hoofdelijk omslag Harich dienstjaar 1910
 
De hoofdelijke omslag is een gemeentelijke belasting ingesteld bij de gemeentewet van 1851.
Belasting geheven door de gemeente Gaasterland over het dienstjaar 1910. Het bedrag achter de naam is het inkomen na aftrek van f 300,- voor noodzakelijk levensonderhoud. In de laatste kolom staat het bedrag dat betaald moest worden. Het percentage aan belasting dat geheven werd is 4,4% van het belastbaar inkomen. Bewoners met een inkomen van f 300,- en lager staan niet op deze lijst.
hoofdelijke omslag 1910
De volgorde van de lijst is de huisnummering in Harich in 1910. Deze begint op Westerein 24 bij en eindigt bij Wilhelminastraat 15??
De gemeente Gaasterland voert een ingrijpende vernummering in tussen 1910 en 1911. De volgorde van de hoofdelijke omslag 1910 is gemaakt volgens de nieuwe huisnummering. In onderstaande schema staan de oude huisnummers in de eerste kolom en de nieuwe huisnummers in de tweede kolom.
De namen, geboortedatums en beroepen zijn volgens het bevolkingsregister 1900-1910. In dit register staan de oude huisnummers en de nieuwe huisnummers.
 
hoofdelijke omslag Harich
huisnummers van 1890 - 1910        
  huisnummers in 1911 belastbaar      
    naam, geboortedatum en plaats inkomen aanslag beroep huidig adres (2020)
2. 1 Maurens Veltman ( * 4 september 1865 te Stavoren 2425   106,70   veehouder Westerein 24
1. 2 Johannes Minnes Baukema ( * 12 maart 1862 te Harich) 400   17,60   koemelker Westerein 23
2a. 3 Herre Roelevink ( * 22 oktober 1878 te Harich) 50   2,20   koemelker  
2b. 4 Abe Herresma ( * 3 oktober 1873 te Hemelum) -   -   arbeider  
3. 5 Abe Boersma ( * 1 september 1859 te Harich) 2000   88,00   landbouwer  
  6 watermolen            
6. 7 Wieger Roelevink ( * 9 mei 1870 te Harich) 300   13,20      
5. 8 Albert Bruinsma ( * 8 februari 1869 te Harich) 100   4,40   arbeider  
4. 9 Willem Cnossen ( * 28 november 1880 te Heeg) -   -   arbeider  
7. 10 Jelle Albada ( * 15 mei 1858 te Harich) 1850   81,40   veehouder ??
8. 11 Gooitske Bergstra ( * 5 septembr 1843 te Nijega HON) 2300   101,20   veehoudersche ??
9.   afgebroken            
10. 12 Minne Baukema ( * 26 november 1881 te Oudemirdum) 1050   46,20   veehouder ??
11. 13 Nanne Bruinsma ( * 13 mei 1871 te Harich) 100   4,40   werkman ??
12. 14 Willem Wierda ( * 25 januari 1874 te Sloten Frl) 1200   52,80   veehouder ??
13. 15 Arjen Bruinsma ( * 18 januari 1836 te Harich) -   -   werkman ??
