hoofdelijk omslag Balk dienstjaar 1898
 
De hoofdelijke omslag is een gemeentelijke belasting ingesteld bij de gemeentewet van 1851.
Belasting geheven door de gemeente Gaasterland over het dienstjaar 1898. Het bedrag achter de naam is het inkomen na aftrek van f 300,- voor noodzakelijk levensonderhoud. In de laatste kolom staat het bedrag dat betaald moest worden. Het percentage aan belasting dat geheven werd is 4,8% van het belastbaar inkomen. Bewoners met een inkomen van f 300,- en lager staan niet op deze lijst.
De volgorde van de lijst is de huisnummering in Balk in 1898. Deze begint aan de Meerweg, waar nu de Stipe is, steekt ongeveer bij de voormalige zuivelfabriek de Luts over om dan weer bij de Volharding uit te komen.
 
hoofdelijke omslag 1898 Balk
volgnummer belastbaar inkomen aanslag    
  huisnummer van 1890 - 1910    
    naam, geboortedatum en plaats beroep huidig adres (2018)
1. 1 Trijntje Siegers Falkena ( * 28 mei 1844 te Sondel) fl. 500,- fl. 24,00 veehoudersche Meerweg 23
2. 2 Geeltje Theunis de Jong ( * 6 oktober 1813 te Harich) fl. 250,- fl. 12,00 zonder beroep Meerweg 22
-- 3 pakhuis           Meerweg 21
-- 4 Foeke Hogendorff ( * 3 oktober 1842 te Balk) fl. - fl. - timmermansknecht Meerweg 20
3. 5 Pier Krul ( * 7 april 1850 te Koudum) fl. 50,- fl. 2,40 zonder beroep Meerweg 19
4. 6 Roelof Groenewold ( * 10 maart 1855 te Zuidbroek) fl. 50,- fl. 2,40 olieslagersknecht Meerweg 19
-- 7 Arent Schram ( * 18 december 1844 te Balk) fl. - fl. - verversknecht Meerweg 18
5. 8 Minne van Dijk ( * 30 juli 1866 te Balk) fl. 50,- fl. 2,40 olieslagerskencht Meerweg 18
6. 9 Tjipke Vermooten ( * 3 september 1854 te Sloten Frl) fl. 50,- fl. 2,40 timmerknecht Meerweg 17
7. 9a Dirk Brandsma ( * 29 december 1853 te Oldeboorn) fl. 50,- fl. 2,40 korenmolenaar Meerweg 17
8. 10 Meine Lieuwes Visser ( * 3 mei 1862 te Harich) fl. 50,- fl. 2,40 arbeider Meerweg 16
9.   Gerrit van der Hoff fl. 25,- fl. 1,20    
10. 11 Johannes Tijsses van Hout ( * 28 oktober 1839 te Dokkum) fl. 200,- fl. 9,60 timmerman Meerweg 15
11. 11 Klaas van Hout ( * 15 oktober 1877 te Balk) fl. 50,- fl. 2,40 klerk Meerweg 15
-- 12 Froukje Alberts Wierda ( * 18 januaari 1818 te Sloten) fl. - fl. - ? Meerweg 14
-- 13 pakhuis           Meerweg 13
12. 14 Christiaan Damstra ( * 30 januari 1842 te Balk) fl. 25,- fl. 1,20 veehouder Meerweg 12
13. 15 Evert Luitjens Dooper ( * 8 maart 1863 te Balk) fl. 200,- fl. 9,60 voerman Pypsterstikke (13) 3
14. 16 Willem Piers Piersma ( * 3 maart 1834 te Balk) fl. 200,- fl. 9,60 timmerman Pypsterstikke (11) 1
-- 17 Aafke Piersma ( * 6 april 1831 te Balk) fl. - fl. - ? Pypsterstikke (9) 1
-- 18 Trijntje Wiersma ( * 23 november 1833 te Harlingen) fl. - fl. - winkeliersche in kruidenierswaren Pypsterstikke (7) 1
15. 19 Hisse Lijcklema ( * 31 mei 1844 te Sybrandaburen) fl. 50,- fl. 2,40 schipper Pypsterstikke (5) 1
-- 20 ?           Pypsterstikke (3)
16. 21 Jan Harmens Poppes ( * 28 december 1833 te Balk) fl. 400,- fl. 19,20 stoombootkapitein Pypsterstikke (1)
17. 22 Izaak Arnoud D. Hemsing ( * 27 november 1840 te Balk) fl. 300,- fl. 14,40 stoombootkapitein Meerweg 11
18. 23 Jan Obes Visser ( * 12 september 1845 te Balk) fl. 550,- fl. 26,40 zonder beroep Meerweg 10
19. 24 Hendrikje van der Gaast ( * 29 juni 1846 te Tjerkgaast) fl. 200,- fl. 9,60 zonder beroep Meerweg 9
20. 25 Jan Jansz Honig ( * 27 mei 1887 te Koog aan de Zaan) fl. 1900,- fl. 91,20 predikant Meerweg 8
-- 26 ?            
21. 27 Jan Rinzes Hoekstra ( * 10 juni 1855 te Balk) fl. 200 fl. 9,60 slager Meerweg 7
22. 27 Grietje van der Baan ( * 22 april 1873 te Drachten) fl. 175 fl. 8,40 onderwijzeres Meerweg 7 ?
