hoofdelijk omslag Nijemirdum dienstjaar 1898

 
De hoofdelijke omslag is een gemeentelijke belasting ingesteld bij de gemeentewet van 1851.
Belasting geheven door de gemeente Gaasterland over het dienstjaar 1898. Het bedrag achter de naam is het inkomen na aftrek van f 300,- voor noodzakelijk levensonderhoud. In de laatste kolom staat het bedrag dat betaald moest worden. Het percentage aan belasting dat geheven werd is 4,8% van het belastbaar inkomen. Bewoners met een inkomen van f 300,- en lager staan niet op deze lijst.
De volgorde van de lijst is de huisnummering in Nijemirdum in 1898. Deze begint op de ?? en eindigt ??
 
hoofdelijke omslag Nijemirdum
huisnummers van 1890 - 1910        
  volgnummer belastbaar      
    naam, geboortedatum en plaats inkomen aanslag beroep huidig adres (2020)
1 --- Afke Lyklema ( * 11 december 1821 te Balk) -   -   --  
1a --- Walter Brouwer ( * 21 december 1825 te Mirns en Bakhuizen) -   -   werkman  
1b 385 Jan Aukema ( * 29 maart 1859 te Wijckel) 25   1,20   koopman  
2 386 Eize de Jong 750   36,00      
3 387 Sieger Beuckens ( * 14 januari 1867 te Nijmirdum) 700   33,60   veehouder  
  388              
  389              
  390              
hoofdelijke omslag Nijemirdum
huisnummers van 1890 - 1910        
  volgnummer belastbaar      
    naam, geboortedatum en plaats inkomen aanslag beroep huidig adres (2020)
  391              
  392              
  393              
  394              
  395              
  396              
  397              
  398              
  399              
  400              
  401              
  402              
  403              
  404              
  405              
  406              
  407              
  408              
  409              
  410              
  411              
  412              
  413              
  414              
  415              
  416              
  417              
  418              
  419              
  420              
  421              
  422              
  423              
hoofdelijke omslag Nijemirdum
huisnummers van 1890 - 1910        
  volgnummer belastbaar      
    naam, geboortedatum en plaats inkomen aanslag beroep huidig adres (2020)
  424              
  425              
  426              
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: ?? laatste wijziging: 25-11-2020