hoofdelijk omslag Harich dienstjaar 1898
 
De hoofdelijke omslag is een gemeentelijke belasting ingesteld bij de gemeentewet van 1851.
Belasting geheven door de gemeente Gaasterland over het dienstjaar 1898. Het bedrag achter de naam is het inkomen na aftrek van f 300,- voor noodzakelijk levensonderhoud. In de laatste kolom staat het bedrag dat betaald moest worden. Het percentage aan belasting dat geheven werd is 4,8% van het belastbaar inkomen. Bewoners met een inkomen van f 300,- en lager staan niet op deze lijst.
De volgorde van de lijst is de huisnummering in Harich in 1898. Deze begint op Westerein 23 bij Dierenpension Immermoed en eindigt bij de "voormalige" zuivelfabriek Harich aan de Gaaikemastraat 48 te Balk
 
hoofdelijke omslag 1898 Harich
huisnummers van 1890 - 1910 belastbaar inkomen aanslag    
  volgnummer    
    naam, geboortedatum en plaats beroep huidig adres (2020)
1. 170 Johannes Minnes Baukema ( * 12 maart 1862 te Harich) fl. 50,- fl. 2,40 koemelker / watermolenaar Westerein 23
2. 171 Andries Bergsma ( * 25 januari 1829 te Oudemirdum) fl. 1000,- fl. 45,00 veehouder Westerein 24
3. 172 Abe Boersma ( * 1 september 1859 te Harich) fl. 1000,- fl. 45,00 veehouder Westerein 14 / 14a
4. -- Siemen van der Werf ( * 21 november 1823 te M. en B.) fl. - fl. - werkman  
5. -- Siemen Betzema ( * 11 februari 1827 te Balk) fl. - fl. - werkman  
6. 173 Sijbrigje de Jong ( * 12 augustus 1837 te Mirns en bakhuizen) fl. 25,- fl. 1,20 koemelker  
7. 174 Jelle Albada ( * 15 mei 1858 te Harich) fl. 675,- fl. 32,40 veehouder  
8. 175 Gooitske Bergstra ( * 5 september 1843 te Nijega) fl. 1400,- fl. 67,20 ? Westerein 12
9. 176 Hans Hornstra ( * 30 mei 1864 te Wijckel) fl. 500,- fl. 24,00 veehouder Westerein 10
10. 177 Pier Koopmans ( * 23 april 1833 te Balk) fl. 500,- fl. 24,00 veehouder  
11. -- Anne Haringsma ( * 10 september 1835 te Oudemirdum) fl. - fl. - werkman  
12. 178 Pier Piersma ( * 28 december 1867 te Goingarijp) fl. 575,- fl. 27,60 veehouder  
13. -- Arjen Bruinsma ( * 28 januari 1836 te Harich) fl. - fl. - werkman  
14. 179 Anne Tjaarda ( * 21 september 1849 te Joure) fl. 575,- fl. 27,60 veehouder  
15. 180 Sjoerd de Vries ( * 2 december 1865 te Broek) fl. 1125,- fl. 54,00 veehouder  
16. 181 Gabe Gerbens Grouwstra ( * 8 augustus 1841 te Sloten Frl) fl. 50,- fl. 1,20 werkman Houtdyk 7
17. 182 Jelte Dijkstra ( * 12 oktber 1851 te Oosterzee fl. 750,- fl. 36,00 veehouder  
18. 183 Jan Douwes Dijkstra ( * 31 oktober 1847 te Oosterzee) fl. 800,- fl. 38,40 veehouder  
19. 184 Pieter Thibaudier ( * 29 maart 185 te Balk) fl. 200 fl. 9,60 veehouder  
20. 185 Andries R de Vries ( * 18 oktober 1839 te Oudega HO) fl. 300,- fl. 14,40 veehouder  
21a. -- Jan D. van der Molen ( * 10 juni 1874 te Kolderwolde) fl. - fl. - werkman  
22. 186 Durk van der Molen ( * 8 maart 1835 te Sint Johannesga) fl. 50,- fl. 2,40 werkman Houtdyk 6
23. 187 Willem Asma ( * 6 januari 1848 te Balk) fl. 100,- fl. 4,80 dagloner  
24. 188 Feike de Vries ( * 15 augustus 1840 te Sondel) fl. 700,- fl. 33,60 veehouder  
24a. -- Wietske van der Zee ( * 4 februari 1847 te Sloten Frl) fl. - fl. - --, wed. Rijkholt de Wilde  
24b. -- Wiebe de Blaauw ( * 15 oktober 1857 te Wijckel) fl. - fl. - werkman  
24c. -- Jan Sietsma ( * 24 oktober 1840 te Harich) fl. - fl. - werkman  