23. 28 Cornelia Visser ( * 30 november 1837 te Balk) fl. 700 fl. 33,60 zonder beroep Meerweg 6
-- 29 Antje Tromp ( * 7 september 1844 te Balk) fl. - fl. -   Meerweg 5
24. 30 Jan Rijpkema ( * 16 oktober 1865 te Sneek) fl. 300 fl. 14,40 logementhouder Meerweg 4
25. 31 Wiebe Wijnstra ( * 29 augustus 1860 te Wons) fl. 300 fl. 14,40 bakker Meerweg 3
26. 32 Johannes B. Coevoets ( * 30 juli 1848 te Utrecht) fl. 500 fl. 24,00 hoofdonderwijzer bijz. school Meerweg 2
-- 32 school           Meerweg 1
27. 33 Doede Bleeker ( * 25 november 1854 te Koudum) fl. 300 fl. 14,40 koperslager van Swinderenstraat 1
28. 34 Scholte Pieters Drijfhout ( * 12 oktober 1833 te Balk) fl. 200 fl. 9,60 wagenmaker van Swinderenstraat 2
29. 34 Pieter Scholtes Drijfhout ( * 20 november 1870 te Balk) fl. 500 fl. 24,00 telegrafist van Swinderenstraat 2
30. 35 Jans Hermans Steinhorst ( * 10 november 1842 te Haren) fl. 1200 fl. 57,60 bakker van Swinderenstraat 3
31. 36 Reitze Jaarsma ( * 24 oktober 1854 te Sneek) fl. 1500 fl. 72,00 predikant van Swinderenstraat 4
                 
hoofdelijke omslag 1898 Balk
volgnummer belastbaar inkomen aanslag    
  huisnummer van 1890 - 1910    
    naam, geboortedatum en plaats beroep huidig adres (2018)
32. 36 Egberdina Hester Santeé ( * 12 juli 1816 te Groningen) fl. 700,- fl. 33,60 zonder van Swinderenstraat 4
-- 37 ?           van Swinderenstraat 5
-- 37 Hervormde Kerk           van Swinderenstraat 6
-- 38 ?           van Swinderenstraat 7
33. 39 Age Hofstra ( * 17 oktober 1857 te Balk) fl. 300,- fl. 14,40 goudsmid van Swinderenstraat 8
34. 39a Lucas Bouwman ( * 6 november 1852 te Oudemirdum) fl. 50,- fl. 2,40 timmerknecht van Swinderenstraat 8
35. 40 Simon Kingma (* 26 januari 1860 Boxum) fl. 200,- fl. 9,60 winkelier van Swinderenstraat 9
36. 41 Wiebren Boersma ( * 21 november 1840 te Wijckel) fl. 700,- fl. 33,60 huis- en rijtuigschilder van Swinderenstraat 10
37. 42 Harmen Jans de Jong ( * 4 februari 1843 te Sloten) fl. 1500.- fl. 72,00 winkelier in kruiden van Swinderenstraat 11
38. 43 dr. Jan Cornelis Tromp ( * 2 juli 1855 te Balk) fl. 10200,- fl. 489,60 arts van Swinderenstraat 11
39. 43 mr. Cornelis Jan Tromp ( * 21 november 1858 te Balk) fl. 7700,- fl. 369,60 kandidaat notaris van Swinderenstraat 11
40. 44 Tjitte de Haan ( * 23 december 1874 te Hemelum) fl. 50,- fl. 2,40 kleermaker van Swinderenstraat 12
41. 45 Jacob Siemens de Jong ( * 6 december 1854 te Balk) fl. 300,- fl. 14,40 winkelier in manufacturen van Swinderenstraat 13
42. 46 Bernard Hendrik ten Brink ( * 7 november 1833 te Sloten) fl. 900,- fl. 43,20 winkelier in manufacturen van Swinderenstraat 14
43. 47 Sipke Schilstra ( * 29 oktober 1841 te Wijckel) fl. 800,- fl. 38,40 werkman van Swinderenstraat 15
44. 48 Uilke de Haan ( * 21 juni 1855 te Dokkum) fl. 500,- fl. 24,00 zadelmaker van Swinderenstraat 16
45. 49 Jacob Timmer ( * 24 mei 1858 te Leek) fl. 1200,- fl. 57,60 hoofd der school van Swinderenstraat 17
46. 50 Jeltje Tromp ( * 29 januari 1828 te Woudsend) fl. 3700,- fl. 177,60 zonder beroep van Swinderenstraat 19
47. 51 Petronella Tichelaar ( * 14 november 1807 te Makkum) fl. 5200,- fl. 249,60 zonder beroep van Swinderenstraat 20
48. 52 Poppe Tjerks van der Feer ( * 15 december 1861 te Balk) fl. 300,- fl. 14,40 schipper en winkelier van Swinderenstraat 21
49. 53 Lieuwe Johannes Dooper ( * 9 september 1871 te Balk) fl. 300,- fl. 14,40 grossier van Swinderenstraat 22
50. 54 Rinze Sipkes Boonstra ( * 30 sep. 1832 te Gorredijk) fl. 300,- fl. 14,40 schoenmaker van Swinderenstraat 24
51. 55 Bendiks Zuiderveld ( * 17 september 1799 te Elahuizen) fl. 1900,- fl. 91,20 zonder beroep van Swinderenstraat 26
-- 56 Tjeerd Pieters Rekers ( * 27 april 1871 te Balk) fl. - fl. - grofsmid van Swinderenstraat 27
52. 57 Pier Boorsma ( * 21 september 1859 te Franeker) fl. 400,- fl. 19,20 onderwijzer van Swinderenstraat 29
53. 58 Trijntje Martens van der Goot ( * 1 oktober 1848 te Balk) fl. 500,- fl. 24,00 winkelier van Swinderenstraat 30
54. 59 Gerben Jacobs Hettinga ( * 27 augustus 1837 te Makkum) fl. 500,- fl. 24,00 koperslager van Swinderenstraat 31
55. 60 Karel Buwalda ( * 12 december 1851 te Sloten) fl. 50,- fl. 2,40 schoenmaker van Swinderenstraat 32
56. 60a Jacobus Hettinga ( * 8 mei 1866 te Balk) fl. 50,- fl. 2,40 koperslagersknecht van Swinderenstraat 32
57. 61 Jaitje Willems Kuiper ( * 11 mei 1835 te Balk) fl. 100,- fl. 4,80 wagenmaker van Swinderenstraat 38
58. 62 Cornelis W. de Jong ( * 14 november 1830 te Balk) fl. 700,- fl. 33,60 bakker van Swinderenstraat 39
59. 62 Hidde Cornelis de Jong ( * 22 februari 1860 te Midlum) fl. 25,- fl. 1,20 bakker van Swinderenstraat 39
