hoofdelijk omslag Sondel dienstjaar 1898

 
De hoofdelijke omslag is een gemeentelijke belasting ingesteld bij de gemeentewet van 1851.
Belasting geheven door de gemeente Gaasterland over het dienstjaar 1898. Het bedrag achter de naam is het inkomen na aftrek van f 300,- voor noodzakelijk levensonderhoud. In de laatste kolom staat het bedrag dat betaald moest worden. Het percentage aan belasting dat geheven werd is 4,8% van het belastbaar inkomen. Bewoners met een inkomen van f 300,- en lager staan niet op deze lijst.
De volgorde van de lijst is de huisnummering in Sondel in 1898. Deze begint op de ?? en eindigt ??
 
hoofdelijke omslag Sondel
huisnummers van 1890 - 1910        
  volgnummer belastbaar      
    naam, geboortedatum en plaats inkomen aanslag beroep huidig adres (2020)
1 427 Jan Jans de Jong ( * 15 augustus 1830 te Sondel) 50   2,40   werkman  
  428              
  429              
  430              
  431              
  432              
  433              
  434              
  435              
  436              
  437              
  438              
  439              
  440              
  441              
  442              
  443              
  444              
  445              
  446              
  447              
  448              
  449              
  450              
  451              
  452              
  453              
  454              
  455              
hoofdelijke omslag Sondel
huisnummers van 1890 - 1910        
  volgnummer belastbaar      
    naam, geboortedatum en plaats inkomen aanslag beroep huidig adres (2020)
  456              
  457              
  458              
  459              
  460              
  461              
  462              
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: ?? laatste wijziging: 25-11-2020