24d. -- Jan van Wijngaarden ( * 3 mei 1839 te Idskenhuizen) fl. - fl. - werkman  
25. 189 Pieter Roskam ( * 1 mei 1848 te Harich) fl. 150,- fl. 7,20 winkel in kruiden  
25a. -- Klaas Haringsma ( * 17 februari 1833 te Oudemirdum) fl. - fl. - werkman  
26. -- Anne Jacobs Betzema ( * 30 september 1838 te Harich) fl. - fl. - timmerman  
27. -- Marten Homma ( * 21 februari 1855 te Balk) fl. - fl. - werkman  
28. 190 Auke Prins ( * 31 juli 1857 te Woudsend) fl. 100,- fl. 4,80 broodbakker  
29. -- Atte Bakker ( * 27 april 1840 te Harich) fl. - fl. - werkman  
29a. -- Mattheus Negenman ( * 1 sep 1842 te Mrins en Bakhuizen) fl. - fl. - werkman  
30. -- Lijkle Wierstra ( * 22 december 1835 te Harich) fl. - fl. - tapper en winkelier  
30a. 191 Hielke Buwalda ( * 9 april 1833 te Lemmer) fl. 25,- fl. 1,20 huisverver  
31. -- Bauke van der Meer ( * 10 oktober 1841 te Oudega HO) fl. - fl. - werkman  
31a. -- Atze Idzes Bergsma ( * 27 april 1863 te Wijckel) fl. - fl. - arbeider  
32. -- Gerben Hoekstra ( * 18 december 1841 te Terband) fl. - fl. - werkman  
32a. -- Pieter Hoekstra ( * 24 oktber 1834 te Terband) fl. - fl. - werkman  
33. -- Johannes Hijlkema ( * 28 februari 1860 te Harich) fl. - fl. - winkel in kuiden  
34. -- Douwe Johannes Homma ( * 23 mei 1861 te Balk) fl. - fl. - werkman  
34a. -- Jacob Planting ( * 16 juli 1856 te Balk) fl. - fl. - --  
34b. 192 Aaltje van der Werf ( * 7 mrt 1826 te Mrins en Bakhuizen) fl. 25,- fl. 1,20 --  
35. -- Tjeerd Wijckelsma ( * 16 september 1844 te Harich) fl. - fl. - werkman  
35a. -- Harmke Huisman ( * 20 augustus 1852 te Balk) fl. - fl. - --, wed. Jolke van der Meer  
36. 193 Pieter D Hijlkema ( * 21 jan 1862 te Mirns en Bakhuizen) fl. 225,- fl. 10,80 veehouder  
    L. A van der Meer            
37. -- Tjitske Draaijer ( * 3 januari 1873 te Harich) fl. - fl. - --  
37a. 194 Anne J. Konst fl. 200,- fl. 9,60 timmerman  
38. -- Siemen Pieters van Dijk ( * 9 december 1868 te Balk) fl. - fl. - werkman  
39. 195 Gerlof Boonstra ( * 4 maart 1833 te Wijckel) fl. 25,- fl. 1,20 werkman  
40. -- Pieter Siemens van Dijk ( * 9 juni 1838 te Joure) fl. - fl. - werkman  
                 
hoofdelijke omslag 1898 Harich
huisnummers van 1890 - 1910 belastbaar inkomen aanslag    
  volgnummer    
    naam, geboortedatum en plaats beroep huidig adres (2020)
41. -- Meine Kouwenhoven ( * 17 juni 1824 te Sondel) fl. - fl. - werkman  
41. 196 Berend Meines Kouwenhoven ( * 2 april 1865 te Harich) fl. 250,- fl. 12,00 onderwijzer  
42. -- Foekje van der Kamp ( * 5 mei 1813 te Mirns en Bakhuizen) fl. - fl. - inlandskramer in kruiden  
43. 197 Marten de Wilde ( * 6 mei 1845 te Harich) fl. 25,- fl. 1,20 werkman  
44. 198 Wiebe Wierstra ( * 17 juli 1865 te Harich) fl. 50,- fl. 2,40 --  
44a. 199 Feike Falkena ( * 23 december 1846 te Sondel) fl. 750,- fl. 36,00 veehouder  
45. 200 Anne B. Bokma ( * 2 juni 1859 te Boornzwaag) fl. 700,- fl. 33,60 veehouder  
46. 201 Cornelis Boersma ( * 16 september 1822 te Wijckel) fl. 1100,- fl. 52,80 veehouder  
47. -- Sjoerd Pelsma ( * 21 maart 1849 te Balk) fl. - fl. - koopman  
48. -- Sibbele Pietersma ( * 11 juni 1828 te Balk) fl. - fl. - werkman  
49. 202 Durk Ymes Haarsma ( * 9 augustus 1837 te Mirns en Bakhuizen) fl. 1275,- fl. 61,20 veehouder  
50. -- Hylke Portijk ( * 26 februari 1842 te Harich) fl. - fl. - wegwerker  
51.                
