langsdeluts nieuwsbrief 2022-1
 
Het vroegpensioen leven bevalt prima.
Vier dagen in de week ben ik aan het klussen bij Tessa en Gert-Jan in Aldeboarn. Als kers op de taart zijn in afgelopen maand de aluminium tuindeuren geplaatst in de achtergevel van Het Nieuwe Medium in Aldebaorn.
Tussendoor ben ik in Balk in de tuin aan het wroeten en doe ik timmerklussen voor Aldeboarn.
De bovenste twee foto's zoals het pand er in 2019 uitzag. De onderste foto's vanaf ongeveer hetzelfde standpunt de situatie in december 2022.
Toch nog wel wat kunnen doen aan de historie van Balk. Hoofdzakelijk digitaal.
 
 
 
Tijdens de verbouwing in 2021/2022 van het voormalige woonhuis van Cornelis Poppes (1793-1862) aan de Van Swinderenstraat 19 vond de familie Witteveen een rolletje met oude papieren achter het onderste stootbord van de trap. Het lijkt erop dat de papieren niet per ongeluk zijn blijven liggen maar daar met reden zijn verstopt. Welke reden is nog onduidelijk
Voor een overzicht van alle papieren zie de persoonlijke pagina van Cornelis Poppes
 
Door de ruilverkaveling in de jaren zestig van de vorige eeuw is het landschap in Gaasterland behoorlijk veranderd. Percelen werden samengevoegd, geruild en ook boerderijen gesloopt.
Voorbeelden daarvan zijn o.a. te vinden aan de huidige Lijnbaan, vroeger de Delbuursterweg te Wijckel. Samen met Hinke Terpstra uit Wijckel hebben we een aantal foto's en gegevens van adressen kunnen achterhalen.
 
<<<< Vogelzangwei 2 voorheen Delbuursterweg 28
 
Lijnbaan 24 voorheen Delbuursterweg 26
 
 
 
 
Tegenwoordig niet voor te stellen maar in 1910 en 1911 gaf de gemeente Gaasterland een boekje uit met daarin met naam, woonplaats, jaarinkomen en te betalen belasting per inwoner met een jaarinkomen van meer dan 300 gulden. Bij zo goed als elke naam heb ik het adres, geboortedatum en beroep gezocht. Ook degenen met een inkomen minder dan 300 gulden heb ik uitgezocht en voorzien van beroep en adres. De gegevens over 1914 komen uit het gemeentearchief.
Zie deze linken:
hoofdelijke omslag 1910 / hoofdelijke omslag 1911 / hoofdelijke omslag 1914
voor de algemene pagina over deze belasting in de gemeente Gaasterland zie
hoofdelijke omslag
 
Jan Koopmans stuurde me deze 2 klassenfoto's. Nog niet alle namen zijn bekend. Klik op de foto's
Openbare Lagere school Christelijke Lagere school
   
nieuwe pagina's
onderwerp: online: te vinden onder:
Age Hylkes Florison, dokter (1791-1851) 15 mei 2022 overzichten / bewoners en eigenaren
Johannes W. Florison, predikant te Oudemirdum (1760-1823) 15 mei 2022 overzichten / bewoners en eigenaren
Folkert Pieters Holstein, werkman (1781-1842) 16 mei 2022  
Geeske Pieters Holsten, zonder beroep (1786-1854) 16 mei 2022  
Ruurdt Eiling Koopmans, fouragehandelaar (1907-1972) 21 sep 2022  
Johannes Willems Meslink, timmermansknecht (1731-1808) 21 jan 2022  
Cornelis Dirks Tjessema, timmerman (1796-1858) 6 mrt 2022  
Gerrit Hanzes van der Veer, winkelier (1788-1859) 23 mrt 2022  
Allert Voetman, schaarslijper (17??-1779) 20 mrt 2022  
Zacharias Allerts Voetman, ketelboeter (1754-1827) 20 mrt 2022  
Aldert Zacharias Voetman, barbier (1802-1870) 20 mrt 2022  
 
zoekplaatje
 
foto 205-015 beschikbaar gesteld door Trix Bergsma
Waarschijnlijk is dit de kleuterklas van de Openbare Lagere School in Balk. Rond 1962 / 1963?
 
1. Wiebren van der Heide (Frzn.)? 8. juffrouw Popma , 15 Annigje Blaam? , 17. Mrjan Aveskamp, 23 Sjoerd van der Werf?, 31. Marten van der Heide,
 
Langsdeluts nieuwsbrieven
2015-1 / 2015-2 / 2015-3 / 2015-4 / 2015-5 / 2015-6 / 2015-7 / 2015-8 / 2015-9
2016-1 / 2016-2 / 2016-3 / 2016-4 / 2016-5 / 2016-6 / 2016-7 / 2016-8
2017-1 / 2017-2 / 2017-3 / 2017-4 / 2017-5 / 2017-6 / 2017-7 / 2017-8 / 2017-9 / 2017-10
2018-1 / 2018-2 / 2018-3 / 2018-4 / 2018-5 / 2018-6 / 2018-7 / 2018-8
2019-1 / 2019-2 / 2019-3 / 2019-4 / 2019-5 / 2019-6 / 2019-7 / 2019-8 / 2019-9
2021-1
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 25-12-2022