hoofdelijk omslag Wijckel dienstjaar 1898
 
De hoofdelijke omslag is een gemeentelijke belasting ingesteld bij de gemeentewet van 1851.
Belasting geheven door de gemeente Gaasterland over het dienstjaar 1898. Het bedrag achter de naam is het inkomen na aftrek van f 300,- voor noodzakelijk levensonderhoud. In de laatste kolom staat het bedrag dat betaald moest worden. Het percentage aan belasting dat geheven werd is 4,8% van het belastbaar inkomen. Bewoners met een inkomen van f 300,- en lager staan niet op deze lijst.
De volgorde van de lijst is de huisnummering in Wijckel in 1898. Deze begint op de ?? en eindigt ??
 
Wijckel
huisnummers van 1890 - 1910 belastbaar inkomen aanslag    
  volgnummer    
    naam, geboortedatum en plaats beroep huidig adres (2020)
1. 463 Marten Brands van der Goot ( * 2 augustus 1838 te Balk) fl. 7000,- fl. 336,00 veehouder  
2. 464 Pieter Cornelis Nijdam ( * 6 december 1834 te Haskerdijken) fl. 1700,- fl. 81,60 veehouder  
2a. 465 Jacobje Baaijma ( * 20 juli 1838 te Oudemirdum) fl. 100,- fl. 4,50 ?  
3. 466 Otte Roelofs Bouwstra ( * 20 juni 1843 te Mirns en Bakhuizen) fl. 3000,- fl. 144,00    
4. -- Douwe Albada ( * 17 januari 1852 te Sloten Frl) fl. - fl. - werkman  
5. -- Wibbe Albada ( * 17 augustus 1847 te Sloten Frl) fl. - fl. - ?  
6. 467 Luitjen Ykema ( * 21 april 1836 te Sloten Frl) fl. 200,- fl. 9,60 veehouder  
7. -- Willem de Jong ( * 20 oktober 1850 te Balk) fl. - fl. -- ?  
8. 468 Age Cnossen ( * 12 januari 1872 te Hommerts) fl. 425,- fl. 20,40 veehouder  
9. 469 Bouwe Popkes de Boer ( * 3 februari 1862 te Friens) fl. 1900,- fl. 91,20 veehouder  
10. 470 Watze Tjebbes Hepkema ( * 13 februari 1850 te Oudeschoot) fl. 1500,- fl. 72,00 veehouder  
11. -- Jelte Kok ( * 10 april 1836 te Wijckel) fl. - fl. - zonder beroep  
12. -- Evert Haagsma ( * 19 mei 1837 te Eesterga) fl. - fl. - werkman  
13. -- Berend Luinenburg ( * 8 januari 1858 te Wijckel) fl. - fl. - werkman  
14. -- Jan A. Monkelbaan ( * 14 april 1836 te Wijckel) fl. - fl. - werkman  
15. -- Rients Stremler ( * 19 februari 1849 te Oudemirdum) fl. - fl. - werkman  
11a. 471 Willem J. van de Wetering ( * 9 juli 1861 te Wijckel) fl. 25,- fl. 1,20 ?  