52. -- Luitjen Duijff ( * 19 juni 1843 te Balk) fl. - fl. -    
53. -- Douwe H. de Boer ( * 4 oktober 1835 te Tjerkgaast) fl. - fl. - werkman  
54. 203 Uilkje Bergstra ( * 26 januari 1839 te Harich) fl. 1100,- fl. 52,80 veehoudster, wed. Swart  
55. 204 Klaas Tromp ( * 31 augustus 1840 te Harich) fl. 1750,- fl. 84,00 veehouder  
56. -- Anne Roskam ( * 3 oktober 1845 te Harich) fl. - fl. - werkman  
56a. 205 Lammert de Jager ( * 2 februari 1853 te Balk) fl. 50 fl. 2,40 werkman  
57. 206 Auke Sonsma ( * 21 augustus 1853 te Oudega HON) fl. 50 fl. 2,40 vleeschhouwer  
57a. -- Lammert Draaijer ( * 28 juli 1824 te Stavoren) fl. - fl. - werkman  
58. -- Rein Wiebes Haringsma ( * 24 november 1852 te Harich) fl. - fl. - timmerman  
58a. 207 Wiebren Jongstra ( * 14 februari 1853 te Hemelum) fl. 25,- fl. 1,20 werkman  
59. 208 Anne Annes Visser ( * 5 maart 1849 te Tjerkgaast) fl. 300,- fl. 14,40 veehouder  
60. 209 Walte J. Wierstra ( * 30 december 1840 te Harich) fl. 300,- fl. 14,40 zonder  
61. 210 Jan Brands van der Goot ( * 20 februari 1835 te Balk) fl. 1775,- fl. 85,20 veehouder Stinsenwei 15
62. -- Dooije Bijl ( * 30 augustus 1817 te Idskenhuizen) fl. - fl. - --  
62a. 211 Haring Botes de Vries ( * 31 maart 1857 te Harich) fl. 100,- fl. 4,80 -- Stinsenwei 22
63. 212 Stoffel Bouwstra ( * 20 maart 1853 te Hemelum) fl. 900,- fl. 43,20 veehouder Stinsenwei 13
64. 213 Bokke van der Wal ( * 3 december 1857 te Nijega HON) fl. 300,- fl. 14,40 winkelier en herbergier Stinsenwei 20
65. 214 Lute Peekes Hoekstra ( * 23 juni 1837 te Wijckel) fl. 50,- fl. 2,40 werkman  
66. -- Yke Polderboer ( * 7 september 1820 te Harich) fl. - fl. - schoenmaker  
67. -- Pier Wiebes Haringsma ( * 24 jui 1831 te Oudega HON) fl. - fl. - werkman  
67a. -- Reinder de Jong ( * 27 februari 1852 te Harich) fl. - fl. -    
68. -- Albert Louwsma ( * 5 mei 1855 te Sondel) fl. - fl. - werkman  
69.                
70.                
71. 215 Jan Pelsma ( * 20 november 1864 te Balk) fl. 450,- fl. 21,60 onderwijzer  
72. --- Anne Polderboer ( * 12 december 1853 te Wijckel) fl. - fl. - werkman  
73. 216 Herre Bokkes de Boer ( * 10 februari 1841 te Wijckel) fl. 300,- fl. 14,40 veekoopman  
74. 217 Meine Meinesz ( * 25 maart 1842 te Sloten Frl) fl. 3700,- fl. 177,60 fabrikant  
74. 218 Anne Meinesz ( * 16 februari 1867 te Heerenveen) fl. 200,- fl. 9,60 --  
75. 219 Douwe Dijkstra ( * 1 juli 1862 te Koudum) fl. 25,- fl. 1,20 huisknecht  
76. 220 Hendrikus Hazelager ( * 22 juni 1871 te Amsterdam) fl. 1100,- fl. 52,80 predikant  
77. -- Aemilius Wijckelsma ( * 30 januari 1842 te Wijckel) fl. - fl. - werkman  
78. 221 Siemen A. Wierstra ( * 23 februari 1833 te Harich fl. 100,- fl. 4,80 werkman  
79. --- Trijntje Boumans ( * 14 oktober 1854 te Sondel) fl. - fl. - --, weduwe Gerrit Haringsma  
80. --- Douwe Sikkes ( * 28 juli 1857 te Hemelum) fl. - fl. - arbeider  
81. 222 Stoffel Doorenspleet ( * 11 maart 1823 te Balk) fl. 25,- fl. 1,20 werkman  
82. 223 Antje Tromp ( * 7 september 1872 te Balk) fl. 7350,- fl. 352,80 --, weduwe Hijlke van der Goot  