60. 63 Ieda de Vries ( * 27 april 1814 te Woudsend) fl. 500,- fl. 24,00 winkelier van Swinderenstraat 40
61. 64 Pieter ten Woude ( * 4 augustus 1838 te Oudemirdum) fl. 300,- fl. 14,40 kastelein van Swinderenstraat 41
62. 65 Siebren Teppema ( * 22 september 1845 te Tirns) fl. 700,- fl. 33,60 koopman en winkelier van Swinderenstraat 42
63. 66 Tijs Sjoerds Tijsma ( * 26 januari 1839 te Balk) fl. 500,- fl. 24,00 winkel in galanteriën van Swinderenstraat 43
64. 67 Ferdinand Keulen ( * 30 april 1858 te Hemelum) fl. 700,- fl. 33,60 manufacturier van Swinderenstraat 44
                 
hoofdelijke omslag 1898 Balk
volgnummer belastbaar inkomen aanslag    
  huisnummer van 1890 - 1910    
    naam, geboortedatum en plaats beroep huidig adres (2018)
65. 67 Marten H van der Goot ( * 1 sep. 1819 te Oudemirdum) fl. 200,- fl. 9,60 zonder van Swinderenstraat 44
66. 68 Tjidze van den Bosch ( * 26 januari 1866 te Balk) fl. 50,- fl. 2,40 winkelier van Swinderenstraat 45
-- 69 Hilbert de Vries ( * 22 oktober 1846 te Oudega HON) fl. - fl. - ? van Swinderenstraat 47
-- 70 geen bewoners           van Swinderenstraat 48
67. 71 Tjibbe Sloterdijk ( * 18 november 1850 te Balk) fl. 700,- fl. 33,60 bakker van Swinderenstraat 50
68. 72 Pier de Jong ( * 29 mei 1846 te Balk) fl. 250,- fl. 12,00 postbode van Swinderenstraat 51
-- 72a Oene Bremer ( * 2 augustus 1874 te Koudum) fl. - fl. -- werkman van Swinderenstraat 51
69. 72b Ulbe van der Weij ( * 14 september 1869 te Tzum) fl. 175,- fl. 8,40 onderwijzer van Swinderenstraat 51
70. 73 Arend Sikkes ( * 18 mei 1853 te Mirns en Bakhuizen) fl. 100,- fl. 4,80 winkel in kruidenierswaren van Swinderenstraat 52
71. 74 Siemon Franken ( * 17 februari 1850 te Grouw) fl. 300,- fl. 14,40 bakker van Swinderenstraat 54
72. 75 Jurjen Pelsma ( * 25 mei 1869 te Balk) fl. 100,- fl. 4,80 grofsmid van Swinderenstraat 55
-- 75a Andreas Paulus Hoekema ( * 7 januari 1836 te Tirns) fl. - fl. -- stalknecht van Swinderenstraat 55
73. 76 Sied Ykes de Jong ( * 3 augustus 1849 te Wijckel) fl. 900,- fl. 43,20 slager van Swinderenstraat 56
-- 77 Antje Doorenspleet ( * 14 juni 1847 te Balk) fl. - fl. - winkel in kruidenierswaren van Swinderenstraat 57
74. 77a Pieter Doorenspleet ( * 22 juni 1842 te Balk) fl. 25,- fl. 1,20 koemelker van Swinderenstraat 57
75. 78 Jacob Hanzes Dijkstra ( * 13 november 1844 te Balk) fl. 50,- fl. 2,40 verwer van Swinderenstraat 58
76. 78a Douwe Arema ( * 4 april 1868 te Heeg ) fl. 25,- fl. 1,20 stuurman van Swinderenstraat 58
77. 79 Bonne Dijkstra ( * 5 november 1866 te Heerenveen) fl. 100,- fl. 4,80 schoenmaker van Swinderenstraat 59
-- 79a Teunis Betzema ( * 15 oktober 1833 te Balk) fl. - fl. - kuipersknecht van Swinderenstraat 59
78. 80 Bauke Klazes Betzema ( * 12 februari 1841 te Balk) fl. 400,- fl. 19,20 kuiper van Swinderenstraat 60
-- 80a Gerrit Wieringa ( * 1 januari 1842 te Leeuwarden) fl. - fl. - werkman van Swinderenstraat 61
79. 81 Foppe Eelkes Schram ( * 25 september 1836 te Balk) fl. 200,- fl. 9,60 herbergier van Swinderenstraat 62
80. 82 Sigefridus IJlstra ( * 27 augustus 1840 te Sneek) fl. 150,- fl. 7,20 goud- en zilversmid van Swinderenstraat 63
81. 82 Wybren IJlstra ( * 12 juli 1869 te Balk) fl. 200,- fl. 9,60 onderwijzer van Swinderenstraat 63
-- 82a Harmen Wignand ( * 24 januari 1835 te Balk) fl. - fl. -- werkman van Swinderenstraat 63
82. 83 Jelle P de Vries ( * 12 april 1842 te IJlst) fl. 200,- fl. 9,60 koperslager van Swinderenstraat 64
83. 83 Johannes Felkers ( *3 juli 1872 te Jorwerd) fl. 200,- fl. 9,60 onderwijzer te Harich van Swinderenstraat 64
-- 83a Albert Jongstra ( * 17 juni 1862 te Balk) fl. -- fl. -- werkman van Swinderenstraat 64
-- 84a Frederik van der Schuit ( * 25 oktober 1810 te Balk) fl. -- fl. -- -- van Swinderenstraat 67
-- 84b Gerrit van der Hof ( * 15 april 1857 te IJlst) fl. -- fl. -- stuurman van Swinderenstraat 67
84. 84b Klaas W. Henstra ( * 10 april 1866 te Langweer) fl. 50,- fl. 2,40 kuiper van Swinderenstraat 68
85. 84c Betze de Vries ( * 28 oktober 1851 te Balk) fl. 25,- fl. 1,20 schipper van Swinderenstraat 68
86. 85 Jurjen Teernstra ( * 11 april 1862 te Engwierum) fl. 400,- fl. 19,20 logementhouder van Swinderenstraat 69
87. 86 Teijmen Wouter Bosma ( * 15 maart 1858 te Balk) fl. 25,- fl. 1,20 winkelier Wilhelminastraat 3 en 5
-- 87 Haring Pelsma ( * 24 december 1839 te Balk) fl. - fl. - werkman Wilhelminastraat 1
-- 87a geen bewoners           Wilhelminastraat 1
88. 88 Jelle van der Schuit ( * 5 maart 1857 te Balk) fl. 25,- fl. 1,20 huisschilder Gaaikemastraat 1
-- 89 Tetje Betzema ( * 25 april 1828 te Balk) fl. - fl. -   Gaaikemastraat 2
