hoofdelijk omslag Oudemirdum dienstjaar 1898

 
De hoofdelijke omslag is een gemeentelijke belasting ingesteld bij de gemeentewet van 1851.
Belasting geheven door de gemeente Gaasterland over het dienstjaar 1898. Het bedrag achter de naam is het inkomen na aftrek van f 300,- voor noodzakelijk levensonderhoud. In de laatste kolom staat het bedrag dat betaald moest worden. Het percentage aan belasting dat geheven werd is 4,8% van het belastbaar inkomen. Bewoners met een inkomen van f 300,- en lager staan niet op deze lijst.
De volgorde van de lijst is de huisnummering in Oudemirdum in 1898. Deze begint op de ?? en eindigt ??
 
hoofdelijke Oudemirdum
huisnummers van 1890 - 1910        
  volgnummer belastbaar      
    naam, geboortedatum en plaats inkomen aanslag beroep huidig adres (2020)
1 329 Jan Freerks Beuckens ( * 31 januari 1833 te Oudemirdum) 1050   50,40   veehouder  
  330 Jan Klijnstra 650   31,20   veehouder  
  331 Jacob L. van der Hoff 1275   61,20      
  332              
  333              
  334              
  335              
  336              
  337              
  338              
  339              
  340              
  341              
  342              
  343              
  344              
  345              
  346              
  347              
  348              
  349              
  350              
  351              
  352              
  353              
  354              
  355              
  356              
  357              
  358              
hoofdelijke omslag Oudemirdum
huisnummers van 1890 - 1910        
  volgnummer belastbaar      
    naam, geboortedatum en plaats inkomen aanslag beroep huidig adres (2020)
  359              
  360              
  361              
  362              
  363              
  364              
  365              
  366              
  367              
  368              
  369              
  370              
  371              
  372              
  373              
  374              
  375              
  376              
  376              
  377              
  378              
  379              
  380              
  381              
  382              
  383              
  384              
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: ?? laatste wijziging: 23-10-2022