24e. 16 Yme Haarsma ( * 17 oktober 1887 te Oudemirdum) -   -   van boerenbdrijf  
25. 17 Pieter Roskam ( * 1 mei 1848 te Harich) 200   8,80   winkelier  
25a. 18 Luitjen Kramer ( * 25 april 1877 te Sondel) 100   4,40   arbeider  
26. 19 Jakob Betzema ( * 3 maart 1874 te Harich) 50   2,20   timmerknecht  
27. 20 Anne Betzema ( * 30 september 1838 te Harich) -   -   timmerman  
29. 21 Anneke Hoekstra ( * 8 januari 1869 te Balk) -   -   arbeider  
29a. 22 Ruurd Beekema ( * 30 september 1873 te Balk -   -   arbeider  
28. 23 Auke Prins ( * 31 juli 1857 te Woudsend) 100   4,40   bakker  
30. 24 Lijckele Wierstra ( * 22 december 1835 te Harich) -   -   winkelier  
30a. 25 Trtijntje Westhof ( * 7 augustus 1845 te Hindeloopen) 50   2,20      
  26 verfwinkel            
31. 27 Harmen van der Meer ( * 17 maart 1880 te Harich) 50   2,20   arbeider  
31a. 28 Baukjen Roodhof ( * 11 februari 1844 te Mirns en Bakhuizen) -   -      
32a. 29 Pieter Hoekstra ( * 24 oktober 1834 te Terband) -   -   arbeider  
32. 30 Jol van der Veer ( * 12 november 1820 te Koudum) -   -      
  31              
36. 32 Pieter Hijlkema ( * 21 januari 1862 te Mirns en Bakhuizen) 825   36,30   veehouder  
33. 33 Douwe Homma ( * 23 mei 1861 te Balk) 50   2,20   arbeider  
33a. 34 Aaltje van der Werf ( * 7 maart 1826 te Mirns en Bakhuizen) -   -      
34a. 35 Hendrik van der Goot ( * 15 augustus 1881 te Folsgare) -   -   arbeider  
34. 36 Jacob Planting ( * 16 juli 1856 te Balk) -   -   werkman  
34b. 37 Lolle Hijlkema ( * 18 juli 1861 te Harich) 50   2,20   arbeider  
35. 38 Tjeerd Wijckelsma ( * 16 september 1844 te Harich) -   -   arbeider  
35a. 39 Harmke Huisman ( * 20 augustus 1851 te Balk) -   -      
37. 40 Rinze Seinstra ( * 16 december 1878 te Rauwerd) -   -   bakker  
38. 41              
39. 42 Simon van Dijk ( * 9 december 1868 te Balk) -   -   arbeider  
40. 43 Pieter Simon van Dijk ( * 7 jun 1838 te Joure )         arbeider  
41. 44 Auke Sonsma ( * 21 augustus 1853 te Oudega) 150   6,60   slager  
43. 45 Wiepk van der Zee ( * 13 april 1840 te Oudemridum)            
42. 46 Wiepk Beukens ( * 17 maart 1847 te Nijemirdum) 50   2,20   zonder beroep  
44. 47 Wiebe Wierstra ( * 11 juli 1865 te Harich) 400   17,60   koemelker  
                 
hoofdelijke omslag Harich
huisnummers van 1890 - 1910        
  huisnummers in 1911 belastbaar      
    naam, geboortedatum en plaats inkomen aanslag beroep / burgerlijke staat huidig adres (2020)
44a. 48 Sieger Falkena ( * 1 april 1882 te Sondel) 950   41,80   veehouder  
  49 watermolen            
45. 50 Anne Bokma ( * 2 juni 1859 te Boornzwaag) 2300   101,20   veehouder  
46. 51 Eling Koopman ( * 14 mei 1877 te Oosterzee) 1275   56,10   veehouder Harichsterdyk 20
47. 52 Sjoerd Pelsma ( * 21 maart 1849 te Balk) -   -   koopman  
48. 53 Johannes Baukema ( * 12 juli 1881 te Sondel) -   -   arbeider  
49. 54 Beant Haarsma ( * 6 augustus 1876 te Harich) 1300   57,20   veehouder Harichsterdyk 14
50. 55 Hielke Portijk ( * 26 januari 1842 te Harich) -   -   wegwerker Harichsterdyk 12
51. 56 Pietertje Asma ( * 12 februari 1850 te Sondel) -   -   ?? Harichsterdyk 10
