langsdeluts nieuwsbrief 2019-2
 
Wikelerdyk 16 Raadhuisstraat 14 Pieter Massolt
Wikelerdyk 16 Raadhuisstraat 14 Pieter Massolt
 
In januari dit jaar een bijzondere vondst gedaan op de beeldbank cultureel erfgoed. Een foto van de in de jaren vijftig van de vorige eeuw afgebroken boerderij van timmerman van Hout aan de Raadhuisstraat 14 in Balk. Verder kreeg ik een prachtige luchtfoto van de boerderij aan de Wikelerdyk 16 naast De Bolster. De zoektocht naar bewoners en eigenaren van deze boererijen leverde nieuwe inzichten op over het gebruik van de weilanden rondom Balk aan de Wijckelerzijde.
De vraag van Sytze Bouwhuis over de bewoners van Meerzicht maakte mij ook nieuwsgierig. Het buitenverblijf had aan het begin van de 20e eeuw een groot aantal tijdelijke huurders. Enkele heb ik verder uitgezocht. De resultaten staan in deze nieuwsbrief.
Ook de levensloop van Wouter Jonkman en zijn vrouw, zoon van de dienstbode Geeske Jonkman werkzaam op Meerzicht, is zowel interessant als dramatisch.
 
nieuwe pagina's
onderwerp: online: te vinden onder:
Brant Hendriks van der Goot, bijzitter (1746-1826) 25 jan 2019 overzichten / bewoners en eigenaren
Marten Brands van der Goot, destillateur (1788-1857) 27 jan 2019 overzichten / bewoners en eigenaren
Brant Hendriks van der Goot, landbouwer (1805-1883) 30 jan 2019 overzichten / bewoners en eigenaren
Petrus Martens van der Goot, landbouwer (1820-1883) 1 feb 2019 overzichten / bewoners en eigenaren
Geeske Steffens Jonkman, dienstbode (1790-1883) 3 feb 2019 overzichten / bewoners en eigenaren
Wouter Jonkman, werkman (1817-1861) 3 feb 2019 overzichten / bewoners en eigenaren
Harmen Tydes, ?? (17??-17??) 3 feb 2019 overzichten / bewoners en eigenaren
Jan Leo van Hout, winkelchef (1887-1919) 7 feb 2019 overzichten / bewoners en eigenaren
Jantje de Bos, dienstbode (1892-1919) 7 feb 2019 overzichten / bewoners en eigenaren
Julius Dijkstra, adjunct directeur zuivelfabriek (1891-19??) 14 feb 2019 overzichten / bewoners en eigenaren
Pieter Massolt, machinist/bankwerker (1895-1977) 14 feb 2019 overzichten / bewoners en eigenaren
Douwe Andela, veehouder (1886-1957) 22 feb 2019 overzichten / bewoners en eigenaren
 
aanvullingen en wijzigingen
onderwerp: online: te vinden onder:
Raadhuisstraat 14 25 jan 2019 straten / Raadhuisstraat
Wikelerdyk 16 27 jan 2019 straten / Wikelerdyk
Gaaikemastraat 46 en 46a 28 jan 2019 straten / Gaaikemastraat
Pieter Pieters ten Woude, kastelein (1838-1917) 13 feb 2019 overzichten / bewoners en eigenaren
     
zoekplaatje
 
zoekplaatje 2019-2
 
In het foto archief van de Balkster Courant vond ik deze foto. Bij de foto was geen aanvullende informatie. Waarschijnlijk is de inzender J. Bremer van de Star Numanwei 3 uit Oudemirdum geweest die in 1999 meerdere oude foto's had ingestuurd.
Ik zou graag willen weten waar deze boerderij staat of heeft gestaan.
 
Langsdeluts nieuwsbrieven
2015-1 / 2015-2 / 2015-3 / 2015-4 / 2015-5 / 2015-6 / 2015-7 / 2015-8 / 2015-9
2016-1 / 2016-2 / 2016-3 / 2016-4 / 2016-5 / 2016-6 / 2016-7 / 2016-8
2017-1 / 2017-2 / 2017-3 / 2017-4 / 2017-5 / 2017-6 / 2017-7 / 2017-8 / 2017-9 / 2017-10
2018-1 / 2018-2 / 2018-3 / 2018-4 / 2018-5 / 2018-6 / 2018-7 / 2018-8
2019-1 /
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 30-05-2019