83. --- Eeuwe Jan Hoekstra ( * 26 april 1873 te Harich) fl. - fl. -- werkman  
84. 224 Uilke Hoekstra ( * 24 april 1834 te Balk) fl. 25,- fl. 1,20 werkman  
85. 225 Jouke Tuinier ( * 28 september 1858 Nijemirdum) fl. 1450,- fl. 69,60 veehouder  
86. 226 Pieter Klijnstra ( * 3 augustus 1843 Oudega HON fl. 25,- fl. 1,20 koemelker  
87. --- Engele Volberda ( * 6 februari 1858 te Woudsend) fl. - fl. -- werkman  
88. 227 Yke Schaap ( * 27 februari 1851 te Harich) fl. 250,- fl. 12,00 veehouder  
89. --- geen bewoners   -   - -  
90. 228 Atze Schaap ( * 10 augustus 1819 te Roordahuizen) fl. 350 fl. 16,80 -  
 
hoofdelijke omslag 1898 Harich
huisnummers van 1890 - 1910 belastbaar inkomen aanslag    
  volgnummer    
    naam, geboortedatum en plaats beroep huidig adres (2020)
91. 229 Auke Hettes de Vries ( * 9 mei 1839 te Snikzwaag) fl. 800,- fl. 38,40 veehouder Lorbuorren 1,2
92. 230 Douwe Hilarides ( * 28 ktber 1868 te Harich) fl. 650,- fl. 31,20 veehouder Lorbuorren 3
93. 231 Meije Smink ( * 26 december 1839 te Wijckel) fl. 1250,- fl. 60,00 veehouder Lorbuorren 4
94. --- Anne van der Werf ( * 2 juni 1871 te Harich fl. - fl. - scheepstimmerman Meerweg 27
95. --- Gooitjen van der Werf ( * 24 december 1865 te Harich) fl. - fl. - schipper Meerweg 27
96. --- Wiebe Haringsma ( * 17 maart 1866 te Harich) fl. - fl. - -- Meerweg 27
96a. --- Pier van der Werf ( * 27 februari 1864 te Joure) fl. - fl. - scheepstimmerknecht Meerweg 27
97. --- Regina Wheda ( * 13 februari 1836 te Joure) fl. - fl. - --, wed. Dom. van der Werf Meerweg 27
98. 232 Hielke Klazes Hielkema ( * 11 feb. 1844 te Tjerkgaast) fl. 800,- fl. 38,40 veehouder Tsjamkedykje 1
99. 233 Lijkle Lijklema ( * 15 april 1837 te Balk) fl. 600,- fl. 28,80 veehouder Tsjamkedykje 3
99. 234 Siebren Lieuwes Visser ( * 21 maart 1865 te Harich) fl. 100,- fl. 4,80   Tsjamkedykje 3
100. 235 Jouke Beuckens ( * 1 februari 1858 te Nijemirdum) fl. 600,- fl. 28,80 veehouder Tsjamkedykje 4
101. --- Wiepkje Fortuin ( * 5 juli 1842 te Balk) fl. - fl. - koopvrouw Gaaikemastraat 30
102. --- Popke van der Weij ( * 18 mei 1831 te Blauwhuis) fl. - fl. - melktapper Gaaikemastraat 31
103. 236 Gerben Frankena ( * 11 jan. 1837 te Mirns en Bakhuizen) fl. 150,- fl. 7,20 veekoopman Gaaikemastraat 35-38
104. --- Lijsbert Frankena ( * 9 augustus 1857 te Balk) fl. - fl. - --, wed. Hendrikus de Jong Gaaikemastraat 35-38
105. 237 Hijlke de Vries ( * 1 april 1839 te Warns) fl. 50,- fl. 2,40 olieslagersknecht Gaaikemastraat 35-38
106. --- Johannes Koornstra ( * 8 april 1853 te Balk) fl. - fl. - werkman Gaaikemastraat 35-38
107. --- Age Wierda ( * 5 mei 1855 te Oudemirdum) fl. - fl. - werkman Gaaikemastraat 46, 46a
108. --- Jacobus Eppenga ( * 28 september te Harlingen) fl. - fl. - werkman Gaaikemastraat 46, 46a
108a. 238 Nanne Kuperus ( * 19 september 1867 te Roordahuizum) fl. 1700,- fl. 81,60 directeur zuivelfabriek Gaaikemastraat 48
109.                

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 7 augustus 2020 laatste wijziging: 24-10-2022