langsdeluts nieuwsbrief 2018-2
 
Pypsterstikke 9 G.P. Nolmans café Gaasterland te Sneek
Pypsterstikke 9, de woning van notaris Visser G.P. Nolmans Het café Gaasterland van Eibert Hoekstra aan het Martiniplein te Sneek
 
Het jaaroverzicht 2017 laat nog even op zich wachten. De verschillende lopende projecten leveren een te grote schat aan nieuwe informatie op over bewoners van Balk om te laten liggen.
Zoals de periode 1914 en 1918 toen de Belgen hier waren. De Nederlandse militair Nolmans was opzichter te Balk van het interneringsdepot Gaasterland. Hij werd met zijn gezin ingekwartierd bij de familie Groenhof in de Dubbelstraat. Van de overgebleven barakken uit Oudemirdum werden in 1919 noodwoningen gemaakt aan het Heidepaed. De familie Sjoerds uit Balk ging daar tijdelijk wonen. In Mar en Klif komt binnenkort de laatste tentoonstelling over de Belgen.
Het project Balk Boterdorp. Sijbren Ales Bakker, kuiper van beroep, keurde in opdracht van de gemeente Gaasterland de in deze gemeente gemaakte botervaten. In september zal de audiotour door Balk van start gaan vanuit het Buterhûs.
De Christelijke Lagere School in Balk bestaat dit jaar 150 jaar. Reden genoeg om een reunie te organiseren. Lavina Hoekendijk stond in 1919 maar een paar maanden als onderwijzeres voor de klas in Balk. Ze was na de tweede wereldoorlog fel tegen de troepenzending door Nederland naar het huidige Indonesië.
 
nieuwe pagina's
onderwerp: online: te vinden onder:
Sjoerd Hartmans Sjoerds, werkman te Balk (1865-1946) 4 mrt 2018 overzichten / bewoners en eigenaren
Rinze Eiberts Hoekstra, logementhouder te Balk (1824-1869) 6 mrt 2018 overzichten / bewoners en eigenaren
Anne Visser, notaris te Balk (1916-1969) 18 mrt 2018 overzichten / bewoners en eigenaren
Hendrik Uilkes Stoffelsma (1882- 19??) 16 mrt 2018 overzichten / bewoners en eigenaren
Pypsterstikke 9 18 mrt 2019 beschrijving per straat
Sijbren Ales Bakker (1863-1935), kuiper 20 mrt 2018 overzichten / bewoners en eigenaren
Peter Jozef Luyckx (1868-1944), landbouwer te Moll (België) 6 april 2018 overzichten / bewoners en eigenaren
Gerardus Petrus Nolmans (1863-19?), opzichter interneringsdepot 6 april 2018 overzichten / bewoners en eigenaren
Thewis Bijl, (1902-1953), onderwijzer CLS 10 april 2018 overzichten / bewoners en eigenaren
Lavina Hoekendijk (1900-19??), onderwijzeres CLS 19 apr 2018 overzichten / bewoners en eigenaren
 
aanvullingen en wijzigingen
onderwerp: online: te vinden onder:
Marten Foekes Gorter (1833-1919), bakker te Balk, Utrecht 20 feb 2018 overzichten / bewoners en eigenaren
Eibert Rinzes Hoekstra, klerk te Balk, caféhouder te Sneek 6 mrt 2018 overzichten / bewoners en eigenaren
Jan Johannes Groenewoud (1861-1931, olieslagersknecht 9 mrt 2018 overzichten / bewoners en eigenaren
IJsclub Balk 9 mrt 2018 overzichten / bewoners en eigenaren
Hendrik Luyckx, kruidenier (1891 -1974) 6 apr 2018 overzichten / bewoners en eigenaren
     
Langsdeluts nieuwsbrieven
2015-1 / 2015-2 / 2015-3 / 2015-4 / 2015-5 / 2015-6 / 2015-7 / 2015-8 / 2015-9
2016-1 / 2016-2 / 2016-3 / 2016-4 / 2016-5 / 2016-6 / 2016-7 / 2016-8
2017-1 / 2017-2 / 2017-3 / 2017-4 / 2017-5 / 2017-6 / 2017-7 / 2017-8 / 2017-9 / 2017-10
2018-1 / 2018-2

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 30.05.2019