hoofdelijk omslag Mirns en Bakhuizen dienstjaar 1898

 
De hoofdelijke omslag is een gemeentelijke belasting ingesteld bij de gemeentewet van 1851.
Belasting geheven door de gemeente Gaasterland over het dienstjaar 1898. Het bedrag achter de naam is het inkomen na aftrek van f 300,- voor noodzakelijk levensonderhoud. In de laatste kolom staat het bedrag dat betaald moest worden. Het percentage aan belasting dat geheven werd is 4,8% van het belastbaar inkomen. Bewoners met een inkomen van f 300,- en lager staan niet op deze lijst.
De volgorde van de lijst is de huisnummering in Mirns en Bakhuizen in 1898. Deze begint op de ?? en eindigt ??
 
Mirns en Bakhuizen
huisnummers van 1890 - 1910        
  volgnummer belastbaar      
    naam, geboortedatum en plaats inkomen aanslag beroep huidig adres (2020)
1 239 Fedde Trinks ( * 11 augustus 1836 te Balk) 200   9,60   veehouder  
2 240 Johannes Boersma ( * 8 november 1885 te Mirns en Bakhuizen) 500   24,00   veehouder  
3 241 Auke Koopman ( * 14 augustus 1834 te Munnikeburen) 725   34,80   veehouder  
4 242 Antje Bouwstra ( * 2 augustus 1843 te Hemelum) 1100   52,80   veehoudster  
5 243 Johannes Schotanus ( * 5 september 1845 te M en B) 1250   60,00   veehouder  
6 244 Otte Luinenburg         rentmeester  
7 -- Mientje de Jong ( * 15 november 1841 te Hemelum --   --   werkman  
8 245 Douwe Zandstra         werkman  
9 246 Abe Keuning         veehouder  
10 247 Gerrit Ypes Walstra         wagenaar  
11 -- Froukje Falkena --   --   --  
12 248 Johannes Joukes Kampen         werkman  
12a 249 Jurrit Jansma         veehouder  
13a 250 Jacob Oosterwoud         koetsier  
13 251 jonkheer J.H.F.K. van Swinderen         burgemeester  
13 252 freule J.C.J. van Swinderen            
13 253 freule Q.J.J. van Swinderen            
14 -- Abraham van der Werf         werkman  
15 254 Jozef Negenman         werkman  
15a 255 Rintje Veltman         werkman  
  256 Ype Kampen            
17 -- Peke Salverda         werkman  
17a 257 Eite Eitstra         tuinman  
18 258 Rinke Boersma         veehouder  
19 259 Cornelis Bouma         timmerman  
20 260 Watze Tromp         veehouder  
Mirns en Bakhuizen
huisnummers van 1890 - 1910        
  volgnummer belastbaar      
    naam, geboortedatum en plaats inkomen aanslag beroep huidig adres (2020)
  261              
  262              
  263              
  264              
  265              
  266              
  267              
  268              
  269              
  270              
  271              
  272              
  273              
  274              
  275              
  276              
  277              
  278              
  279              
  280              
  281              
  282              
  283              
  284              
  285              
  286              
  287              
  288              
  289              
  290              
  291              
  292              
  293              
Mirns en Bakhuizen
huisnummers van 1890 - 1910        
  volgnummer belastbaar      
    naam, geboortedatum en plaats inkomen aanslag beroep huidig adres (2020)
  294              
  295              
  296              
  297              
  298              
  299              
  300              
  301              
  302              
  303              
  304              
  305              
  306              
  307              
  308              
  309              
  310              
  311              
  312              
  313              
  314              
  315              
  316              
  317              
  318              
  319              
  320              
  321              
  322              
  323              
  324              
  325              
  326              
Mirns en Bakhuizen
huisnummers van 1890 - 1910        
  volgnummer belastbaar      
    naam, geboortedatum en plaats inkomen aanslag beroep huidig adres (2020)
  327 Jan Monkelbaan            
  328 Johannes Konst            
                 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: ?? laatste wijziging: 25-11-2020