-- 90 Hans van der Veer ( * 28 maart 1872 te Balk) fl. - fl. - koopman Gaaikemastraat 3
-- 90a geen bewoners           Gaaikemastraat 3
-- 91 pakhuis           Gaaikemastraat 4
89. 92 Roelof Peekes de Vries ( * 20 mei 1848 te Balk) fl. 50,- fl. 2,40 schipper Gaaikemastraat 5
-- 92a Sake de Vries ( * 11 september 1857 te Balk) fl. - fl. - arbeider Gaaikemastraat 5
-- 93 Trijntje Boes ( * 11 september 1832 te Hindeloopen) fl. - fl. - winkel in kruidenierswaren Gaaikemastraat 7 - 12
-- 93a Siebe Haringsma ( * 17 september 1869 te Balk) fl. - fl. - arbeider Gaaikemastraat 7 - 12
-- 93b Ids Valk ( * 17 juni 1855 te Koudum) fl. - fl. - werkman Gaaikemastraat 7 - 12
-- 93bb Uilke Poppes ( * 30 december 1827 te Balk) fl. - fl. - werkman Gaaikemastraat 7 - 12
-- 93c Jacob Bremer ( * 26 januari 1821 te Sondel) fl. - fl. - werkman Gaaikemastraat 7 - 12
-- 93d Thijs de Jager ( * 9 februari 1873 te Balk) fl. - fl. - arbeider Gaaikemastraat 7 - 12
-- 93e Klaaske Tuinman ( * 3 januari 1822 te Nijemirdum) fl. - fl. - --, weduwe Pieter Weerman Gaaikemastraat 7 - 12
-- 93f Anne R. de Jong ( * 13 december 1856 te Sloten) fl. - fl. - arbeider Gaaikemastraat 7 - 12
-- 93g Eibert Hoekstra ( * 16 juni 1859 te Balk) fl. - fl. - -- Gaaikemastraat 7 - 12
-- 94 Philippus Noordwal ( * 18 oktober 1857 te Leeuwarden) fl. - fl. - kleermaker Gaaikemastraat 13
90. 95 Sjirk Gosses Haga ( * 7 maart 1839) fl. 50,- fl. 2,40 koopman / schipper Gaaikemastraat 14
-- 96 Geertje de Vries ( * 14 augustus 1832 te Idskenhizen) fl. - fl. - winkeliersche Gaaikemastraat 15
-- 97 Uilkje Reins Bosma ( * 21 januari 1822 te Balk) fl. - fl. - --, weduwe Tjeerd Pietersma  
-- 98 geen bewoners            
-- 99 Lijsbert Rijpsma ( * 14 mei 1821 te Balk) fl. - fl. -    
-- 100 Feikje van der Vaart ( * 11 juli 1821 te Haarlem) fl. - fl. - --, weduwe ? Ronner Gaaikemastraat 18 - 20
-- 100a Baukjen Jongsma ( * 5 juni 1826 te Balk) fl. - fl. - --, weduwe ? Wignand  
-- 100b Hendrik Bremer ( * 8 juni 1842 te Sloten) fl. - fl. - arbeider  
-- 101 Lykele Pietersma ( * 19 september 1850 te Balk) fl. - fl. - werkman Gaaikemastraat 21 - 29 (1953)
-- 102 Johannes van der Wal ( * 2 oktober 1861 te Oudega HON) fl. - fl. - werkman Gaaikemastraat 21 - 29 (1953)
-- 103 Willem Bosma ( * 8 mei 1877 te Oudemirdum) fl. - fl. - verversknecht Gaaikemastraat 21 - 29 (1953)
-- 104 Janke Durkstra ( * 24 apr 1837 te Terzool) fl. - fl. - --, weduwe Hendrik Roorda Gaaikemastraat 21 - 29 (1953)
-- 105 Jan Wagenaar ( * 2 januari 1843 te Makkum) fl. - fl. - arbeider Gaaikemastraat 21 - 29 (1953)
-- 106 Gosse Kuperus ( * 12 november 1842 te Sint Nicolaasga) fl. - fl. - arbeider Gaaikemastraat 21 - 29 (1953)
-- 107 Willem Weerman ( * 29 oktober 1868 te Sondel) fl. - fl. - arbeider Gaaikemastraat 21 - 29 (1953)
-- 108 Dooitje Schram ( * 28 oktober 1829 te Balk) fl. - fl. - arbeider Gaaikemastraat 21 - 29 (1953)
-- 109 Klara Jansma ( * 21 januari 21 januari 1845 te Balk) fl. - fl. - --, weduwe ? de Vries Gaaikemastraat 21 - 29 (1953)
-- 110 Age Pietersma ( * 27 maart 1872 te Wijckel) fl. - fl. - werkman Gaaikemastraat 21 - 29 (1953)
-- 111 Jan Bremer ( * 27 juli 1814 te Oudemridum) fl. - fl. - werkman Gaaikemastraat 21 - 29 (1953)
-- 112 Tjitske Zwart ( * 5 maart 1848 te Workum) fl. - fl. - --, wed. Hendrik Doorenspleet Westein
-- 113 Grietje Zwart ( * 16 mei 1823 te Hindeloopen) fl. - fl. - -- Westein
-- 114 Hendrik Doorenspleet ( * 5 oktober 1838 te Balk) fl. - fl. - koopman in hout Westein
-- 115 Jan H Visser ( * 12 februari 1845 te Balk) fl. - fl. - werkman Westein
-- 116 Johanna Chevallier ( * 11 aug 1812 te Lemmer) fl. - fl. - ---, wed. ? Doorenspleet Westein 43
-- 117 Bonte de Jager ( * 12 juli 1822 te Balk) fl. - fl. - werkman  
-- 118 Johannes Bakker ( * 21 juli 1864 te Sloten) fl. - fl. - werkman Westein 31-41
-- 118a Sophia Reekers ( * 16 november 1840 te Hemelum) fl. - fl. - --, weduwe ? de Lange Westein 31-41
-- 118b Eelkjen de Blaauw ( * 29 april 1842 te Balk) fl. - fl. - --, weduwe ? de Jong Westein 31-41
-- 118c Elisabeth Seinstra ( * 12 november 1830 te Sloten Frl) fl. - fl. - --, wed. Jelle H. Koornstra Westein 31-41
-- 118d Johanna Kleinschmidt ( * 29 mei 1836 te Oudega HON) fl. - fl. - --, wed. ? de Jong Westein 31-41
-- 118e Jikke Gijzen ( * 13 mei 1841 te Woudsend) fl. - fl. - --, wed, ? Schram Westein 31-41
-- 118f Hendrik Piersma ( * 25 december 8152 te Balk) fl. - fl. - werkman Westein 31-41
-- 118g Anne Reekers ( * 9 april 1847 te Hemelum) fl. - fl. - werkman Westein 31-41
-- 118h Antje Jongsma ( * 21 maart 1830 te Koudum) fl. - fl. - --, wed. ? Jongstra Westein 31-41
