langsdeluts nieuwsbrief 2018-6
 
  van Swinderenstraat 43  
   
Raadhuisstraat 46 De Laatste Eer
De woning van de familie Jakob Bremer achter de Rooms Katholieke kerk aan de Raadhuisstraat. Een ontwerp uit 1919 voor het toegangshek voor een te aan te leggen algemene begraafplaats bij Balk
De 17e eeuwse trapgevel van Van Swinderenstraat 43 waar vanaf circa 1700 - 1830 een wagenmakerij was gevestigd.
 
De reconstructie van de Dubbelstraat en Haskeplein is volle gang. Archeologen doen ter plaatse onderzoek naar de voormalige begraafplaats onder het plein. Ik mocht een dag als vrijwilliger meedraaien. Een bijzondere ervaring. Over de oude begraafplaats hoop ik in een volgende nieuwsbrief meer te kunnen vertellen. In deze nieuwsbrief alvast twee nieuwe pagina's over de algemene begraafplaats van Balk bij Harich en de begrafenisvereniging "De laatste eer".
Uit het familiealbum van Nel Kuiper mocht ik een aantal foto's scannen. Dat resulteerde in nieuwe pagina's over haar ouders en ook schoonouders Jakob Bremer en Hiltje Tuinier die woonden achter de Rooms Katholieke kerk. Naar hem is de Jacob Bremerstrjitte genoemd. En het verder uitzoeken van de familie Kuiper, nu autoschade Kuiper, die al 2 eeuwen in Balk actief zijn. Ze begonnen in 1800 op het adres van Swinderenstraat 43, nu Blokker.
De oorspronkelijk Duitse familie ten Brink begon in Sloten met een handel in dranken. De kinderen van de oprichter kwamen naar Balk. De dochters bleven ongehuwd. Twee zonen werden apotheker en manufacturier.
 
nieuwe pagina's
onderwerp: online: te vinden onder:
Johan Gerard Wensel ten Brink, koopman (1792-1873) 30 sep 2018 overzichten / bewoners en eigenaren
Jakob Lykles Bremer, veehouder (1870-1954) 9 okt 2018 overzichten / bewoners en eigenaren
Raadhuisstraat 46 9 okt 2018 straten / van Raadhuisstraat
Begraafplaats, Tsjerkepaed 1 Harich 14 okt 2018 Gaasterland / Harich
begrafenisvereniging "De Laatste Eer" 14 okt 2018 overzichten / bewoners en eigenaren
Geeske Sjoerds Pelsma, ? (1815-1883) 22 okt 2018 overzichten / bewoners en eigenaren
Durk Pieters Pelsma, werkman (1747-1812) 26 okt 2018 overzichten / bewoners en eigenaren
Jaitje Willems Kuiper, wagenmaker (1904-1979) 30 okt 2018 overzichten / bewoners en eigenaren
Ate Ippes, wagenmaker (17??-1790 1 nov 2018 overzichten / bewoners en eigenaren
Meine Ates, wagenmaker (1770-1797) 1 nov 2018 overzichten / bewoners en eigenaren
Sibbele Sybolts, wagenmaker (16??-17??) 2 nov 2018 overzichten / bewoners en eigenaren
Tjeerd Sibles, wagenmaker (1687-17??) 2 nov 2018 overzichten / bewoners en eigenaren
 
aanvullingen en wijzigingen
onderwerp: online: te vinden onder:
Jelle Schotanus, bakkersknecht, bakker, winkelier, 30 sep 2018 overzichten / bewoners en eigenaren
Liekele Jakobs Bremer, stoombootondernemen (1900-19??) 9 okt 2018 overzichten / bewoners en eigenaren
Imke Aukes Polderboer, schipper 14 okt 2018 overzichten / bewoners en eigenaren
Bonne Johannes Dijkstra, kleermaker (1866-1944) 21 okt 2018 overzichten / bewoners en eigenaren
Lieuwe Hielke Potma, notaris (1824-1897) 21 okt 2018 overzichten / bewoners en eigenaren
van Swinderenstraat 43 1 nov 2018 straten / van Swinderenstraat
Haskeplein 4 nov 2018 straten / Dubbelstraat 34-36
     
zoekplaatje
 
herinneringsbordje zuivelfabriek
beschikbaar gesteld door Wytze Stellingwerf

Dit is een circa 15cm grote herinneringsbordje met een ingeplakte afbeelding uit circa 1907 van de zuivelfabriek Harich bij Balk.

Wanneer en voor wie is dit bordje gemaakt?
 
Langsdeluts nieuwsbrieven
2015-1 / 2015-2 / 2015-3 / 2015-4 / 2015-5 / 2015-6 / 2015-7 / 2015-8 / 2015-9
2016-1 / 2016-2 / 2016-3 / 2016-4 / 2016-5 / 2016-6 / 2016-7 / 2016-8
2017-1 / 2017-2 / 2017-3 / 2017-4 / 2017-5 / 2017-6 / 2017-7 / 2017-8 / 2017-9 / 2017-10
2018-1 / 2018-2 / 2018-3 / 2018-4 / 2018-5 /
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 30.05.2019