52. 57 Luijtjen Duijff ( * 19 juni 1843 te Balk) -   -   arbeider Harichsterdyk 8
53. 58 Peke Hoekstra ( * 4 januari 1873 te Harich) -   -   arbeider Harichsterdyk 6
54. 59 Yke Swart ( * 8 maart 1868 te Sloten) 1150   50,60   veehouder Harichsterdyk 4
55. 60 Klaas J. Tromp ( * 31 augustus 1840 te Harich) 2800   123,20   veehouder Harichsterdyk 2
58. 61 Rein Haringsma ( * 24 november 1852 te Harich) 50   2,20   timmerman  
58a. 62 Siementje Boersma ( * 13 maart 1863 te Harich) -   -   winkeliersche  
58b. 63 Wijbren Jongstra ( * 14 februari 1843 te Hemelum) 100   4,40   koemelker  
60. 64 Hendrikjen Sietsma ( * 3 december 1839 te Harich) 600   26,40   veehoudersche  
62. 65 Haring Botes de Vries ( * 31 mei 1857 te Harich) 200   8,80   koemelker Stinsenwei 22
64. 66 Jan Hendrik Schutter ( * 14 februari 1880 te Wijckel) 200   8,80   kastelein Stinsenwei 20
65. 67 Sjetske Roskam( * 2 decmber 1839 te Nijemirdum) -   -   - / weduwe Lute Hoekstra achter Stinsenwei 20
68. 68 Albert Louwsma ( * 5 mei 1855 te Sondel) -   -   arbeider Stinsenwei 18
67a . 69 Wiepkjen Louwsma ( * 20 augustus 1860 te Wijckel) -   -   - / weduwe Reinder de Jong Stinsenwei 18
67. 70 Aaltje Bos ( * 29 juni 1832 te Joure) -   -   - / weduwe Pier Haringsma Stinsenwei 18
66. 71 Hiltje Ottema ( * 4 mei 1850 te Workum) -   -   - Stinsenwei 18
  72 Nederlands Hervormde Kerk           Stinsenwei 16
72. 73 Anne Polderboer ( * 11 december 1853 te Wijckel) -   -   arbeider  
73. 74 Herre B de Boer ( * 10 februari 1841 te Harich) -   -   koopman  
75. 75 Freerk Smink ( * 28 januari 1878 te Harich) -   -   van boerenbedrijf  
77. 76 Eeuwe Jan Hoekstra ( * 26 april 1873 te Harich) -   -   arbeider  
78. 77 Gerben Hoekstra ( * 4 oktober 1877 te Harich) -   -   arbeider  
83. 78 Jacob de Jong ( * 2 mei 1884 te Harich) -   -   arbeider  
84. 79 Uilke Hoekstra ( * 24 april 1834 te Balk) -   -   werkman  
  80 watermolen            
84a. 81 Jan D. Dijkstra ( * 29 oktober 1846 te Oosterzee) 1000   44,-   veehouder  
85. 82 Jouke Tuinier ( * 28 september 1858 te Nijemirdum) 2750   121,-   veehouder  
87. 83 Engele Volberda ( * 6 februari 1858 te Woudsend) -   -   koopman Trophornsterweg 5
86. 84 Pieter J. Klijnstra ( * 3 augustus 1843 te Oudega HON) 50   2,20   koemelker woning gesloopt in 1929
86a. 85 Lolke Klijnstra ( * 4 mei 1875 te Elahuizen) 50   2,20   arbeider  
100. 86 Klaas Dijkstra ( * 29 noveber 1878 te Koudum) 1000   44,-   veehouder Tsjamkedykje 4
  87 watermolen            
99. 88 Grietje van der Zee ( * 14 sep. 1845 te Mirns en Bakhuizen) 2350   103,40   veehoudersche / weduwe B Albada Tsjamkedykje 3
  89 watermolen            
98. 90 Hielke Hijlkema ( * 11 februari 1844 te Tjerkgaast) 1050   46,20   veehouder Tsjamkedykje 1
97. 91 Bouwe de Boer ( * 16 februari 1858 te Sondel) 200   8,80   arbeider  
97. 92 Sijbolt de Boer ( * 26 oktober 1876 te Idzega) -   -   koetsier  
96. 93 Tiete Veldstra ( * 8 november 1847 te Stavoren) -   -   - / weduwe ? Bremer  
95. 94 Bokke Miedema ( * 21 augustus 1868 te Hennaard) 200   8,80   smidsknecht  
94. 95 Pier van der Werf ( * 27 februari 1864 te Joure)         arbeider  