-- 118i Jacobjen Jansma ( * 17 september 1833 te Balk) fl. - fl. - --, wed. ? de Vos Westein 31-41
-- 118j Sjoerd Rijpsma ( * 8 september 1846 te Balk) fl. - fl. - werkman Westein 31-41
-- 118k Jochum H Schots ( * 22 november 1860 te Oudemirdum) fl. - fl. - werkman Westein 31-41
-- 119 Klaas Rozenberg ( * 30 maart 1842 te Balk) fl. - fl. - houtkoopman Westein 30
-- 120 Thee Hoogeterp ( * 1 december 1850 te Balk) fl. - fl. -   Westein 28-29
-- 121 Luitjen de Boer ( * 5 januari 1855 te Balk) fl. 50,- fl. 2,40 koopman in galanterien Westein 27
-- 121a Jacobjen Ottema ( * 28 januari 1828 te Balk) fl. - fl. - --, wed. Passchier van Dijk Westein 27
91. 121b Theunis Wispelweij ( * 7 april 1860 te Oudega HON) fl. 250,- fl. 12,00 kaasmaker Westein 27
92. 122 Jelle Jaitjes Dijkstra ( * 4 mei 1863 te Woudsend) fl. 25,- fl. 1,20 inlands kramer Westein 25, 26
-- 123 Meinze Wagenaar ( * 17 mei 1870 te Harich) fl. - fl. - varensgezel  
-- 124 Beeuwes Eppinga ( * 20 januari 1831 te Lemmer) fl. - fl. - werkman  
-- 125 Harmen Bosma ( * 8 mei 1864 te Balk) fl. - fl. - werkman  
-- 126 Romkje Ypenga ( * 7 juni 1836 te Woudsend) fl. - fl. - --, wed. ? de Vries  
-- 126a Minne van Dijk ( * 30 juli 1866 te Balk) fl. - fl. - arbeider  
-- 126b Pier D. Piersma ( * 1 maart 1848 te Balk) fl. - fl. - werkman  
-- 126c Tjebbe Kuperus ( * 25 november 1868 te Balk) fl. - fl. - werkman  
-- 127 Pieter Pietersma ( * 26 oktober 1847 te Balk) fl. - fl. - werkman  
-- 127a Jan Ankes Doorenspleet ( * 1 oktober 1835 te Balk) fl. - fl. - werkman  
-- 127b Pieter S. Postma ( * 15 april 1843 te Balk) fl. - fl. - inlands kramer in galanterien  
-- 127c Anne M Bosma ( * 14 juli 1835 te Wijckel) fl. - fl. - werkman  
-- 128 geen bewoners fl. - fl. -    
-- 129 geen bewoners fl. - fl. -   Westein 20
-- 130 geen bewoners fl. - fl. -   Westein 19
-- 131 Hille Martens Homma ( * 5 juli 1830 te Balk) fl. - fl. - schipper Westein 18
-- 132 Geert Bets ( * 19 oktober 1838 te Balk) fl. - fl. - werkman --
-- 133 Johan Reuhman ( * 7 december 1861 te Koudum) fl. - fl. - arbeider Westein 17
-- 134 Cornelis Hofstra ( * 29 november 1848 te Balk) fl. - fl. - verversknecht Westein 16
-- 134a geen bewoners fl. - fl. -    
-- 135 Hendrik Eiberts Schram ( * 23 oktober 1831 te Balk) fl. - fl. - dagloner Westein 16
93. 136 Hielke Plantinga ( * 10 januari 1859 te Balk) fl. 25,- fl. 1,20 koopman in vee Westein 15
-- 137 Gerrit de Graaf ( * 8 juli 1848 te Balk) fl. - fl. - schoenmaker Westein 14
-- 138 Tjerkje de Vries ( * 30 mei 1823 te Sint Nicolaasga) fl. - fl. - -- Westein 10-13
-- 138a Johannes de Winter ( * 13 augustus 1854 te Balk) fl. - fl. - koopman Westein 10-13
-- 138b Johannes de Jong ( * 12 februari 1871 te Harich) fl. - fl. - schippersknecht Westein 10-13
95. 138c Meindert Bosma ( * 20 oktober 1849 te Balk) fl. 25,- fl. 1,20 koperslagersknecht Westein 10-13
-- 138d Zetske de Jong ( * 15 december 1833 te Balk) fl. - fl. - --, Westein 10-13
-- 138e Meintje de Jong ( * 7 september 1811 te Oudemirdum) fl. - fl. - --, Westein 10-13
-- 138f Obe de Vries ( * 6 april 1826 te Rotsterhaule) fl. - fl. - werkman Westein 10-13
-- 138g Bart Arends ( * 30 mei 1836 te Balk) fl. - fl. - werkman Westein 10-13
96. 139 Anna Marie Goedkoop ( * 7 december 1844 te Amsterdam) fl. 1500,- fl. 72,00 kruidenierswinkel Westein 9
-- 140 Tjitte H Tromp ( * 1 april 1849 te Woudsend) fl. - fl. - werkman Westein 4,5,6,7,8
-- 141 Jacob D. Mous ( * 5 augustus 1859 te Balk) fl. - fl. - werkman Westein 4,5,6,7,8
-- 142 Gerlof Posthuma ( * 14 april 1825 te Balk) fl. - fl. - ? Westein 4,5,6,7,8
-- 143 Betze de Vries ( * 28 oktober 1851 te Balk) fl. - fl. - ? Westein 4,5,6,7,8
-- 143a Tjettje Drijfhout ( * 12 maart 1847 te Balk) fl. - fl. - ? Westein 4,5,6,7,8
-- 144 Neeltje Kuiper ( * 9 september 1843 te Woudsend) fl. - fl. - --, wed. ? Bosma Westein 4,5,6,7,8
-- 144a Hille Brinksma ( * 28 september 1832 te Idskenhuizen) fl. - fl. - werkman Westein 4,5,6,7,8
97. 145 Hendrik Bontes de Jager ( * 24 november 1850 te Balk) fl. 25,- fl. 1,20 koopman Westein 1, 2, 3
                 
hoofdelijke omslag 1898 Balk
volgnummer belastbaar inkomen aanslag    
  huisnummer van 1890 - 1910    
    naam, geboortedatum en plaats beroep huidig adres (2018)
-- 145 Hendrik de Jager ( * 24 november 1850 te Balk) fl. - fl. - koopman Westein 1, 2, 3
98. 145 Gerbrandus Piekema ( * 4 december 1873 te Baard) fl. 100,- fl. 4,80 machinist en centrifugist Westein 1, 2, 3
99. 145 Hendrik Sijbrandi ( * 1 mei 1879 te Wommels) fl. 100,- fl. 4,80 botermaker Westein 1, 2, 3
-- 145a Hendrik de Wilde ( * 28 oktober 1855 te Balk) fl. - fl. - werkman Westein 1, 2, 3