16. 472 Meinte Schilstra ( * 9 december 1861 te Oosthem) fl. 500,- fl. 24,- hoofd der school Jeen Hornstraweg 6
17. 473 Herre Postma ( * 6 februari 1845 te Wijckel) fl. 200,- fl. 9,60 veehouder Jeen Hornstraweg 2
  474 Jantje Hofman fl. 25,- fl. 1,20    
18. 475 Jacob Breimer ( * 29 april 1839 te Oosterzee) fl. 900,- fl. 43,20 bakker Iwert 1
19. 476 Wybren S. de Boer ( * 10 juni 1863 te Nijemirdum) fl. 50,- fl. 2,40 koopman  
20. 477 Bokke R. de Vries ( * 19 maart 1848 te Wijckel) fl. 350,- fl. 16,80 winkelier Iwert 2
21. -- Sijbrigje de Vries ( * 11 april 1824 te Wijckel) fl. - fl. - zonder beroep  
21a. -- Hjerre Kampen ( * 28 juni 1832 te Sint Nicolaasga) fl. - fl. - zonder beroep  
21b. -- Hinke van der Zwaag ( * 6 april 1851 te Joure) fl. - fl. - werkman  
22. -- Sieger Lijklema ( * 4 juli 1838 te Wijckel) fl. - fl. - schoenmaker  
23. -- Gerrit van den Bosch ( * 21 augustus 1852 te Wijckel) fl. - fl. - werkman  
24. 478 Abe Tjalma ( * 15 november 1851 te Mirns en Bakhuizen) fl. 1050,- fl. 50,40 veehouder  
25. 479 Luitjen Prins ( * 25 januari 1847 te Molkwerum) fl. 1200,- fl. 57,60 veehouder  
26. 480 Riekele de Groot ( * 23 april 1867 te Offingawier) fl. 850,- fl. 40,80 veehouder  
27. 481 Jan Stoffelsma ( * 24 januari 1827 te Harich ) fl. 50,- fl. 2,40 zonder beroep  
28. 482 Peke Hoekstra ( * 9 maart 1847 te Oudeschoot ) fl. 25,- fl. 1,20 werkman  
29. 483 Hains Bosma ( * 26 februari 1843 te Hemelum ) fl. 1300,- fl. 62,40 veehouder  
30. -- Atte Roskam ( * 24 mei 1845 te Wijckel ) fl. - fl. - werkman  
30a -- Lolke Luinenburg ( * 17 mei 1867 te Wijckel ) fl. - fl. - arbeider  
31. -- Wiebe Kooiker ( * 26 januari 1823 te Wijckel) fl. - fl. - zonder beroep  
32. -- Siebe Schotanus ( * 2 augustus 1831 te Wijckel) fl. - fl. - werkman  
33. -- Kornelis Ottema ( * 13 januari 1837 te Sondel) fl. - fl. - werkman  
33a. -- Age van der Meer ( * 18 maart 1858 te Oudega HON) fl. - fl. - slager  
34. 484 Jentje Pieters Dijkstra ( * 21 februari 1849 te Dijken) fl. 1000,- fl. 48,- veehouder  
35. 485 Pier G. Leffertstra ( * 17 april 1843 te Wijckel) fl. 1100,- fl. 52,80 veehouder  
36. --              
37. -- Benjamin Stegenga ( * 10 januari 1841 te Wijckel ) fl. - fl. - werkman  
35. 486 Jantje Wind ( * 3 augustus 1806 te Rotsterhaule) fl. 500,- fl. 24,- zonder beroep  
35.? 487 Klaaske Leffertstra ( * 29 januari 1879 te Wijckel) fl. 100,- fl. 4,80 zonder beroep  
Wijckel
huisnummers van 1890 - 1910 belastbaar inkomen aanslag    
  volgnummer    
    naam, geboortedatum en plaats beroep huidig adres (2020)
38. 488 Pieter Leffertstra ( * 14 april 1851 te Wijckel) fl. 1200,- fl. 57,60 veehouder  
39. -- Afke Ykema ( * 28 april 1838 te Wijckel) fl. - fl. - zonder beroep  
40. 489 Geeske J. van der Goot ( * 14 juni 1832 te Balk) fl. 100,- fl. 4,80 zonder beroep  
41. -- Scholte Luinenburg ( * 7 januari 1826 te Wijckel) fl. - fl. - werkman  
41a. -- Tjebbe Dijkstra ( * 17 april 1842 Sondel) fl. - fl. - zonder beroep  
41b. -- Pieter Wildschut ( * 27 oktober 1845 te Sloten Frl) fl. - fl. - werkman  
42. -- Meinse Feenstra ( * 18 mei 1857 te Oudemirdum) fl. - fl. - werkman  
42a. -- Jan Jans Postma ( * 12 januari 1833 te Sneek) fl. - fl. - werkman  
43. -- Harmen de Vries ( * 27 juli 1821 te Wijckel) fl. - fl. - wagenaar  
44. -- Jan M. Mous ( * 23 juli 1840 te Balk) fl. - fl. - werkman  
45. -- Jacob Damstra ( * 2 oktober 1835 te Balk) fl. - fl. - werkman  
45a. -- Jelle M. van der Goot ( * 10 april 1865 te Wijckel) fl. - fl. - arbeider  
46. -- Jacob Postma ( * 5 juni 1874 te Sondel) fl. - fl. - zonder beroep  
47. 490 Hendrik Haringsma ( * 4 januari 1850 te Balk) fl. 50,- fl. 2,40 veehouder  
48. -- Neeltje Thijsseling ( * 11 december 1841 te Sloten Frl.) fl. - fl. - zonder beroep  
49. -- Jurjen Mous ( * 25 januari 1843 te Balk) fl. - fl. - werkman  
50. -- Marten van der Goot ( * 21 juli 1835 te Balk) fl. - fl. - inlands kramer  
51. -- Janke Bakker ( * 1 juli 1850 te Kolderwolde) fl. - fl. - zonder beroep  
52. -- Catharina Lexmond ( * 27 juli 1838 te Lemmer) fl. - fl. - zonder beroep  
53. 491 Hendrik Eppinga ( * 27 oktober 1829 te Balk) fl. 150,- fl. 7,20 veehouder?  