  96 petroleumbewaarplaats           Pypsterstikke
93. 97 Meije Smink ( * 29 december 1839 te Wijckel) 2050   90,20   veehouder Lorbuorren 4
92. 98 Douwe Hijlarides ( * 28 oktober 1858 te Teroele 2075   91,30   veehouder Lorbuorren 3
91. 99 Wisse de Jong ( * 28 mei 1862 te Sint Nicolaasga) 1775   78,10   veehouder Lorbuorren 1 en 2
90. 100 Hendrikje Schaap ( * 16 maart 1842 te Harich) 175   7,70   - Wilhelminastraat 76
88. 101 Yke Schaap ( * 27 februari 1851 te Harich) 1150   50,60   veehouder Wilhelminastraat 76
82. 102 Brant van der Goot ( * 31 oktober 1872 te Harich) 4350   191,40   veehouder  
81. 103 Trijntje Bouma ( * 10 oktober 1854 te Nijemirdum) -   -   -  
80. 104 Freerk Wierstra ( * 10 oktober 1877 te Harich) 50   2,20   werkman  
  105 varkenshok            
76. 106 Gerrit Bolkestein ( * 27 juli 1883 te Harderwijk) 1200   52,80   predikant Stinsenwei 1
74. 107 Meine Meinesz ( * 25 maart 1842 te Sloten 4700   206,80   fabrikant  
71. 108 Johannes Felkers ( * 3 juli 1872 te Jorwerd) 750   33,-   hoofd der school Stinsenwei 9
- 109 Openbare Lagere School           Stinsenwei 11
63. 110 Stoffel Bouwstra ( * 17 maart 1853 te Hemelum) 1800   79,20   veehouder Stinsenwei 13
61. 111 Jan Baukes van der Goot ( * 20 februari 1835 te Balk) 3050   134,20   veehouder  
61. 111 Bauke Jans van der Goot ( * 18 november 1862 te Ruigahuizen) 50   2,20   ?  
59. 112 Anne Visser ( * 5 maart 1849 te Tjerkgaast) 300   13,20   veehouder  
57a.   vervallen            
57. 113 Wijbren Landman ( * 23 februari 1835 te Eesterga) 500   22,-   ?  
56a. 114 Lammert de Jager ( * 2 februari 1853 te Balk) 50   2,20   arbeider  
56. 115 Anne Roskam ( * 3 oktober 1845 te Harich) -   -   arbeider  
55a. 116 Geert Bouma ( * 8 september 1864 te Hemelum) -   -   arbeider  
48a. 117 Hans Schilstra ( * 21 mei 1883 te Hemelum) -   -   boerenknecht  
24d. 118 Wietske van der Zee ( * 4 februa 1847 te Sloten Frl) -   -   ?  
24c. 119 Jan Sijtsma ( * 24 oktober 1840 te Harich) -   -   winkelier  
24b. 120 Wiebe de Blaauw ( * 15 oktober 1857 te Wijckel) -   -   arbeider  
24a. 121 Stoffel de Koe ( * 13 oktober 1875 te Elahuizen) 100   4,40   van boerenbedrijf  
24. 122 Feike S de Vries ( * 15 augustus 1840 te Sondel) 1050   46,20   veehouder  
23. 123 Willem Asma ( * 6 januari 1848 te Balk) 200   8,80   particulier opzichter  
21. 124 Hendrik Schotanes ( * 16 november 1854 te Wijckel) -   -   arbeider  
21a 125 Jan Draaier ( * 17 maart 1867 te Balk) -   -   werkman  
20. 126 Rijkholt Smink ( * 20 juni 1876 te Harich) 275   12,10   veehouder  
19. 127 Pieter Thibaudier ( * 29 maart 1840 te Balk) 500   22,-   veehouder  
                 
hoofdelijke omslag Harich
huisnummers van 1890 - 1910        
  huisnummers in 1911 belastbaar      
    naam, geboortedatum en plaats inkomen aanslag beroep huidig adres (2020)
18. 128 Jelte Dijkstra ( * 12 oktober 1851 te Oosterzee) 1000   44,-   veehouder  
17. 129 Durk Wierstra ( * 17 juli 1876 te Harich) 325   14,30   veehouder  
14. 130 Anne Tjaarda ( * 21 september 1849 te Joure) 850   37,40   veehouder Frisbuorren ?