-- 145b Andries Homma ( * 6 mei 1825 te Balk) fl. - fl. - werkman Westein 1, 2, 3
-- 146 Fokke Roorda ( * 25 januari 1857 te Balk) fl. - fl. - werkman Raadhuisstraat 77-80
-- 147 Bokke de Jong ( * 27 augustus 1834 te Balk) fl. - fl. - werkman Raadhuisstraat 77-80
-- 147a Geert de Jager ( * 23 december 1843 te Balk) fl. - fl. - werkman Raadhuisstraat 77-80
-- 147b Evertje Piersma ( * 1 februari 1835 te Balk) fl. - fl. - ? Raadhuisstraat 77-80
-- 148 Anne Rozenberg ( * 11 april 1869 te Balk) fl. - fl. - ? Raadhuisstraat 72-76
100. 148a Dooitje Koornstra ??? fl. 25,- fl. 1,20 werkman Raadhuisstraat 72-76
-- 148a Hendrik Kortekamp ( * 25 november 1838 te Balk) fl. - fl. - koopman Raadhuisstraat 72-76
-- 148b Simkje Visser ( * 15 aril 1837 te Follega) fl. - fl. -   Raadhuisstraat 72-76
-- 148c Eibert Schram ( * 31 maart 1860 te Balk) fl. - fl. - werkman Raadhuisstraat 72-76
-- 148d Grietje Hornstra ( * 27 januari 1835 te Balk) fl. - fl. - -- Raadhuisstraat 72-76
101. 149 Jouke Reins Haringsma ( * 8 februari 1844 te Balk) fl. 25,- fl. 1,20 schippersknecht Raadhuisstraat 69-71
-- 149a Linke Piersma ( * 4 december 1825 te Balk) fl. - fl. - --, wed. ? Schotanus Raadhuisstraat 69-71
102. 149b Hendrik Johannes Huisman ( * 18 maart 1863 te Balk) fl. 25,- fl. 1,20 veekoopman Raadhuisstraat 69-71
103. 150 Gerben Blaauw ( * 6 januari 1839 te Bolsward) fl. 500,- fl. 24,00 winkelier Raadhuisstraat 68 (67)
104. 150 Bieuwe van der Meulen ( * 12 november 1878 te Drachten) fl. 150,- fl. 7,20 onderwijzer Raadhuisstraat 68 (67)
105. 150 Hero Bousema ( * 5 april 1875 te Aduard) fl. 200,- fl. 9,60 melkcontroleur Raadhuisstraat 68 (67)
-- 151 Pier Jans Piersma ( * 28 april 1867 te Balk) fl. - fl. - verversknecht Raadhuisstraat 65
106. 151a Siebe Bouma ( * 27 februari 1862 te Hemelum) fl. 150,- fl. 7,20 postbode Raadhuisstraat 66
-- 152 Gerlof Posthuma ( * 12 september 1843 te Balk) fl. - fl. - wieldraaier Raadhuisstraat 64
107. 153 Wijbren Jacobs Klijnsma ( * 22 augustus 1855 te Balk) fl. 25,- fl. 1,20 winkelier Raadhuisstraat 61, 62, 63
-- 153a Douwe Stellingwerf ( * 31 augustus 1853 te Koudum) fl. - fl. - slager Raadhuisstraat 61, 62, 63
-- 153b Johannes Huitema ( * 15 juni 1850 te Woudsend) fl. - fl. - arbeider Raadhuisstraat 61, 62, 63
108 153c Johannes Wagenaar ( * 26 maart 1868 te Balk) fl. 25,- fl. 1,20 koopman Raadhuisstraat 61, 62, 63
-- 153d Jantje Haarsma ( * 18 januari 1840 te Mirns en Bakhuizen) fl. - fl. - werkster Raadhuisstraat 61, 62, 63
-- 154 Fokje Meijer ( * 7 oktober 1808 te Oldeboorn) fl. - fl. - -- Raadhuisstraat 58, 59, 60
-- 155 Martje Piersma ( * 15 januari 1854 te Balk) fl. - fl. - -- Raadhuisstraat 58, 59. 60
-- 156 Auke Smit ( * 16 juli 1850 te Wijckel) fl. - fl. - werkman Raadhuisstraat 58, 59. 60
-- 157 Wijbren Thibaudier ( * 9 april 1841 te Balk) fl. - fl. - winkel in manufacturen Raadhuisstraat 57
109. 158 Pieter Boersma ( * 22 juni 1859 te Woudsend) fl. 25,- fl. 1,20 timmerknecht Raadhuisstraat 54, 55, 56
-- 158a Bernardina de Zwart ( * 15 juni 1816 te Kuinre) fl. - fl. - ? Raadhuisstraat 54, 55, 56
-- 158b Petrus Eelkes de Winter ( * 6 april 1846 te Balk) fl. - fl. - koopman in vee Raadhuisstraat 54, 55, 56
-- 158c Durk Franses Haarsma ( * 17 oktober 1820 te Hemelum) fl. - fl. - waagmeester Raadhuisstraat 54, 55, 56
110. 159 Hendrikus Lykles Haarsma ( * 9 juni 1851 te Koudum) fl. 50,- fl. 2,40 werkman Raadhuisstraat 52 en 53
-- 160 Femme Boertje ( * 21 september 1827 te Balk) fl. - fl. - werkman Raadhuisstraat 52 en 53
-- 160a Jan Douwes Reekers ( * 12 aril 1841 te Balk) fl. - fl. - visser Raadhuisstraat 52 en 53
-- 160b Johannes Homma ( * 2 juni 1823 te Balk) fl. - fl. - werkman Raadhuisstraat 52 en 53
-- 160c Eibert Stalma ( * 20 april 1844 te Balk) fl. - fl. - zwartverver Raadhuisstraat 52 en 53
-- 160d Jan D Reekers ( * 12 april 1841 te Balk) fl. - fl. - visser Raadhuisstraat 52 en 53
-- 161 Aaltje de Vos ( * 4 maart 1842 te Balk) fl. - fl. - ? Raadhuisstraat 51 (47-51)
-- 161a Fimke Mous ( * 23 maart 1810 te Wijckel) fl. - fl. - ? Raadhuisstraat 51 (47-51)
-- 162 Johannes Lam ( * 28 januari 1859 te Balk) fl. - fl. - schoenmaker Raadhuisstraat 47 (47-51)
111. 162a Antke Doorenspleet ( * 4 september 1863 te Balk) fl. 50,- fl. 2,40 machinist Raadhuisstraat 48 (47-51)
-- 163 Sjouke Baukema ( * 25 februari 1820 te Harich) fl. - fl. -   Raadhuisstraat 44
112. 164 Hendrik Haantjes ( * 2 april 1848 te Het Meer) fl. 50,- fl. 2,40 machinist Raadhuisstraat 44
113. 165 Johannes Wortman ( * 19 maart 1824 te Balk) fl. 25,- fl. 1,20 kleermaker Raadhuisstraat 42
-- 166 ?          
