraat 22,23
182. 291 325 Jacob Anthony Geluk ( * 8 juni 1888 te Steenbergen) fl. 450,- fl. 20,50 assistent zuivelfabriek Raadhuisstraat 22,23
183. 292 324 Sietse Hofstra ( * 27 december 1859 te Balk) fl. 50,- fl. 2,30 arbeider Raadhuisstraat 22,23
-- 293 - geen bewoners           Raadhuisstraat 22,23
-- 294 - werkplaats           Raadhuisstraat 22,23
184. 295 326 Akke Schootstra Akke Schootstra ( * 10 april 1846 te Harich) fl. 200,- fl. 9,20 winkelier in uurwerken Raadhuisstraat 21
185. 296 327 Wietze Dijkstra ( * 6 oktober 1872 te Balk) fl. 50,- fl. 2,30 verver Raadhuisstraat 19,20
186. 297 328 Jan Otten ( * 20 februari 1859 te Hoogeveen) fl. 50,- fl. 2,30 schipper Raadhuisstraat 19,20
-- 298 329 Hendrik Hemstra, ( * 18 september 1889 te Kubaard) fl. - fl. - smid Raadhuisstraat 19,20
-- 299 330 turfschuur           Raadhuisstraat 19,20
187. 300 331 Siebe Machiels Visser ( * 12 april 1854 te Sloten) fl. 200,- fl. 9,20 timmerman Raadhuisstraat 18
188.. 300 331 Maaike Feikema( * 17 februari 1879 te Oosterlittens) fl. 500,- fl. 23,- wijkverpleegster Raadhuisstraat 18
189. 301 332 Maurits Moesman ( * 16 juni 1852 te Macassar, Ned. Indië) fl. 4000,- fl. 184,- arts Raadhuisstraat 17
190. 302 333 Johannes Thijsses van Hout ( * 28 oktober 1839 te Dokkum) fl. 100,- fl. 4,60 timmerman Raadhuisstraat 14,15,16
-- 302a 333a geen bewoners           Raadhuisstraat 14,15,16
191. 303 335 Hinne Baukes Huitema ( * 10 mei 1875 te Joure) fl. 100,- fl. 4,60 goud- en zilversmid Raadhuisstraat 13
-- 304 - nummer opgeheven           Raadhuisstraat 13
-- 305 334 Cornelis Hofstra ( * 16 december 1883 te Balk) fl. - fl. - voerman Raadhuisstraat 13
-- 306 336 kantoor           Raadhuisstraat 12
192. 307 337 Adolphus van Kleffens ( * 21 augustus 1860 te Morra) fl. 1150,- fl. 52,90 gemeenteontvanger Raadhuisstrast 11
-- 308 338 Grietje van der Zee ( * 14 sep. 1845 te Mirns en Bakhuizen) fl. - fl. - zonder beroep Raadhuisstraat 10
-- 309 - vervallen           Raadhuisstraat 10
-- 310 - vervallen           Raadhuisstraat 10
-- 311 - vervallen           Raadhuisstraat 10
193. 312 339 Wiepkje Potma ( * 24 augustus 1856 te Workum) fl. 450,- fl. 20,70 zonder beroep Raadhuisstraat 9
194. 313 340 Johannes Tjietjes Albada ( 22 februari 1862 te Harich) fl. 800,- fl. 36,80 veehouder Raadhuisstraat 8
  314 340              
195. 315 341 Douwe van der Meer ( * 13 september 1865 te Molkwerum) fl. 1500,- fl. 69,- gemeenteopzichter Raadhuisstraat 7
196. 316 343 Cornelis Jacobus Cannegieter (* 6 maart 1878 te Hitzum) fl. 550,- fl. 25,30 secretaris/ontv. waterschap Raadhuisstraat 6
                   
hoofdelijke omslag 1911 blad 4, Balk
 
volgnummer op de lijst belastbaar inkomen aanslag beroep adres
huisnummer van 1911 - 1914?
huisnummer van 1914? - 1920
naam, geboortejaar en plaats
197. 318 345 Imke Wagenmakers ( * 15 mei 1852 te Lemmer) fl. ? fl. ? brievenbesteller Raadhuisstraat 4
198. 318 345 ? fl. ? fl. ? ? Raadhuisstraat 4
-- 319 - vervallen           Raadhuisstraat 3
199. 320 346 Johannes H. Noordenbos ( * 19 nov. 1858 te Zwolle) fl. 5800,- fl. 230,- notaris Raadhuisstraat 2
-- 321 - raadhuis           Raadhuisstraat 1
-- 322 347 raadhuis           Dubbelstraat 2
201. 323 348 Durk Jansma, koperslager ( * 19 juli 1865 te Balk); hoofd fl. 100,- fl. 4,60 koperslager Dubbelstraat 4
  324 349 pakhuis           Dubbelstraat 4
200. 325 350 Karel Buwalda ( * 22 december 1851 te Sloten) fl. 100,- fl. 4,60 schoenmaker Dubbelstraat 6
202. 326 351 Cornelia de Jong ( * 28 februari 1830 te Sloten) fl. 2200,- fl. 101,20 winkeliersche Dubbelstraat 8
203. 326 351 Jan Machiels de Jong ( * 9 maart 1867 te Balk) fl. 150,- fl. 6,90 winkelier Dubbelstraat 8
204. 327 352 Hendrik Koelstra ( * 24 augustus 1872 te Het Meer) fl. 700,- fl. 32,20 machinefabrikant Dubbelstraat 10
  328 353 timmerwerkplaats           Dubbelstraat 12,14,16
205. 328a 354 Harmen Wiebes de Jong ( * 10 april 1853 te Balk ) fl. 200,- fl. 9,20 winkelier Dubbelstraat 12,14,16
206. 329 355 Marten Zwanenburg ( * 17 maart 1852 te Balk) fl. 150,- fl. 6,90 verver Dubbelstraat 18
207. 330 356 Hendrik Kortekamp ( * 25 november 1838 te Sloten Frl) fl. 50,- fl. 2,30 aardappelkoopman Dubbelstraat 20
208. 331 357 Johannes Wagenmakers ( * 31 oktober 1876 te Sloten) fl. 350,- fl. 16,10 brievenbesteller Dubbelstraat 22
209. 331 357 Johannes Swart ( * 27 februari 1892 te Berlikum) fl. 150,- fl. 6,90 2e ambten. ter secretarie Dubbelstraat 22
210. 332 358 Johannes Wijma ( * 4 oktober 1849 te Drogeham) fl. 1150,- fl. 52,90 schoolhoofd ols Dubbelstraat 24
211. 332 358 Baukje Wijma ( * 27 mei 1883 te Eestrum) fl. 325,- fl. 14,95 onderwijzeres Dubbelstraat 24
-- 333 359 bergplaats (baarhok)           Dubbelstraat 26
-- - 360 wagenhuis            
-- 334 361 bergplaats van Hofstra           Dubbelstraat 28
-- 335 362 schoolgebouw           Dubbelstraat 30, 32
-- 336 363 verfwinkel           Dubbelstraat 34
-- 337 364 timmerwerkplaats           Dubbelstraat 36
-- 338 365 Bauke Jetzes van Dijk ( * 10 maart 1846 te Heeg) fl. - fl. -   Dubbelstraat 38
                   
