hoofdelijk omslag Ruigahuizen dienstjaar 1898
 
De hoofdelijke omslag is een gemeentelijke belasting ingesteld bij de gemeentewet van 1851.
Belasting geheven door de gemeente Gaasterland over het dienstjaar 1898. Het bedrag achter de naam is het inkomen na aftrek van f 300,- voor noodzakelijk levensonderhoud. In de laatste kolom staat het bedrag dat betaald moest worden. Het percentage aan belasting dat geheven werd is 4,8% van het belastbaar inkomen. Bewoners met een inkomen van f 300,- en lager staan niet op deze lijst.
De volgorde van de lijst is de huisnummering in Ruigahuizen in 1898. Deze begint op de Tsjerkhofleane 4 en eindigt bij de Lutswâl.
 
Ruigahuizen
huisnummers van 1890 - 1910        
  volgnummer belastbaar      
    naam, geboortedatum en plaats inkomen aanslag beroep huidig adres (2020)
1 540 Age Siemens Bouwhuis 375   18,00   landbouwer Tsjerkhofleane 4
  541 Johannes van der Meer 550   26,40      
  542 Fokke Klijnsma 25   1,20      
  543 Libbe van der Meer 300   14,40      
  544 Anne Wierstra 150   7,20      
  545 Broer van Dijk 300   14,40      
  546 Wietze Bosma 50   2,40      
  547 Pieter van der Hoff 100   4,80      
  548 Roelof Bajema 825   39,60      
26 549 Luitjen Sijbrens Dooper ( * 22 mei 1839 te Balk) 500   24,00   landbouwer Lutswâl 14
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: ?? laatste wijziging: 25-11-2020