-- 166a Harmen Feddes van den Pol ( * 10 oktober 1830 te Akkrum fl. - fl. - stalknecht Raadhuisstraat 42
-- 167             Raadhuisstraat 42
114. 168 Johannes Postma ( * 1 juli 1833 te Dronrijp) fl. 1500,- fl. 72,00 pastoor Raadhuisstraat 40, 41
-- 169 woning staat leeg .         Raadhuisstraat 39
115. 170 Minne Overdiep ( * 19 augustus 1868 te Oosterend) fl. 50,- fl. 2,40 notarisklerk Raadhuisstraat 38
116. 170a Siebe Machiels Visser ( * 12 april 1854 te Sloten) fl. 25,- fl. 1,20 timmerman Raadhuisstraat 38
117. 171 Hendrik Kanninga ( * 12 april 1862 te Franeker) fl. 250,- fl. 24,00 vleeshouwer Raadhuisstraat 37
118. 172 Hendrik Kramer ( * 3 oktober 1857 te Balk) fl. 25,- fl. 1,20 schipper Raadhuisstraat 36
119. 173 Wiebren Jouke Pelsma (* 10 september 1836 te Balk) fl. 25,- fl. 1,20 grofsmid Raadhuisstraat 34,35
-- 174 Andries Sikkes ( * 10 april 1859 te Mirns en Bakhuizen) fl. -- fl. -- arbeider Raadhuisstraat 34,35
-- 175 Jan Kuperus ( * 26 maart 1846 te Balk) fl. -- fl. -- werkman Raadhuisstraat 34,35
-- 176 Lolkjen Rekers, weduwe Coldeweijer ( * 8 feb. 1838 te Balk) fl. -- fl. -- ? Raadhuisstraat 34,35
-- 177 Jacob Manus Mous ( * 21 februari 1845 te Balk) fl. -- fl. -- werkman Raadhuisstraat 34,35
-- 178 leeg ?           Raadhuisstraat 34,35
-- 179 Ane de Vos ( * 28 september 1825 te Warns) fl. --   -- werkman Raadhuisstraat 32
120. 180 Pieter Haga (* 16 december 1846 te Balk) fl. 350,-   16,80 commies Raadhuisstraat 31
121. 181 Rein Bets (* 5 november 1870 te Balk) fl. 25,-   1,20 melktapper Raadhuisstraat 30
122. 182 Kornelis Gabes Bijlsma (* 19 maart 1851 te Hommerts) fl. 25,-   1,20 grofsmid Raadhuisstraat 28,29
-- 183 Doopsgezinde Kerk           Raadhuisstraat 26, 27
-- 183a Pietje Bokma, weduwe Jan Betzema ( * 21 juli 1840 te Sneek) fl. - fl. - ? Raadhuisstraat 26, 27
123. 184 Antonius Eiling ( * 9 juli 1853 te Balk) fl. 25,- fl. 1,20 huisverver Raadhuisstraat 25
124. ? Elisabeth J. Verhoop fl. 200,- fl. 9,60   van Swinderenstraat ?
125. 185 Marten Zwanenburg ( * 17 maart 1853 te Balk) fl. 25,- fl. 1,20 huisschilder Raadhuisstraat 24
126. 185 Simon Zwanenburg ( * 12 septmeber 1877 te Balk) fl. 200,- fl. 9,60 onderwijzer Raadhuisstraat 24
127. 185a Sijbrand Nijman ( * 25 januari 1858 te Haulerwijk) fl. 50,- fl. 2,40 brievenbode Raadhuisstraat 24
128. 186 Pieter Jans Rinkema ( * 22 juni 1848 te Balk) fl. 200,- fl. 9,60 poelier Raadhuisstraat 22,23
-- 186a Johannes Lucas ( * 19 november 1855 te Leens) fl. - fl. - ? Raadhuisstraat 22,23
-- 186b Fouk Tijsma ( * 8 februari 1834 te Balk) fl. - fl. - ? Raadhuisstraat 22,23
129. 187 Dirk Jurjens ten Brink ( * 10 april 1846 te Harich) fl. 200,- fl. 9,60 horlogemaker Raadhuisstraat 21
-- 188 Maria Elisabeth Hornstra ( * 13 maart 1828 te Balk) fl. - fl. - winkel in kruiden Raadhuisstraat 20
-- 189 Pieter Wagenaar ( * 7 februari 1872 te Harich) fl. - fl. - koopman Raadhuisstraat 19
-- 190             Raadhuisstraat 18
130. 191 Jacobus Hendriks van der Goot ( * 10 september 1815 te Balk) fl. 2200,- fl. 105,60 grossier / rentmeester Raadhuisstraat 17
                 
hoofdelijke omslag 1898 Balk
volgnummer belastbaar inkomen aanslag    
  huisnummer van 1890 - 1910    
    naam, geboortedatum en plaats beroep huidig adres (2018)
                 
131. 192 Otte Kornelis Bouwstra ( * 12 november 1844 te Hemelum) fl. 725,- fl. 34,80 landbouwer Raadhuisstraat 14,15,16
-- 193 Carolina van der Veer ( * 5 april 1858 te Balk) fl. - fl. -   Raadhuisstraat 13
-- 193a Gerben van Dijk ( * 22 maart 1856 te Balk) fl. - fl. - verversknecht Raadhuisstraat 13
-- 194 Jacob Kuiper ( * 1 maart 1841 te Balk) fl. - fl. - werkman Raadhuisstraat 12
132. 195 Adolphus van Kleffens ( * 21 augustus 1860 te Morra) fl. 700,- fl. 33,60 gemeenteontvanger Raadhuisstraat 11
-- 196 Alle van der Goot ( * 30 september 1862 te Nijemirdum) fl. - fl. - inlands kramer Raadhuisstraat 10
-- 196a Bauke Haringsma ( * 5 maart 1857 te Balk) fl. - fl. - werkman Raadhuisstraat 10
-- 196b Dooitje Popkes Schram ( * 16 januari 1839 te Balk) fl. - fl. - werkman Raadhuisstraat 10
-- 196c Sjieuwke Zwart ( * 24 januari 1870 te Balk) fl. - fl. -   Raadhuisstraat 10
133. 197 Wiepkje Potma ( * 24 augustus 1856 te Workum) fl. 450,- fl. 21,60 zonder beroep Raadhuisstraat 9
134. 197 Sijbout Tjipke Potma ( * 10 oktober 1857 te Workum) fl. 900,- fl. 43,20 administrateur Raadhuisstraat 9
135. 197 Alberta Potma ( * 14 augustus 1866 te Balk) fl. 450,- fl. 21,60 zonder beroep Raadhuisstraat 9
-- 198 Jetske Lemstra ( * 9 mei 1835 te Lutjegast) fl. - fl. -   Raadhuisstraat 8
-- 198a Foppe Kok ( * 2 februari 1872 Wijckel) fl. - fl. - werkman Raadhuisstraat 8
-- 199 Marius van Scheltinga ( * 30 december 1810 te Vledder) fl. - fl. -   Raadhuisstraat 7
136. 200 Johannes van Hout Kz ( * 20 december 1828 te Workum) fl. 1900,- fl. 91,20 timmerman Raadhuisstraat 6
137. 201 Jan Johannes Hulscher ( * 3 januari 1836 te Balk) fl. 200,- fl. 9,60 kleermaker Raadhuisstraat 5
138. 202 Imke Wagenmakers ( * 15 mei 1852 te Lemmer) fl. 100,- fl. 4,80 brievenbesteller Raadhuisstraat 4
-- 203             Raadhuisstraat 3
139. 204 mr. Poppe Sikkes Poppes ( * 6 december 1847 te Balk) fl. 27200,- fl. 1305,60 advocaat Raadhuisstraat 2
140. 205 Harmen Wiebes de Jong ( * 10 april 1853 te Balk) fl. 200,- fl. 9,60 winkelier Raadhuisstraat 1
-- 206             Dubbelstraat 2
141. 207 Hendrik J Huisman ( * 2 februari 1839 te Balk) fl. 25,- fl. 1,20 winkelier Dubbelstraat 4
-- 208             Dubbelstraat 6
142. ? Johannes Dooper ( * 17 augustus 1828 te Balk) fl. 500,- fl. 24,00 logementhouder ?