15. 131 Sjoerd de Vries ( * 2 december 1855 te Broek) 1450   63,80   veehouder Frisbuorren ?
16. 132 Gabe Grouwstra ( * 8 augustus 1841 te Sloten) 50   2,20   koemelker Houtdyk 7 (gesloopt)
22. 133 Age van der Goot ( * 19 februari 1872 te Wijckel) -   -   arbeider Houtdyk
  134 magazijn           Houtdyk
  135 mestverzameling           Houtdyk
109. 136 Rein Bets ( * 5 november 1870 te Balk) 250   11   melktapper Houtdyk 1
108k 137 Pieter Wignand ( * 29 maart 1870 te Balk); 125   5,50   fabrieksarbeider Gaaikemastraat 61
108j 138 Pieter Ykes van der Wal ( * 13 december 1878 te Hemelum) 100   4,40   fabrieksarbeider Gaaikemastraat 60
108i 139 Harmen de Jong ( * 12 maart 1880 te Balk) 100   4,40   kaasmaker Gaaikemastraat 59
108h 140 Tjerk Deinema ( * 15 februari 1871 te Hallum) 350   15,40   kaasmaker Gaaikemastraat 58
108g 141 Kleis de Lange ( * 5 september 1872 te Balk) 100   4,40   fabrieksarbeider Gaaikemastraat 57
108f 142 Jan Kuperus ( * 12 december 1874 te Harich) 175   7,70   arbeider Gaaikemastraat 56
108e 143 Sjoerd Haantjes ( * 23 december 1874 te Molkwerum) 225   9,90   machinist Gaaikemastraat 55
108d 144 Berend Cornelis Stok ( * 14 november 1887 te Leeuwarden) 200   8,80   brievenbesteller Gaaikemastraat 54
108c 145 Maaike Kuperus ( * 30 december 1872 te Berlikum) -   -   --, wed. Douwe Sijtsma Gaaikemastraat 53
108b 146 Dooitje Koornstra ( * 26 oktober 1869 te Balk) -   -   werkman Gaaikemastraat 52
108a 147 Nanne Kuperus ( * 19 september 1867 te Roordahuizum) 2100   92,40   directeur zuivelfabriek Gaaikemastraat 48
  148 zuivelfabriek            
108 149 Jacobus Eppinga ( * 21 september 1837 te Harlingen) -   -   werkman Gaaikemastraat 46
107 150 Ids Valk, arbeider ( * 17 juni 1855 te Koudum) -   -   arbeider Gaaikemastraat 46a
102 151 Pieter Tjebbes Bouwhuis, ( * 9 april 1876 te Nijemirdum) 100   4,40   koetsier Gaaikemastraat 31
101 152 Betze de Vries ( * 28 oktober 1851 te Balk) -   -   schipper Gaaikemastraat 30
  153 turfschuur            
  154 hooischuur            
  155 koetshuis            
  156 slachtplaats            
103 157 Gerben Frankena ( * 11 januari 1837 te Mirns en Bakhuizen) 250   11,-   veekoopman Gaaikemastraat
104 158 Tetje Herder ( * 15 maart 1852 te Oosterhaule) -   -   - / weduwe. J Koornstra Gaaikemastraat
105 159 Anne de Jong ( 13 december 1856 te Sloten) -   -   koopman Gaaikemastraat
106 160 Jacob de Graaf ( * 31 december 1851 te Balk) -   -   arbeider Gaaikemastraat
  161 hooischuur            
100a 162 slachtplaats           Wilheminastraat 7
100b 163 Pieter Rinkema ( * 22 juni 1848 te Balk) 300   13,20   koopman / veehouder Wilheminastraat 9
100c 164 Bouwe Faber ( * 9 november 1883 te Winsum) 50   2,20   machinist Wilheminastraat 11
100d 165 Fedde Hornstra ( * 18 februari 1878 te Harich) 100   4,40   veekoopman Wilhelminastraat 15
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 13 december 2020 laatste wijziging: 26-10-2022