212.     M. de Winter fl. 600,- fl. 27,60   Wikelerdyk
213.     T. Sloterdijk fl. 400,- fl. 18,40    
214.     H.H. F. Vierdag fl. 1100,- fl. 50,60    
215.     H.J. de Jong fl. 1600,- fl. 73,60    
216.     W. de Roest fl. 650,- fl. 29,90    
217. 339 374 Jan Bijlsma ( * 4 mei 1879 te Hommerts) fl. 50,- fl. 2,30 smid Dubbelstraat 29-31
218. 340 375 Ids Fopma ( * 24 december 1880 te Britswerd) fl. 100,- fl. 4,60 bakker Dubbelstraat 27
219. 341 376 Evert Hofstra ( * 10 maart 1843 te Balk) fl. 50,- fl. 2,30 petroleumventer Dubbelstraat 25
-- 341a 376a Jacob Jansma ( * 24 juni 1852 te Balk) fl. - fl. - arbeider Dubbelstraat 25
-- 342 377 geen bewoners           Dubbelstraat 21-23
220. 343 378 Hendrik Boonstra ( * 4 januari 1877 te Langweer) fl. 600,- fl. 27,60 logementhouder Dubbelstraat 21-23
221. 344 379 Johannes Betsema ( * 21 juni 1887 te Balk) fl. 200,- fl. 9,20 arbeider Dubbelstraat 19
222. 345 380 Lieuwe Brameijer ( * 18 maart 1885 te Bolsward) fl. 200,- fl. 9,20 breivenbesteller Dubbelstraat 15-17
223. 346 381 Durk Brugts Groenhof ( * 30 maart 1890 te Nijega HON) fl. 500,- fl. 23,- koperslager en winkelier Dubbelstraat 15-17
224. 346 381 Age Groenhof (* 30 maart 1890 te Nijega HON) fl. 50,- fl. 2,30 koperslager Dubbelstraat 15-17
225. 347 382 Jentje Larooij ( * 23 juli 1868 te Irnsum) fl. 100,- fl. 4,60 smid Dubbelstraat 13
  348 383 Ybeltje de Jong ( * 17 oktober 1845 te Sloten frl) fl. - fl. - zonder beroep Dubbelstraat 13
-- 349 384 Jacoba Meijer ( * 1 november 1845 te Wolvega) fl. - fl. - winkelierse in kruidenierswaren Dubbelstraat 11
226. 350 385 Halbe Doele ( * 17 maart 1850 te Balk) fl. 200,- fl. 9,20 timmerman Dubbelstraat 9
227. 351 386 Geert Bos ( * 27 augustus 1858 te Rotsterhaule) fl. 300,- fl. (3),80 veldwachter Dubbelstraat 7
228. 352 387 Mr. Cornelis Jan Tromp ( * 21 november 1858 te Balk) fl. 65.000,- fl. 2990,- notaris Dubbelstraat 5
229. 352 387 Pieter Wignand, ( * 29 maart 1870 te Balk) fl. 125,- fl. 5,75 huisbewaarder Dubbelstraat 5
230. 353 388 Andreas Willem de Vries, ( * 8 dec.1877 te Heerenveen) fl. 2350,- fl. 108,10 directeur postkantoor Dubbelstraat 3
-- 354 389 postkantoor           Dubbelstraat 1
231.     H. Poppes fl. 300,- fl. 13,80    
232.     Rein de Lange fl. 50,- fl. 2,30    
233.     H. Sijbrandij fl. 550,- fl. 25,30    
234.     S. Doele fl. 50,- fl. 2,30    
235.     J. Koelstra fl. 50,- fl. 2,30    
236.     Anne Meinesz fl. 900,- fl. 41,40    
237.     Bôake Lyklema fl. 100,- fl. 4,60    
238.     B. de Vreeze fl. 100,- fl. 4,60    
239.     H. Piersma fl. 50,- fl. 2,30    
240.     P. Piersma fl. 50,- fl. 2,30    
                   
hoofdelijke omslag 1911 blad 5, Balk
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 4 augustus 2022 laatste wijziging: 28-12-2022