143. 209 Cornelia de Jong ( * 28 februari 1830 te Sloten Fr) fl. 1200,- fl. 57,60 winkeliersche Dubbelstraat 8
144. 209 Jan Machiels de Jong ( * 9 maart 1867 te Balk) fl. 25,- fl. 1,20 winkelier Dubbelstraat 8
145. 210 Hendrik Gijsberts Koelstra ( * 24 augustus 1872 te 't Meer) fl. 150,- fl. 7,20 smid / bankwerker Dubbelstraat 10
-- 211             Dubbelstraat 12-16
146. 212 Berend Tjepkes Schoon ( * 29 augustus 1867 te Balk) fl. 50,- fl. 2,40 timmerman Dubbelstraat 18
-- 213             Dubbelstraat 20
147. 214 Ids de Vries ( * 3 november 1845 te Balk) fl. 50,- fl. 2,40 manufacturier Dubbelstraat 22
148. 214a Douwe Sijtsma ( * 6 mei 1868 te Kubaard) fl. 100,- fl. 4,80 kaasmaker Dubbelstraat 22
-- 214b             Dubbelstraat 22
149. 215 Johannes Hendriks Wijma ( * 4 oktober 1849 te Drogeham) fl. 850,- fl. 40,80 hoofdonderwijzer Dubbelstraat 24
-- 216             Dubbelstraat 26
-- 217             Dubbelstraat 38
-- 218             Dubbelstraat 29
-- 219             Dubbelstraat 27
150. 220 Evert Johannes Hofstra ( * 10 maart 1843 te Balk) fl. 50,- fl. 2,40 petroleumkoopman Dubbelstraat 25
151. 221 Dieuwke Sloterdijk ( * 13 december 1838 te Balk) fl. 50,- fl. 2,40 winkeliersche Dubbelstraat 21-23
152. 222 Grietje Jacobs Groenhof ( * 9 april 1843 te Elahuizen) fl. 700,- fl. 33,60 winkeliersche Dubbelstraat 15-17
153. 221b Simon Fokke Mulder ( * 5 november 1877 te Akkrum) fl. 100,- fl. 4,80 zilversmidsknecht Dubbelstraat 21-23
154. 222a Douwe van der Meer ( * 13 september 1865 te Molkwerum) fl. 600,- fl. 28,80 gemeenteopzichter Dubbelstraat 15-17
-- 223             Dubbelstraat 19
155. 224 Pieter Larooij ( * 7 april 1834 te Rauwerd) fl. 50,- fl. 2,40 grofsmid Dubbelstraat 13
156. 225 Bernardus Nieuwenhuis ( * 25 april 1845 te Balk) fl. 500,- fl. 24,00 kleermaker Dubbelstraat 11
157. 226 Halbe Doele ( * 17 maart 1850 te Balk) fl. 50,- fl. 2,40 timmerman Dubbelstraat 9
158. 227 Geert Heins Bos ( * 27 augustus 1858 te Rotsterhaule) fl. 200,- fl. 9,60 veldwachter Dubbelstraat 7
159. 228 Jan van der Vliet ( * 15 mei 1873 te Balk) fl. 50,- fl. 2,40 logementhouder Dubbelstraat 5
160. 229 Arie Boot ( * 10 april 1858 te Gouda) fl. 1000,- fl. 48,00 directeur postkantoor Dubbelstraat 3
161. 230 Pieter Foppes Schram ( * 6 mei 1867 te Balk) fl. 300,- fl. 14,40 hotelhouder Lytse Side 1
-- 231             Lytse Side 2
162. 232 Wieger Jurjens Draaijer ( * 22 oktober 1823 te Oosterzee) fl. 300,- fl. 14,40   Lytse Side 3a
-- 233             Lytse Side 4 en 5
163. 234 Gerrit van der Sluis ( * 12 augustus 1850 te Warns) fl. 1900,- fl. 91,20 zonder beroep Lytse Side 6 en 7
                 
hoofdelijke omslag 1898 Balk
volgnummer belastbaar inkomen aanslag    
  huisnummer van 1890 - 1910    
    naam, geboortedatum en plaats beroep huidig adres (2018)
                 
164. 235 Gijsbert Hendriks Koelstra ( * 18 februari 1841 te Langweer) fl. 350,- fl. 16,80 machinerie smid Lytse Side 8
-- 236 pakhuis           Lytse Side 9
-- 237 pakhuis           Lytse Side 10
165. 238 Durk Wijma fl. 1400,- fl. 67,20 gemeentesecretaris Lytse Side 13
166. 239 Jan Groenewoud ( * 22 april 1861 te 't Meer) fl. 50,- fl. 2,40 olieslagersknecht Lytse Side 13
-- 240 olieslagerij           Lytse Side 14
167. a.b. Harmen Piers Piersma ( * 25 september 1824 te Balk) fl. 50,- fl. 2,40 schipper aan boord
168. a.b. Harmen Jacobs Jongsma ( * 27 juli 1859 te Harich) fl. 25,- fl. 1,20 schipper aan boord
169. a.b. Jan Douwes Lam ( * 12 augustus 1853) fl. 25,- fl. 1,20 schipper aan boord
                 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 30 september 2021 laatste wijziging: 25-09-2022