Langsdeluts Nieuwsbrief 2019-4
 
Jeen Hornstraweg 2 Age Sipkes Hofstra Anne Jetzes Woudstra
Jeen Hornstraweg 2 te Wijckel Age Sipkes Hofstra Anne Jetzes Woudstra
 

In deze nieuwsbrief veel nieuwe namen.
Ruth en Jack Legge uit Nova Scotia in Canada vroegen informatie over Fekke Fekkes Postma. Hij emigreerde met zijn gezin vanuit Ruigahuizen in 1854 naar Amerika. En hij was niet de enige.
Een kleinzoon van goud- en zilversmid Age Sipkes Hofstra stuurde tal van foto’s van het gezin van zijn grootvader.
Op de binten van het ’t Haske vonden vrijwilligers  van Radio Spannenburg de naam van timmerman Anne Jetzes Woudstra.

 

Het thema van  Open Monumentendag 2019 is “plaatsen van vertier”. Onze commissie wil een soort van kroegentocht maken langs herbergen van weleer in de gemeente De Fryske Marren.
In 1881 is landelijk de Drankwet ingevoerd. Met behulp van het register van de gemeente Gaasterland gemaakt voor de handhaving van deze wet proberen we de locaties van deze lokaliteiten te achterhalen. Een aantal herbergen uit Wijckel en Harich staan in deze nieuwsbrief. De rest volgt....

 
Met de timemachine van www.hisgis.nl is het nu mogelijk om binnen de hele gemeente Gaasterland, de kadastrale gemeente Balk, bijvoorbeeld gesloopte woningen  te lokaliseren door de huidige situatie te combineren met de eerste kadastrale kaart in 1832 en die van 1887
 
nieuwe pagina's
onderwerp: online: te vinden onder:
     
Bokke Douwes Miedema, bankwerker (1868-1955) 17 feb 2019 overzichten / bewoners en eigenaren
Fekke Fekkes Postma, werkman (1816-1875) 2 mrt 2019 overzichten / bewoners en eigenaren
Klaas Wiebes Pelsma, schoenmaker (1805-1851) 1 mrt 2019 overzichten / bewoners en eigenaren
Stinsenwei 20 te Harich, café Volbeda 10 mrt 2019 Gaasterland / Harich
Jachtlustweg 16 te Wijckel; Boswijck 13 mrt 2019 Gaasterland / Wijckel
Jeen Hornstraweg 2 te Wijckel 14 mrt 2019 Gaasterland / Wijckel
Anne Jetzes Woudstra, timmerman (1859-1941) 27 mrt 2019 overzichten / bewoners en eigenaren
Sietze Adams Hofstra, wever (1798-1860) 27 mrt 2019 overzichten / bewoners en eigenaren
Gerrit Ate Wieringa, zilversmidsknecht (1842-1918) 27 mrt 2019 overzichten / bewoners en eigenaren
Gerben Hendriks Blaauw, winkelier (1839-1909) 4 apr 2019 overzichten / bewoners en eigenaren
Ruurd Klazes Visser, visser (1799-18??) 4 apr 2019 overzichten / bewoners en eigenaren
Arend Berends Sikkes, winkelier (1853-1923) 13 apr 2019 overzichten / bewoners en eigenaren
Franke Meinderts Frankena, koopman (1835-1883) 13 apr 2019 overzichten / bewoners en eigenaren
Gerben Meinderts Frankena, veekoopman (1837-1916) 13 apr 2019 overzichten / bewoners en eigenaren
Durk Durks Gatsonides, grofsmid (1830-19??) 21 apr 2019 overzichten / bewoners en eigenaren
 
aanvullingen en wijzigingen
onderwerp: online: te vinden onder:
Bokke van der Wal, logementhouder te Balk (1851-1931) 11 mrt 2019 overzichten / bewoners en eigenaren
Sietze Sipkes Hofstra, melktapper (1859-1936) 24 mrt 2019 overzichten / bewoners en eigenaren
Age Sipkes Hofstra, goud- en zilversmid (1857-1937) 1 apr 2019 overzichten / bewoners en eigenaren
     
Timemachine
 
Gerben Hendriks Blaauw
bron: www.hisgis.nl
In 1896 koopt Gerben Hendriks Blaauw een perceel weiland te Wijckel, kadastraal perceel Balk B 1279, uit de erfenis van grofsmid Bernardus Jacobs Pelsma uit Balk. Het perceel weiland ligt achter het huidige (2019) adres Wikelerdyk 40. Rond 1990 is op dit weiland de Bosmastrijitte aangelegd.
Uitleg van de kaart (de afbeelding is moeilijk leesbaar) op de website van hisgis is het veel duidelijker:
Het rood omlijnde perceel is Balk B 23 volgens het minuutplan uit 1832.
kader links onder: google streetview , de kompasroos staat op straat naast de "n" van Balk naar Wijckel
perceel B 1281 is het huidige adres Wikelerdyk 40
perceel B 1279 is het weiland gekocht door Gerben Blaauw
 
Langsdeluts nieuwsbrieven
2015-1 / 2015-2 / 2015-3 / 2015-4 / 2015-5 / 2015-6 / 2015-7 / 2015-8 / 2015-9
2016-1 / 2016-2 / 2016-3 / 2016-4 / 2016-5 / 2016-6 / 2016-7 / 2016-8
2017-1 / 2017-2 / 2017-3 / 2017-4 / 2017-5 / 2017-6 / 2017-7 / 2017-8 / 2017-9 / 2017-10
2018-1 / 2018-2 / 2018-3 / 2018-4 / 2018-5 / 2018-6 / 2018-7 / 2018-8
2019-1 / 2019-2 / 2019-3 /
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 3-06-2019