53a -- Willem Beuckens ( * 21 januari 1837 te Harich) fl. - fl. - werkman  
54. -- geen bewoners            
55. -- Popke de Vlugt ( * 19 maart 1870 te Hindeloopen) fl. - fl. - ?  
56. -- Jelle Schotanus ( * 7 oktober 1833 te Wijckel) fl. - fl. - werkman  
56a. -- Auke de Vreeze ( * 17 mei 1863 te Hemelum) fl. - fl. - arbeider  
57. -- Andries Bouma ( * 2 december 1865 te Nijemirdum) fl. - fl. - werkman  
58. -- Hendrik Herres Stegenga ( * 11 maart 1850 te Wijckel) fl. - fl. - werkman  
59. -- Sijtze van der Molen ( * 3 mei 1862 te Oldelamer) fl. - fl. - werkman  
60. -- Pieter Deinum ( * 14 februari 1846 te Sloten Frl.) fl. - fl. - werkman  
61. -- Cornelis Bergsma ( * 2 januari 1865 te Wijckel) fl. - fl. - werkman  
62. 492 Bokke M. de Vries ( * 4 maart 1844 te Wijckel) fl. 25,- fl. 1,20 werkman  
63. -- Fimke de Vries ( * 24 februari 1826 te Oldeholtpade) fl. - fl. - ?  
63a 493 Klaaske de Jong ( * 21 november 1819 te Oudehaske) fl. 100,- fl. 4,80 ?  
64. --              
65. -- Uilke Otter ( * 9 november 1834 te Echten) fl. - fl. - wagenaar Menno van Coehoornweg 4
66. -- Jan Joukes Posthuma ( * 21 mei 1865 te Balk) fl. - fl. - werkman  
67. -- pastorie, geen bewoners           Menno van Coehoornweg 6
68. -- Tetje van der Sluis ( * 23 mei 1831 te Elahuizen) fl. - fl. - winkel in kruiden  
69. -- Siebe Visma ( * 16 april 1816 te Koudum) fl. - fl. - werkman  
70. 494 Peke J. Hofman ( * 22 september 1865 te Follega) fl. 25,- fl. 1,20 tuinman  
71. 495 Tjietje Roskam ( * 16 juni 1830 te Wijckel) fl. 150,- fl. 7,20 veldwachter  
72. -- geen bewoners            
73. 496 Siebrand van der Goot ( * 15 januari 1842 te Woudsend) fl. 1200,- fl. 57,60 veehouder  
74. 497 Sjoerd Kortekamp ( * 30 september 1835 te Heeg) fl. 100,- fl. 4,80 werkman  
75. 498 Robijn de Jong ( * 3 september 1836 te Oudemirdum) fl. 1400,- fl. 67,20 veehouder  
76. -- Bauke Boukes ( * 19 augustus 1858 te Wijckel) fl. - fl. - werkman  
77. -- Franke Luinenburg ( * 19 augustus 1858 te Wijckel) fl. - fl. - werkman  
78. -- Wopkjen Tuinier ( * 4 november 1848 te Sondel) fl. - fl. - ?  
79. -- Johannes Schotanus ( * 27 oktober 1822 te Oudemirdum) fl. - fl. - wegwerker  
  499 Kerst R. de Jong ( * ) fl. 25,- fl. 1,20 ?  
80. 500 Jurjen J. van de Wetering ( * 19 mei 1857 te Wijckel) fl. 300,- fl. 14,40 veehouder  
  501 Yme R. Bouwstra ( * ) fl. 300,- fl. 14,40    
81. 502 Minne R. Bouwstra ( * 2 oktober 1848 te M & Bakhuizen ) fl. 1000,- fl. 48,- veehouder  
82. -- Louw Sinnema ( * 17 juli 1847 te Wijckel) fl. - fl. - werkman  
83. 503 Hette de Jong ( * 21 januari 1859 te Nijemirdum) fl. 100,- fl. 4,80 timmerknecht  
84. -- geen bewoners            
84a -- Hendrik Schotanus ( * 9 januari 1862 te Wijckel) fl - fl. - werkman  
84b. -- Bouwe van Elsloo ( * 28 september 1846 te Sloten) fl - fl. - werkman  
85. 504 Titte Beuckens ( * 21 juni 1863 te Oudemirdum) fl. 25,- fl. 1,20 ?  
86. 505 Hendrik J. Luinenburg ( * 6 april 1853 te Wijckel) fl. 250,- fl. 12,00 veehouder Menno van Coehoornweg 31
87. 506 Jan P. de Vries ( * 25 oktober 1837 te Wijckel) fl. 25,- fl. 1,20 schoenmaker  
87. 507 Pieter P. de Vries ( * 19 januari 1854 te Wijckel) fl. 25,- fl. 1,20 ?  
88. -- Theunis Schilstra ( * 6 november 1840 te Woudsend) fl. - fl. - werkman  
89. -- Sjoerd van der Schuit ( * 9 februari 1854 te Nijega HON) fl. - fl. - winkel in kruiden  
90. -- Bauke van der Sluis ( * 23 mei 1861 te Langweer) fl. - fl. - winkelier  
91. 508 Hendrik R. Bouwstra ( * 8 december 1844 te M. & Bakhuizen) fl. 200,- fl. 9,60 veehouder  
92. -- Tijs Ages van der Meer ( * 14 juli 1845 te Sloten Frl.) fl. - fl. - werkman  
92a. -- Jan Jacobs Luinenburg ( * 23 augustus 1856 te Wijckel) fl. - fl. - inlands kramer  
92b. -- Albert Jans Smink ( * 7 juli 1872 te Oosterzee) fl. - fl. - werkman  
92c. -- Willem Kortekamp ( * 16 februari 1868 te Ruigahuizen) fl. - fl. - arbeider  
92d. -- Klaas Klazes Visser ( * 4 maart 1825 te Warga) fl. - fl. - zonder beroep  
92e. -- Wabe P. de Vries ( * 14 juli 1839 te Sloten) fl. - fl. - werkman  
93. -- Gerrit H. Schotanus ( * 25 juni 1840 te Wijckel) fl. - fl. - werkman  
94. -- Jan Kortekamp ( * 19 oktober 1842 te Wijckel) fl. - fl. - werkman  
95. 509 Hendrikus Hattink ( * 6 april 1865 te Rhenen) fl. 1700,- fl. 81,60 arts  
96. 510 Pieter Hofstee ( * 27 april 1851 te Schoterdijken) fl. 200,- fl. 9,60 herbergier Jachtlustweg 16
97. -- Jouke Posthuma ( * 30 mei 1838 te IJlst) fl. - fl. - winkel in kruiden  
98.                
99. 511 Feike Dooitze Hoekstra ( * 26 november 1850 te Ytens) fl. 200,- fl. 9,60 boekdrukker  
100. 512 Rintje Schutter ( * 24 april 1848 te Wijckel) fl. 300,- fl. 14,40 veehandelaar  
100a. 513 Roel Hofstee ( * 6 december 1853 te Doniaga) fl. 50,- fl. 2,40 koetsier  
101. -- Jelte Visser ( * 28 oktober 1864 te Beneden Knijpe) fl. - fl. - werkman  
102. -- Getje Bruinsma ( * 28 januari 1817 te Wijckel) fl. - fl. - ?  
103. -- Siebren Boukes ( * 25 februari 1822 te Heeg) fl. - fl. - timmerman  
104. -- Folkert Homma ( * 18 augustus 1838 te Balk) fl. - fl. - werkman  
104a. -- Rinkje Luinenburg ( * 25 aug. 1844 te M & Bakhuizen) fl. - fl. - ?  
105. -- Klaas Koornstra ( * 14 januari 1842 te Wijckel ) fl. - fl. - werkman  
106. -- Jacob Smit ( * 7 februari 1841 te Wijckel ) fl. - fl. - werkman  
107. 514 Haye Hettinga ( * 20 december 1834 te Heeg) fl. 200,- fl. 9,60 veehouder  
108. 515 Luitjen Mulder ( * 31 oktober 1868 te Oudemirdum) fl. 175,- fl. 8,40 veehouder  
108a. -- geen bewoners            
109. -- Wiebe Haringsma ( * 12 september 1853 te Balk) fl. - fl. - werkman  
110. 516 Jacob Jongstra ( * 13 december 1829 te Balk) fl. 50,- fl. 2,40 werkman  
110a. -- Jan J. Jongstra ( * 25 juli 1864 te Wijckel) fl. - fl. - arbeider  
111. -- Jan Schram ( * 27 januari 1875 te Balk) fl. - fl. - werkman  
112. -- Jan Homma ( * 8 oktober 1866 te Balk) fl. - fl. - arbeider  
113. -- Pieter Geerts Tuinier ( * 4 april 1818 te Balk) fl. - fl. - ?  
114. -- geen bewoners            
114a. -- Pieter H. van Dijk ( * 2 juni 1831 te Wijckel ) fl. - fl. - werkman  
115. -- Anne Boukes ( * 1 oktober 1862 te Wijckel) fl. - fl. - ?  
116. -- Jan H. de Wilde ( * 24 juli 1840 te Wijckel) fl. - fl. - werkman  
117. 517 Anne Meijes van der Schuit ( * 2 september 1849 te HON) fl. 200,- fl. 9,60 ?  
117. 518 Jan Meijes v.d. Schuit ( * 31 januari 1859 te Nijega HON) fl. 100,- fl. 4,80 ?  
118. 519 Sietze P. Jongsma ( * 13 mei 1855 te Wijckel) fl. 50,- fl. 2,40 werkman  
119. -- Hendrik Folmer ( * 22 januari 1866 te Wijckel) fl. - fl. - werkman  
120. 520 Douwe M. de Vries ( * 7 augustus 1852 te Sondel) fl. 350,- fl. 16,80 veehouder Lynbaen 24
Wijckel
huisnummers van 1890 - 1910 belastbaar inkomen aanslag    
  volgnummer    
    naam, geboortedatum en plaats beroep huidig adres (2020)
121, -- Lijkle Bremer ( * 16 februri 1823 te Sondel) fl. - fl. - werkman  
122. -- Betze Schram ( * 19 oktober 1842 te Balk) fl. - fl. - timmerknecht  
123. -- Jacob L. Bremer ( * 21 februari 1870 te Wijckel) fl. - fl. - werkman  
124. 521 Melchert Vogelzang ( * 22 april 1849 te M & B) fl. 200,- fl. 9,60 veehouder  
124a. -- geen bewoners            
125. -- Hylkjen Schotanus ( * 6 september 1826 te Wijckel) fl. - fl. - ?  
126. -- Walte Veldman ( * 9 augustus 1844 te Harich) fl. - fl. - werkman  
127. -- Johannes Thibaudier ( * 27 december 1843 te Balk) fl. - fl. - werkman  
128. 522 Benjamin Stegenga ( * 10 februari 1841 te Wijckel) fl. 50,- fl. 2,40 werkman  
129. -- Jacob Luinenburg ( * 4 februari 1828 te Sondel) fl. - fl. - werkman  
130. -- Pier Koornstra ( * 28 maart 1847 te Wijckel) fl. - fl. - werkman  
131. -- geen bewoners            
132. -- Jurjen Jongstra ( * 23 januari 1837 te Balk) fl. - fl. - werkman  
133. -- Wiebe Binnes Westerhof ( * 1 mei 1816 te Buitenpost) fl. - fl. - werkman  
134. -- Sijbren Baker ( * 17 mei 1862 Goënga) fl. - fl. - kuiper  
135. -- Marten Aukema ( * 17 september 1851 te Wijckel) fl. - fl. - werkman  
136. -- Johannes Meijer ( * 25 december 1841 te Wolvega) fl. - fl. - werkman  
137. -- Albert Duif ( * 12 maart 1847 te Balk) fl. - fl. - werkman  
137a. 523 Foeke Dijkstra ( * 19 maart 1858 te St. Johannesga) fl. 50,- fl. 2,40 veehouder Iwert 6 ???
138. 524 Wiebren J. de Boer ( * 30 juni 1842 te Lemmer) fl. 900,- fl. 43,20 veehouder  
139. 525 Leffert Beuckens ( * 24 november 1856 te Wijckel) fl. 425,- fl. 20,40 veehouder  
140. 526 Christoffel Meijer ( * 19 januari 1854 te Wijckel) fl. 100,- fl. 4,50 tuinier  
141. 527 Willem F. Beuckens ( * 25 september 1829 te Wijckel) fl. 625,- fl. 30,- veehouder  
142. 528 Jan J. Reekers ( * 21 december 1842 te Hemelum) fl. 100,- fl. 4,50 veekoopman Wikelerdyk 42
143. 529 Stoffel van der Gaast ( * 22 oktober 1834 te Tjerkgaast) fl. 900,- fl. 43,20 veehouder  
144. -- Elisabeth Waijer ( * 11 januari 1817 te HON) fl. - fl. -    
145. -- Abe de Vries ( * 17 november 1844 te Wijckel) fl. - fl. - wagenaar Wikelerdyk 40
146. -- Sjoerd Sjoerds ( * 5 maart 1865 te Balk) fl. - fl. - werkman Wikelerdyk
147. -- Hendrik B van der Goot ( * 15 maart 1841 te Wijckel) fl. - fl. - arbeider Wikelerdyk 24
148. -- Louw Baima ( * 12 maart 1867 te Oudega HON) fl. - fl. - arbeider Wikelerdyk
149. -- Albert Dirks Duijf ( * 12 maart 1854 te Balk) fl. - fl. - veehouder Wikelerdyk 9A
  530 Dirk Duijf ( * ) fl. 225,- fl. 10,80    
150. 531 Johannes Huisman ( * 29 juli 1854 te Nieuweschoot) fl. 200,- fl. 9,60 rijksveldwachter  
151. 532 Baukje Wijbrands ( * 1 oktober 1824 te Stavoren) fl. 300,- fl. 14,40 ?  
152. 533 Roelof Dijkstra ( * 3 april 1831 te Delfstrahuizen) fl. 1000,- fl. 48,- veehouder Wikelerdyk 16
152. 534 Jeen Dijkstra ( * 11 februari 1859 te Oldetrijne) fl. 100,- fl. 4,80 van veehouderij Wikelerdyk 16
153. --             Wikelerdyk 12
153a. 535 Willem den Broeder ( * 16 sep. 1845 te St. Annaland) fl. 1100,- fl. 52,50 rijksontvanger Wikelerdyk 10
153b. 536 Akke Wierda ( * 20 november 1835 te St. Nicolaasga) fl. 1000,- fl. 48,- zonder beroep Wikelerdyk 8
153c. 537 Jarig Boersma ( * 21 maart 1825 te Nijemirdum fl. 500,- fl. 24,- zonder beroep Wikelerdyk 8
153d. 538 Hendrik Kappen ( * 27 sep. 1854 te Nieuwe Pekela) fl. 300,- fl. 14,40 rijkscommmies Wikelerdyk 6
154. -- Wieger Otter ( * 15 februari 1822 te Wijckel) fl. - fl. - ? Wikelerdyk 4 / sloop
155. 539 Johannes Albada ( * 22 februari 1862 te Harich) fl. 700,- fl. 33,60 veehouder Raadhuisstraat 45 en 46
                 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 30 oktober 2022 laatste wijziging: 31-10-2022